Technologia żywności i żywienie człowieka - Szczecin

Technologia żywności i żywienie człowieka - Szczecin

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

12.02.2024

Technologia żywności i żywienie człowieka studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymlub niestacjonarnym.  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Technologia żywności i żywienie człowieka - Szczecin
Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Technologia żywności i żywienie człowieka Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. technologii przetwarzania surowców spożywczych, metod oceny jakości żywności czy układania diet i jadłospisów.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle spożywczym, w placówkach kontroli jakości, w laboratoriach analizy żywności czy w urzędach celnych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Szczecinie na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie rankingu, jednak w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunki studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

 • biologia,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA?

Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Szczecinie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak m.in. chemia, matematyka czy fizyka, a także dotyczących składników żywności, przemian i oddziaływań pomiędzy nimi.

Kierunki studiów w Szczecinie takie jak Technologia żywności i żywienie człowieka dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. metod analizy i oceny żywności, zmian zachodzących podczas przechowywania żywności czy oceny jakości surowców i produktów żywnościowych.

Kierunki studiów takie jak Technologia żywności dają studentom również możliwość zdobycia umiejętności dotyczących projektowania jadłospisów dla różnych grup ludności, szacowania przydatności technologicznej różnego rodzaju surowców spożywczych czy planowania produkcyjnego przetworów spożywczych. Studenci mogą też nauczyć się m.in., jak umiejętnie gospodarować odpadami przemysłu spożywczego czy jak dobrać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, a także jak projektować linie technologiczne.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Szczecinie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka: analiza i ocena jakości żywności, projektowanie nowych produktów żywnościowych, fizjologia żywienia.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek technologia żywności i żywienie człowieka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA?

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle spożywczym, placówkach kontroli jakości, laboratoriach analizy żywności czy w zakładach żywienia zbiorowego. Mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, na statkach-przetwórniach, przy projektowaniu i organizowaniu procesów technologicznych czy przy dystrybucji żywności.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

 • przemysł spożywczy,
 • placówki kontroli jakości,
 • laboratoria analizy żywności,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • jednostki administracji samorządowej i rzadowej,
 • statki-przetwórnie,
 • projektowanie i organizacja procesów technologicznych,
 • dystrybucja żywności.

 

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka w Szczecinie

Popularne kierunki żywienie i żywność w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia