Aquaculture and Fisheries - Szczecin

Aquaculture and Fisheries - Szczecin

Studia na kierunku aquaculture and fisheries w Szczecinie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aquaculture and fisheries stopień: (I)
forma: stacjonarne

12.02.2024

Aquaculture and Fisheries studia Szczecin - 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Aquaculture and Fisheries - Szczecin
Studia na kierunku aquaculture and fisheries w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku Aquaculture and Fisheries możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT).
 

Opis kierunku

Studia w Szczecinie na kierunku Aquaculture and Fisheries to studia interdyscyplinarne, które gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studia te prowadzone są w języku angielskim i skupiają się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z zakresu akwakultury, ochrony ekosystemów wodnych, bezpieczeństwa żywności wodnej, a także zrównoważonego rybołówstwa. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji językowych, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących nauk przyrodniczych.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu Aquaculture and Fisheries dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkiego rodzaju obiektach, które zajmują się akwakulturą ryb, organizacjach odpowiadających za certyfikację akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach, które zajmują się organizacją gospodarki wodnej, a także tych, które wdrażają nowoczesne technologie rekultywacji wody. Studenci będą mogli znaleźć pracę zarówno Polsce, jak i dzięki znajomości języka angielskiego i zdobytym w drodze studiów kompetencjom lingwistycznym również na arenie międzynarodowej. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Aquaculture and Fisheries w Szczecinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Aquaculture and Fisheries, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • biologia, 
 • chemia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES W SZCZECINIE?

Studia w Szczecinie na kierunku Aquaculture and Fisheries skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku Aquaculture and Fisheries zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu akwakultury oraz zrównoważonego rybołówstwa, bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego, a także ochrony ekosystemów wodnych. Studenci będą mieli również możliwość rozwinięcia swoich kompetencji lingwistycznych, dzięki którym poszerzą swoje horyzonty i możliwości zatrudnienia.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Aquaculture and Fishereis możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Katowicach na kierunku Aquaculture and Fishereis to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych, wiedzy specjalistycznej dotyczącej ochrony środowiska wodnego, a także języka angielskiego.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu chowu wybranych gatunków zwierząt wodnych, ochrony środowiska wodnego, bioinżynierii środowiska wodnego, hydrobotaniki, biologii morza, a także ekologii.

Studenci poznają również podstawowe techniki chowu, które są stosowane w akwakulturze, nauczą się jak planować gospodarkę na wodach otwartych oraz łowiskach specjalnych, dowiedzą się jak dokonywać analiz czynników zarówno chemicznych, fizycznych, jak i biologicznych wód, a także będą potrafili dokonać oceny stanu wód powierzchniowych.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek aquaculture and fisheries:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES W SZCZECINIE?

Uczelnie w Szczecinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku Aquaculture and Fishereis posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania obiektów hodowlanych, które są wykorzystywane w akwakulturze, dokonywania identyfikacji, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym oraz analizowania zasobów różnego typu akwenów, a także języka angielskiego, mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę w obiektach, które zajmują się akwakulturą ryb, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, a także jednostkach, które są odpowiedzialne za organizacją gospodarki wodnej oraz firmach turystyki wodnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • obiekty zajmujące się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje zajmujące się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa,
 • jednostki wdrażające nowoczesne technologie rekultywacji wody,
 • laboratoria jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostki zajmujące się organizacją gospodarki wodnej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aquaculture and fisheries Szczecin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aquaculture and fisheries Szczecin studia stacjonarne

Aquaculture and fisheries w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia