Logistyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Logistyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Logistyka studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy to studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Bydgoszczy?

Kształcenie w ramach logistyki wymaga od kandydatów przejścia procesu rekrutacyjnego. Uczelnie prywatne oczekują przede wszystkim złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Musisz złożyć elektroniczny formularz oraz pozostałe dokumenty, zdjęcia i oświadczenia. Kroki rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka na poszczególnych uczelniach

Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku logistyka (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

Kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Logistyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin. Drugi stopień kształcenia umożliwia usystematyzowanie wiedzy odnoszącej się do funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Studenci uczą się podejścia systemowego do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w środowisku pracy.

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł licencjata/inżyniera bądź magistra. Rozwijają one zagadnienia poznane na studiach pierwszego stopnia, ale wprowadzają również zupełnie nową problematykę. Studia logistyczne są przeznaczone dla osób zorganizowanych i otwartych, które nie mają problemów z komunikatywnością i pracą w zespole, a także wykazują się predyspozycjami językowymi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek logistyka w Bydgoszczy umożliwia zdobycie interdyscyplinarnego kształcenia w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych, a także uświadamia wpływ tych nauk na zachodzące procesy logistyczne. Kompleksowo opracowywany program zajęć studiów drugiego stopnia wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • eksploatacja sieci, sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • prognozowanie w logistyce przedsiębiorstwa,
 • lokalna i regionalna polityka logistyczna,
 • identyfikacja i projektowanie procesów logistycznych,
 • informatyczne narzędzia wsparcia procesów transportowych, spedycyjnych i celnych,
 • gospodarowanie w transporcie.

Plan zajęć skonstruowany jest z przedmiotów kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Studenci uczą się zarządzać procesami i projektami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Logistyka w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek logistyka w Bydgoszczy możesz realizować na studiach drugiego stopnia, które uzupełniają kształcenie zdobywane na studiach pierwszego stopnia. Trwają trzy lub cztery semestry, czyli półtora roku lub dwa lata. Ukończenie tego etapu kształcenia pozwala tytułować się magistrem inżynierem, a co za tym idzie, umożliwia obejmowanie stanowisk wyższych rangą. 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA?

Studia logistyczne przygotowują absolwentów do pracy w charakterze specjalistów w zakresie funkcjonowania, organizacji i koordynacji zadań w zakresie poszczególnych ogniw łańcucha logistycznego od dostawcy do odbiorcy finalnego. Absolwenci zajmują się nawiązywaniem kontaktów handlowych i współpracą z partnerami logistycznymi.

Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy na stanowiskach:

 • menedżera ds. transportu,
 • menedżera łańcucha dostaw,
 • sprzedawcy usług logistycznych,
 • kierowników działu logistyki i zakupów,
 • analityków procesów logistycznych,
 • menedżerów ds. obsługi klienta.

Miejsce zatrudnienia uwarunkowane jest niejednokrotnie realizowaną specjalizacją. Absolwenci odnajdują się także w pracy jako pracownicy administracji skarbowo-celnej oraz kierownicy departamentów ds. ruchu i transportu w urzędach administracji państwowej.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)