Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

architektura krajobrazu

Odkryj architekturę krajobrazu w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura krajobrazu studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura krajobrazu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek architektura krajobrazu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu?

Jeśli chcesz studiować architekturę krajobrazu, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Zapoznaj się z wymogami kwalifikacyjnymi na stronach wybranych wydziałów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku architektura krajobrazu na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku architektura krajobrazu na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek architektura krajobrazu na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku architektura krajobrazu w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura krajobrazu w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki architektura i budownictwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Architektura krajobrazu to propozycja kształcenia architektonicznego, która skupia się na kształtowaniu krajobrazu w przestrzeni publicznej, to znaczy w obszarze budynków użyteczności publicznej oraz w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, a także na projektowaniu zieleni miejskiej – zieleńców, skwerów i parków.

Studenci mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do opracowywania i nadzorowania realizacji projektów, to znaczy ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach. Zdobywają także kompetencje odnoszące się do ochrony zasobów naturalnych.

Zdobywane kompetencje pozwolą Ci zająć się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, a także minimalizowaniem szkód, które powstają na skutek ingerencji człowieka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Architekturę krajobrazu możesz studiować na pierwszym stopniu kształcenia. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów).

Kształcenie na studiach architektonicznych prowadzone jest w trybie dziennym. Studia stacjonarne realizowane są od poniedziałku do piątku, a ich program wypełniony jest przedmiotami ogólnymi, kierunkowymi i specjalistycznymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów w ramach kierunku architektura krajobrazu wypełniony jest przedmiotami humanistycznymi i ścisłymi, wśród których znajdziesz między innymi rysunek i rzeźbę, gleboznawstwo, rośliny ozdobne, geodezję i kartografię, a także budownictwo oraz grafikę inżynierską. Studenci uczęszczają także na zajęcia związane z projektowaniem zieleni.

Studia architektoniczne tego typu rozbudowane są przez specjalizacje, które w znaczący sposób wpływają na tworzoną ścieżkę kariery. Możesz zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności odnoszące się do architektury obiektów krajobrazu, a także do ochrony i kształtowania krajobrazu.

Nauczysz się projektować strefy ruchu pieszego, ścieżki rowerowe, punkty widokowe, a także zdobędziesz kompetencje ułatwiające zajmowanie się ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Architektura krajobrazu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Rynek pracy dla architektów krajobrazu jest specyficzny, ale nie ulega wątpliwości, że jest to zawód bardzo na czasie. Absolwenci studiów tego typu mogą zajmować się projektowaniem i zakładaniem systemów automatycznego nawadniania, prowadzą prace inwentaryzacyjne i wyceny szaty roślinnej, a także mają odpowiednie kompetencje do tego, by kierować i zarządzać budową terenów zieleni.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku architektura krajobrazu:

  • biura projektowe architektury krajobrazu
  • przedsiębiorstwa/firmy, które zajmują się urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu
  • biura planowania przestrzennego
  • parki krajobrazowe
  • organy administracji rządowej i samorządowej

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to znaczy biura projektowego lub firmy, która zajmuje się urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów krajobrazowych.

Komentarze (0)