Architektura studia II stopnia - Bydgoszcz

Architektura studia II stopnia - Bydgoszcz

Architektura studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

architektura

Odkryj architektura w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Architektura w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy z zakresu architektury muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warunkiem koniecznym do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich jest tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera uzyskany na architekturze bądź kierunku pokrewnym. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę ocenę uzyskaną na dyplomie i średnią ważoną z przebiegu studiów. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier architekt)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier architekt)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek architektura na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
45
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek architektura na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku architektura (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki architektura i budownictwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

Architektura to kierunek niezwykle aktualny w każdym przedziale czasowym. Świadczą o tym, chociażby monumentalne konstrukcje, które od starożytności możemy podziwiać po dziś. Studia drugiego stopnia pozwalają poszerzyć zdobytą już wiedzę historyczną i teoretyczną z zakresu architektury i urbanistyki, a także rozbudować poczucie estetyki i informacje techniczne.

Kandydaci na kierunek architektura w Bydgoszczy muszą mieć tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera. Ważne są predyspozycje projektowe i zainteresowanie sztukami pięknymi. Studenci powinni posiadać wysoki poziom estetyzmu, odnajdować się w konstruowaniu przestrzeni, mieć osobowość demiurgiczną. Studia magisterskie pozwolą Ci także zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe sprowadzające się do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku architektura w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia architektoniczne w ramach drugiego stopnia poszerzają wiedzę i umożliwiają zdobycie zupełnie nowych kompetencji, innych od tych, którymi szczycą się absolwenci studiów inżynierskich. Uczelnie w Bydgoszczy oferują wysoki poziom edukacji, a bogato skonstruowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • interdyscyplinarne zagadnienia inżynierskie,
 • special architectural design,
 • teoria projektowania urbanistycznego,
 • filozoficzne podstawy architektury,
 • teoria i praktyka planowania przestrzennego,
 • experimental architecture,
 • historia kultury i sztuki.

Studenci mają okazję brać udział w projektach projektowo-plastycznych, które mają praktyczny charakter. Uczęszczają na zajęcia obligatoryjne i fakultatywne, a kompleksowe wykształcenie mają okazję zweryfikować w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Architektura w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak architektura możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i umożliwiają zdobycie tytułu magistra inżyniera. Etap magisterski poszerza wiedzę i umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji, niezwykle istotnych w pracy w zawodzie na wyższych szczeblach.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA?

Absolwenci architektury w ramach drugiego stopnia profesjonalnie zajmują się projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim, a także biorą czynny udział w kształtowaniu środowiska człowieka, uwzględniając przy tym relację: człowiek-obiekt architektoniczny-otaczająca przestrzeń. Umiejętnie stosują przepisy i procedury techniczno-budowlane, a także biorą czynny udział w organizacji procesu inwestycyjnego.

Studia architektoniczne przygotowują absolwentów do pracy w:

 • pracowniach architektonicznych
 • wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej,
 • pracowniach konserwatorskich,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • agencjach reklamowych.

Zawodowo mogą zajmować się organizacją wystaw, targów, a także projektowaniem scenografii. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

 

Komentarze (0)