Licea w Iławie

Licea w Iławie

Licea Iława

Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego proponuje absolwentom gimnazjów sześć klas pierwszych o różnych rozszerzeniach przedmiotowych. Liceum w Iławie współpracuje z takimi uczelniami wyższymi jak Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dzięki partnerstwu z tymi instytucjami uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez ich wykładowców. Szkoła oferuje internat dla osób, które mają porblem z dojazdem bądź mieszkają w dużej odległości od liceum. Do dyspozycji uczniów w licuem w Iławie pozostają osobiste szafki, w których mogą przechowywać książki i zeszyty.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. Stefana Żeromskiego idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa A matematyczno-politechniczna - matematyka, fizyka/informatyka, język angielski
Klasa B matematyczno-geograficzna - matematyka, geografia, fizyka/informatyka
Klasa C humanistyczno-prawna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Klasa D biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, matematyka
Klasa E humanistyczno-językowa - historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Klasa F biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, język obcy

języki
  • angielski
  • hiszpański
  • niemiecki
adres

ul. Sienkiewicza 1
14-200 Iława
(89) 648 56 96
liceumilawa@poczta.onet.pl

Dzielnica
-

patroni idź do strony szkoły >

Komentarze (0)