Dodaj do ulubionych

Sztuka pisania studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Sztuka pisania to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku sztuka pisania, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKA PISANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Sztuka pisania stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Sztuka pisania stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Sztuka pisania stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sztuka pisania

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sztukę pisania

Program studiów i przedmioty

Program studiów opiera się na zajęciach praktycznych, a podczas nich nabywasz umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, artystycznych czy publicystycznych. Student zostanie również wyposażony w ważną wiedzę teoretyczną z zakresu literatury, gatunków literackich i poetyckich, językoznawstwa. Pozna jak działa machina mediów, ich teoria nie będzie dla niego obca, tak samo jak tajniki kultury współczesnej, jej najważniesze figury i trendy.

Jako student tego kierunku w planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak poetyka opisowa, język angielski, język niemiecki, język francuski, strategie i ideologie pisarskie, literatura i kultura popularna, stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, warsztaty pisarskie genologia literacka, wiedza o języku, warsztaty retoryki tekstu publicznego, literatura najnowsza czy kanon literatury polskiej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • warsztatu pisarskiego
 • językoznawstwa
 • historii literatury i poetyki
 • teorii mediów
 • znajomości kultury współczesnej

Jak wyglądają studia na kierunku sztuka pisania?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek sztuka pisania jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Sztuka pisania możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studaich będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku sztuka pisania będzie oscylował wokół nauk humanistycznych, językoznawczych, literaturoznawczych i społecznych. Studenci zdobędą także wszechstronną wiedzę na temat historii literatury i poetyki. W planie zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów, między innymi takich jak:

 • Arcydzieła literatury dawnej
 • Podmiot literacki: relacje
 • Socjologia i ekonomia życia literackiego
 • Polska literatura współczesna

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci powyższego kierunku humanistycznego wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupią się oni na doskonaleniu swojego warsztatu twórczego. Tym samym nauczą się pisania tekstów artystycznych, krytycznych i użytkowych.

Osoby, które aplikują na kierunek sztuka pisania poznają również zasady dokonywania analizy tekstów należących do kanonu literatury polskiej i światowej. Program studiów zakłada także realizacje lektoratów z wybranych języków obcych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Pismo jest głównym środkiem przekazu dorobku cywilizacyjnego Jak wiemy, jest ono systemem znaków, za pomocą których przedstawiany jest język mówiony. Jest to wynalazek intelektualny i stanowi odzwierciedlenie ludzkich myśli i mowy.

Na początku ludzie porozumiewali się za pomocą znaków i symboli, czyli pisma piktograficznego, później ideograficznego, analitycznego, a współcześnie porozumiewamy się za pomocą najmłodszego pisma - fonetycznego.

Słowem pisanym można wzruszyć, zmienić czyjeś nastawienie, można zdenerwować, można wpłynąć na czyjeś decyzje - a wszystko to oraz wiele więcej, gdy tylko wiesz, jak odpowiednio go używać.

Można wręcz powiedzieć, że pisanie jest sztuką. Jeśli tak właśnie uważasz i jeśli masz, tak zwane, “lekkie pióro” oraz chciałbyś usprawnić swój pisarski warsztat - kierunek studiów sztuka pisania powinien odpowiadać Twoim potrzebom i wymaganiom.

Powinieneś na pewno wziąć go pod uwagę, jeżeli swoją zawodową przyszłość wiązałeś z dziennikarstwem, pracą w agencjach prasowych, PR-owych czy w ogólnie pojmowanym sektorze medialnym, wydawnictwach, czasopismach i tym podobnych.

 

5. Gdzie studiować Sztukę pisania

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sztuka pisania:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA PISANIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sztuka pisania trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sztuka pisania będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku sztuka pisania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA PISANIA STUDIA I STOPNIA

SZTUKA PISANIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sztuka pisania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język polski

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sztuka pisania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
55
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sztuka pisania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sztuka pisania

Absolwent kierunku sztuka pisania znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach prasowych
 • przemyśle medialnym
 • wydawnictwach
 • czasopismach
 • pisarz
 • agencjach reklamowych i PR

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA PISANIA

Komentarze (0)