Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu nowoczesnego rynku? Szukasz kierunku, który otworzy przed Tobą wiele perspektyw zawodowych w zakresie sfery publicznej? Jeżeli tak to Innowacyjność i zarządzanie sfera publiczną może okazać się świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Obecne trendy światowe, ale także krajowe pokazują, że eksperci w zakresie sfery publicznej są nieustannie poszukiwani przez pracodawców. Dzięki możliwości wyboru jednej z trzech specjalizacji: branding, coaching lub strategie rozwoju lokalnego i regionalnego będziesz mógł rozwinąć się w wybranej specjalności. Branding ukierunkuje Cię na projektowanie i zarządzanie projektami innowacyjnymi związanymi z budową świadomości marki, zaś coaching umożliwi Ci w przyszłości podjęcie pracy coacha lub mentora. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego to natomiast propozycja dla osób chcących zapoznać się z programowaniem strategicznym oraz wykonywaniem kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem sfery publicznej w naszym kraju to te studia powinny sprostać Twoim oczekiwaniom!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, WOS, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 02.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.06.2020
do 02.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.10.2020
do 05.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 05.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.06.2020
do 05.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstaw ekonomii i finansów,
 • podstawy organizacji i zarządzania, polityki lokalnej i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • zarządzania strategicznego, organizacji pozarządowych, marketingu,
 • w zależności od specjalizacji: zarządzania rozwojem społeczności lokalnych, teorii i praktyki coachingu lub semiotyki kultury popularnej oraz design management,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. . W przypadku pierwszej opcji, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast wybierając studia zaoczne musisz być przygotowany na uczestnictwo w zjazdach realizowanych w wybrane weekendy semestru.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższy kierunek zdobędą wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną oscyluje wokół zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych i nauk o zarządzaniu. Jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat rożnych aspektów prawa i zastosowania ich regulacji w praktyce. Ponadto, zyskasz cenne informacje z obszaru administracji publicznej i polityki społecznej. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • procesy globalizacyjne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • zamówienia publiczne
 • polityka miejska

Program nauczania zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną wykształcisz cenne umiejętności praktyczne. Jako student skupisz się na doskonaleniu zdolności z obszaru zarządzania i ekonomii. Tym samym, nauczysz się nowoczesnych technik zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania biznesu.

Co więcej, poznasz innowacyjne rozwiązania marketingowe i ich zastosowania w praktyce. Ponadto, zyskasz kompetencje budowania strategi firm czy tworzenia skutecznych kampanii reklamowych i marketingowych. W programie przewidziano także lektorat z języka obcego, dzięki któremu poznasz specjalistyczną terminologię branżową i tym samym zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną dostępny jest jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. Studia te trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Absolwent kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich,
 • pracownik organizacji rządowej,
 • pracownik w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej,
 • pracownik w administracji samorządowej i rządowej,
 • pracownik firmy konsultingowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ

Komentarze (0)