Socjologia - Bydgoszcz

Socjologia - Bydgoszcz

Socjologia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Socjologia studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Socjologia w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek socjologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Socjologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Ranking punktowy obejmuje egzaminy obowiązkowe dla wszystkich maturzystów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz egzaminy dodatkowe z historii lub wiedzy o społeczeństwie, które warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku socjologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek socjologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

SOCJOLOGIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku socjologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek socjologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki humanistyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

 

Socjologia zajmuje się badaniem grup społecznych, a także zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Piotr Sztompka uważa tę naukę za sumienie społeczeństwa, które pozwala to społeczeństwo zrozumieć, a dzięki temu dąży do zmian w jego strukturze. Socjologia zajmuje się różnymi poziomami życia społecznego, nie wykluczając przy tym żadnego typu jednostek. Wszelkie badania, które prowadzi, wpływają na działania marketingowe, ekonomiczne czy dydaktyczne.

Studia w Bydgoszczy w ramach socjologii są przeznaczone dla pasjonatów, którzy pragną badać przeszłość i teraźniejszość, by zmienić bieg przyszłości na tle społecznym. W zakresie zainteresowań kandydatów powinny mieścić się po prostu ludzie, ich relacje, zjawiska, które między nimi zachodzą, działania, które prowadzą. Jest to idealny kierunek dla osób, które chcą rozwijać się w zakresie nauk psychologiczno-społecznych i wykazują się otwartością i komunikatywnością.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Współczesna socjologia skupia się na badaniach społecznych i rynkowych oraz próbie zrozumienia ludzkich zachowań w przestrzeni społecznej. Tak ważny kierunek studiów możesz realizować na wybranych uczelniach w Bydgoszczy, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej. Grono specjalistów dba o kształcenie młodych pokoleń, które będą zajmować się wyjaśnianiem przebiegu procesów społecznych przy zastosowaniu innowacyjnych prób badawczych.

Program kształcenia składa się z zajęć o podłożu psychologiczno-społecznym, a także z przedmiotów z zakresu zarządzania czy marketingu. W planie zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • filozofia społeczna
 • dane jakościowe
 • ekonomia
 • metody oceny ryzyka i zagrożeń
 • negocjacje i mediacje w sytuacjach
 • współczesne zagrożenia ładu społecznego
 • problemy komercjalizacji badań socjologicznych

 

Studenci często przeprowadzają ankiety społeczne i pracują w grupach.

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Socjologia w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Kierunek socjologia w Bydgoszczy pozwala zapoznać się studentom z mechanizmami, jakie występują w przypadku przeprowadzania badań społecznych i rynkowych oraz wykazuje, na czym polega ich innowacyjność w przestrzeni społecznej. Socjolodzy poznają ukryte mechanizmy życia społecznego i dążą do ich zmiany, jeśli wpływają na społeczeństwo destrukcyjnie.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w:

 • agencjach badania rynku i opinii publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach kulturalnych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • działach marketingu
 • agencjach reklamowych
 • Human Resources i Public Relations
 • firmach, które zajmują się mediami społecznościowymi

 

Wiedza i doświadczenie socjologów pozwala im również tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską.

Komentarze (0)