Sztuka pisania studia

Sztuka pisania studia - kierunek studiów

Pismo jest głównym środkiem przekazu dorobku cywilizacyjnego Jak wiemy, jest ono systemem znaków, za pomocą których przedstawiany jest język mówiony. Jest to wynalazek intelektualny i stanowi odzwierciedlenie ludzkich myśli i mowy. Na początku ludzie porozumiewali się za pomocą znaków i symboli, czyli pisma piktograficznego, później ideograficznego, analitycznego, a współcześnie porozumiewamy się za pomocą najmłodszego pisma - fonetycznego. Słowem pisanym można wzruszyć, zmienić czyjeś nastawienie, można zdenerwować, można wpłynąć na czyjeś decyzje - a wszystko to oraz wiele więcej, gdy tylko wiesz, jak odpowiednio go używać. Można wręcz powiedzieć, że pisanie jest sztuką. Jeśli tak właśnie uważasz i jeśli masz, tak zwane, “lekkie pióro” oraz chciałbyś usprawnić swój pisarski warsztat - kierunek studiów sztuka pisania powinien odpowiadać Twoim potrzebom i wymaganiom. Powinieneś na pewno wziąć go pod uwagę, jeżeli swoją zawodową przyszłość wiązałeś z dziennikarstwem, pracą w agencjach prasowych, PR-owych czy w ogólnie pojmowanym sektorze medialnym, wydawnictwach, czasopismach i tym podobnych.

Program studiów opiera się na zajęciach praktycznych, a podczas nich nabywasz umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, artystycznych czy publicystycznych. Student zostanie również wyposażony w ważną wiedzę teoretyczną z zakresu literatury, gatunków literackich i poetyckich, językoznawstwa. Pozna jak działa machina mediów, ich teoria nie będzie dla niego obca, tak samo jak tajniki kultury współczesnej, jej najważniesze figury i trendy.

Jako student tego kierunku w planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak poetyka opisowa, język angielski, język niemiecki, język francuski, strategie i ideologie pisarskie, literatura i kultura popularna, stylistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, warsztaty pisarskie genologia literacka, wiedza o języku, warsztaty retoryki tekstu publicznego, literatura najnowsza czy kanon literatury polskiej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sztukę pisania

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • warsztatu pisarskiego
 • językoznawstwa
 • historii literatury i poetyki
 • teorii mediów
 • znajomości kultury współczesnej
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sztuka pisania

Absolwent kierunku sztuka pisania znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • agencjach prasowych
 • przemyśle medialnym
 • wydawnictwach
 • czasopismach
 • pisarz
 • agencjach reklamowych i PR

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku sztuka pisania, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SZTUKA PISANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SZTUKA PISANIA

Komentarze (0)