ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Dodaj do ulubionych

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  zoopsychologia z animaloterapią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku zoopsychologia z animaloterapią studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, weterynaryjnych, farmakologicznych oraz psychologicznych. Ponadto nauczą się diagnostyki psychopedagogicznej oraz prowadzenia odpowiedniej terapii osób niepełnosprawnych za pomocą animaloterapii.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z klinikami dla zwierząt, schroniskami, hotelami dla zwierząt oraz placówkami terapeutycznymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek zoopsychologia z animaloterapią warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Znajomość zasad oraz progów punktowych, pozwala uzyskać lepsze przygotowanie i tym samym wyróżnić się na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Zoopsychologia z animaloterapią stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią są skierowane do osób, które kochają zwierzęta i chciałyby w przyszłości zajmować się nimi zawodowo. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, weterynaryjnych, nauk zdrowiu, psychologicznych czy pedagogicznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zoopsychologia z animaloterapią zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, między innymi takich jak: biologia, chemia, biochemia, psychologia czy pedagogika.

Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat fizjologii oraz anatomii zwierząt oraz nauczą się diagnostyki oraz profilaktyki chorób zwierząt. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności z zakresu opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzania terapii behawioralnej zwierząt.

Co więcej nauczą się zasad żywienia zwierząt oraz gromingu psów kotów. Studenci zdobędą także zdolności pedagogiczne psychologiczne, które wykorzystają podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi. Integralną część studiów będą stanowić praktyk, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Zoopsychologię z animaloterapią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zoopsychologia z animaloterapią:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Studia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku zoopsychologia z animaloterapią daje wiele możliwości pracy zawodowej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w klinikach weterynaryjnych oraz schroniskach. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z gabinetami terapeutycznymi, specjalizującymi się w animaloterapii. Równie ciekawą opcją jest zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, wydawnictwach lub ośrodkach pomocy społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zoopsychologia z animaloterapią:

 • kliniki weterynaryjne
 • gabinety terapeutyczne
 • domy opieki społecznej
 • placówki edukacyjne
 • schroniska
 • hotele dla zwierząt

Studenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ

Komentarze (0)