Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

wychowanie fizyczne

Odkryj kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Wychowanie fizyczne studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek wychowanie fizyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Jeśli myślisz o studiach sportowych w Bydgoszczy, musisz przejść wszystkie etapy kwalifikacyjne ustalone przez bydgoskie uczelnie. Na wychowaniu fizycznym obowiązuje konkurs świadectw, a więc musisz zdać obowiązkowe egzaminy maturalne, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Z pewnością warto pokusić się o dodatkowe punkty z egzaminów z biologii czy chemii zdawanych na poziomie rozszerzonym. 

Kandydaci muszą zaliczyć egzamin z pływania, a także przedstawić wymagane oświadczenia lekarski, które poświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE?

 

Polski lekkoatleta Henryk Grabowski stwierdził: „Miarą mistrzostwa pedagogicznego nauczyciela wychowania fizycznego jest umiejętność stwarzania takich sytuacji, w których każdy uczeń, niezależnie od uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej, ma okazję do przeżywania sukcesu”. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne to jeden z najmniej lubianych przedmiotów szkolnych, a jednak znajduje swoich pasjonatów, którzy pragną dbać o zdrowie i rozwijać sportowy zapał.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak wychowanie fizyczne poszukują kandydatów bez przeciwwskazań zdrowotnych, ponieważ pełna sprawność fizyczna umożliwi im zaangażowanie się w zajęcia sportowe. Studia tego typu stawiają na rozwój fizyczny i kształcenie obejmujące biologiczne aspekty człowieka. Jest to kierunek dla pasjonatów, którzy żyją sportem i pragną zajmować się nim zawodowo.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wychowanie fizyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku wcyhowanie fizyczne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Wychowanie fizyczne to kierunek idealny dla osób, które kultywują aktywność fizyczną i chcą zajmować się promowaniem zdrowego trybu życia. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia sportowe, znajdziesz w dziale poniżej. Kadrę akademicką tworzą najlepsi trenerzy i specjaliści w dziedzinie zdrowia i sportu.

To oczywiste, że studenci znajdą w swoim rozkładzie zajęć bardzo wiele aktywności fizycznej. Będziesz mógł/mogła chodzić na podstawy tańca, wymyślać gry i zabawy ruchowe, ćwiczyć pływanie i uczęszczać na teorię i metodykę lekkoatletyki. Program kształcenia przewiduje także kształcenie obejmujące:

 • anatomię 
 • fizjologię człowieka
 • antropologię
 • dydaktykę
 • żywienie człowieka

 

Zajęcia realizowane są w sposób praktyczny i teoretyczny – w formie ćwiczeń, wykładów i laboratoriów.

Ile trwają studia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE?

Wielu z nas marzy o sportowej karierze, zwłaszcza jeśli całe lata poświęciliśmy na treningi i diety. Kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy umożliwia przede wszystkim pracę w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego bądź trenera. Dzięki pracy z ludźmi w różnym wieku nieustannie możesz prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Absolwenci zatrudniani są w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych.

Dalsze kształcenie i rozwijanie potrzebnych umiejętności umożliwia zajmowanie się odnową biologiczną, zarządzaniem w sporcie i rekreacji lub podjęcie pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu. Absolwenci są tym samym zatrudniani w:

 • klubach sportowych i rekreacyjnych
 • stowarzyszeniach kultury fizycznej
 • fundacjach i jednostkach samorządowych
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • instytucjach kultury fizycznej
 • instytucjach, które zajmują się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej

Gdzie studiować na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ważne informacje

wychowanie fizyczne studia

studia sport i turystyka w Bydgoszczy

studia sport i turytyka w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki sport i turystyka w Bydgoszczy

Kierunki sport i turystyka w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Komentarze (0)