Central Europe in the International Perspective

Central Europe in the International Perspective

Studia na kierunku central europe in the international perspective możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Central europe in the international perspective stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Central Europe in the International Perspective studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Central Europe in the International Perspective to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku central europe in the international perspective
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku central europe in the international perspective możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | central europe in the international perspective - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie tych anglojęzycznych studiów studenci mają szansę opanować wiedzę związaną z literaturą, uwarunkowaniami historycznymi oraz codziennymi praktykami kulturowymi Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego.

Dzięki temu student zyska wszechstronną wiedzę i kompetencje potrzebne do zawodu związanego z filologią, ale i współpracy z różnymi środowiskami narodowymi i kulturowymi tych rejonów. Wykształcenie specjalistycznego języka angielskiego i praca w środowisku interkulturowym zrobią ze studenta wykwalifikowanego pracownika.

Praca po studiach

Po studiach można podjąć pracę w ośrodkach kultury, firmach handlowych, korporacjach, placówkach dyplomatycznych, czy nawet firmach turstycznych. Absolwenci znajdą też zatrudnienie w instytucjach powiązanych z kulturą Europy Środkowej i Bałkanów.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zastanawiają się nad kierunkiem studiów Central Europe in the International Perspective muszą wiedzieć, że studentem tutaj może zostać osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji na kierunek I stopnia znajdują się na stronie uczelni i mogą ulec zmianie.

Rekrutacja odbywa się tutaj poprzez umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne jest, by odpowiednio szybko złożyć komplet dokumentów i spełnić pozostałe wymogi rekrutacyjne – dzięki temu można być spokojnym o dostanie się na kierunek Central Europe in the International Perspective.

Należy regularnie sprawdzać stronę rekrutacji wybranej uczelni wyższej, gdyż zasady rekrutacji mogą ulegać zmianom.

Central Europe in the International Perspective - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Central Europe in the International Perspective wyposażą studenta w kompletną wiedzę z zakresu specyfiki rejonów Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. Student nabędzie teorię z uwarunkowań historycznych, czy praktyk kulturowych tych rejonów, dzięki przedmiotom takim jak np. Popular Culture of the Central Europe and the Balkans, czy Popular Culture of the Central Europe and the Balkans.

Oprócz tego student opanuje także pracę w zespole czy nabędzie wiedzę na temat realizowania warsztatów i ćwiczeń. Posiadając rozległą wiedzę na temat kultury rejonów Europy Środkowej i Bałkanów absolwent kierunku znajdzie perspektywy pracy i dalszej nauki.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CENTRAL EUROPE IN THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE?

Studenci tego kierunku opanowywują wiedzę dotyczącą Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. Te studia koncentrują się na przekazaniu wiedzy z zakresu ich literatury, uwarunkowań historycznych oraz praktyk kulturowych.

Poprzez przedmioty takie jak np. Central Europe in the International Perspective, czy Contemporary Literary and Cultural Discourses in Central Europe ten kierunek przekazuje istotną wiedzę teoretyczną.

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Central Europe in the International Perspective możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CENTRAL EUROPE IN THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE?

Studia na kierunku Central Europe in the International Perspective trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Absolwent znajdzie zatrudnienie w pracy ściśle powiązanej ze specyfiką wybranych studiów.

Studia II stopnia - magisterskie - dają możliwość rozszerzenia wiadomości i udoskonalenia dotychczasowych umiejętności, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej.

Miejsca zatrudnienia po studiach na kierunku Central Europe in the International Perspective:

 • pracownik koroporacji,
 • pracownik ośrodków kultury,
 • pracownik firm handlowych,
 • pracownik placówek dyplomatycznych,
 • pracownik firm turystycznych,
 • pracownik instytucji powiązanych z rejonami Europy Środkowej i Bałkanów.

Są to tylko niektóre perspektywy zatrudnienia. Z wiedzą zdobytą w trakcie studiów można być pewnym stabilnej pracy. Absolwent na pewno znajdzie ścieżkę kariery, która będzie odpowiadać jego wymaganiom i umiejętnościom.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Central europe in the international perspective studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Central europe in the international perspective studia II stopnia

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Central Europe in the International Perspective

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)