ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Dodaj do ulubionych

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  zoopsychologia z animaloterapią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku zoopsychologia z animaloterapią studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, weterynaryjnych, farmakologicznych oraz psychologicznych. Ponadto nauczą się diagnostyki psychopedagogicznej oraz prowadzenia odpowiedniej terapii osób niepełnosprawnych za pomocą animaloterapii.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z klinikami dla zwierząt, schroniskami, hotelami dla zwierząt oraz placówkami terapeutycznymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek zoopsychologia z animaloterapią warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Znajomość zasad oraz progów punktowych, pozwala uzyskać lepsze przygotowanie i tym samym wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Zoopsychologia z animaloterapią stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 24.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią są skierowane do osób, które kochają zwierzęta i chciałyby w przyszłości zajmować się nimi zawodowo. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, weterynaryjnych, nauk zdrowiu, psychologicznych czy pedagogicznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zoopsychologia z animaloterapią zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak: biologia, chemia, biochemia, psychologia czy pedagogika.

Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat fizjologii oraz anatomii zwierząt oraz nauczą się diagnostyki oraz profilaktyki chorób zwierząt. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności z zakresu opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzania terapii behawioralnej zwierząt.

Co więcej nauczą się zasad żywienia zwierząt oraz gromingu psów kotów. Studenci zdobędą także zdolności pedagogiczne psychologiczne, które wykorzystają podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi. Integralną część studiów będą stanowić praktyk, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Zoopsychologię z animaloterapią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zoopsychologia z animaloterapią:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zoopsychologia z animaloterapią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zoopsychologia z animaloterapią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zoopsychologia z animaloterapią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zoopsychologia z animaloterapią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku zoopsychologia z animaloterapią daje wiele możliwości pracy zawodowej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w klinikach weterynaryjnych oraz schroniskach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z gabinetami terapeutycznymi, specjalizującymi się w animaloterapii. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, wydawnictwach lub ośrodkach pomocy społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zoopsychologia z animaloterapią:

 • kliniki weterynaryjne
 • gabinety terapeutyczne
 • domy opieki społecznej
 • placówki edukacyjne
 • schroniska
 • hotele dla zwierząt

Studenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Komentarze (0)