Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

architektura krajobrazu

Odkryj architekturę krajobrazu w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura krajobrazu studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura krajobrazu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura krajobrazu - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek architektura krajobrazu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu?

Jeśli chcesz studiować architekturę krajobrazu, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Zapoznaj się z wymogami kwalifikacyjnymi na stronach wybranych wydziałów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura krajobrazu w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu w Bydgoszczy

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Architektura krajobrazu to propozycja kształcenia architektonicznego, która skupia się na kształtowaniu krajobrazu w przestrzeni publicznej, to znaczy w obszarze budynków użyteczności publicznej oraz w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, a także na projektowaniu zieleni miejskiej – zieleńców, skwerów i parków.

Studenci mają szansę zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do opracowywania i nadzorowania realizacji projektów, to znaczy ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach. Zdobywają także kompetencje odnoszące się do ochrony zasobów naturalnych.

Zdobywane kompetencje pozwolą Ci zająć się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, a także minimalizowaniem szkód, które powstają na skutek ingerencji człowieka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Architekturę krajobrazu możesz studiować na pierwszym stopniu kształcenia. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów).

Kształcenie na studiach architektonicznych prowadzone jest w trybie dziennym. Studia stacjonarne realizowane są od poniedziałku do piątku, a ich program wypełniony jest przedmiotami ogólnymi, kierunkowymi i specjalistycznymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów w ramach kierunku architektura krajobrazu wypełniony jest przedmiotami humanistycznymi i ścisłymi, wśród których znajdziesz między innymi rysunek i rzeźbę, gleboznawstwo, rośliny ozdobne, geodezję i kartografię, a także budownictwo oraz grafikę inżynierską. Studenci uczęszczają także na zajęcia związane z projektowaniem zieleni.

Studia architektoniczne tego typu rozbudowane są przez specjalizacje, które w znaczący sposób wpływają na tworzoną ścieżkę kariery. Możesz zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności odnoszące się do architektury obiektów krajobrazu, a także do ochrony i kształtowania krajobrazu.

Nauczysz się projektować strefy ruchu pieszego, ścieżki rowerowe, punkty widokowe, a także zdobędziesz kompetencje ułatwiające zajmowanie się ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Architektura krajobrazu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W BYDGOSZCZY?

Rynek pracy dla architektów krajobrazu jest specyficzny, ale nie ulega wątpliwości, że jest to zawód bardzo na czasie. Absolwenci studiów tego typu mogą zajmować się projektowaniem i zakładaniem systemów automatycznego nawadniania, prowadzą prace inwentaryzacyjne i wyceny szaty roślinnej, a także mają odpowiednie kompetencje do tego, by kierować i zarządzać budową terenów zieleni.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku architektura krajobrazu:

 • biura projektowe architektury krajobrazu
 • przedsiębiorstwa/firmy, które zajmują się urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu
 • biura planowania przestrzennego
 • parki krajobrazowe
 • organy administracji rządowej i samorządowej

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to znaczy biura projektowego lub firmy, która zajmuje się urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów krajobrazowych.

Gdzie studiować na kierunku architektura krajobrazu w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura krajobrazu w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura krajobrazu w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

architektura krajobrazu studia

studia archiktura i budownictwo w Bydgoszczy

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki architektura i budownictwo w Bydgoszczy

Komentarze (0)