European cultures - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku european cultures

Odkryj kierunek european cultures we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

European cultures studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku european cultures to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku european cultures w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku european cultures w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | European cultures Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Studia na kierunku european cultures oferują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej o przeszłości i pochodzeniu kultur europejskich, jak również poznanie konsekwencji zjawisk kulturowych dla przeszłości i współczesnego życia społecznego w Europie. Co więcej, jako że kierunek realizowany jest w pełni w języku angielskim, studenci znacznie rozwiną też swoje umiejętności językowe.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej zajmującej się aspektem kulturowym, a także w branży turystycznej czy działach public relations.

 

czytaj dalej wszystko o European cultures - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek european cultures

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

European cultures stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek european cultures we Wrocławiu?

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, a także przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

European cultures w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku european cultures we Wrocławiu?

Wybierając studia na kierunku european cultures zyskasz szansę na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu studiów społecznych, a także zapoznasz się z dziedzictwem kulturowym różnych obszarów europejskich – poczynając od architektury, a kończąc na relacjach międzykulturowych. Jeśli więc interesujesz się kulturą oraz integracją europejską, a dodatkowo Twoją mocną stroną jest język angielski, to studia na kierunku european cultures mogą okazać się dla Ciebie doskonałym wyborem. Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci będą mieli szansę znacznie poszerzyć swoje kompetencje lingwistyczne oraz opanować specjalistyczną terminologię branżową z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku european cultures możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku european cultures zdobędziesz wszechstronną wiedzę na temat kultur europejskich, ich przeszłości oraz pochodzenia. Poznasz także liczne zagadnienia dotyczących literatury, kultury oraz historii Polski i innych krajów europejskich. Zagłębisz się również w tajniki historii sztuki oraz psychologii klasycznej.

Co więcej, studia na kierunku european cultures pozwolą Ci na zdobycie szeregu cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się dokonywać analizy zjawisk społecznych, kulturowych i gospodarczych. Rozwiniesz również kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy w grupie. Pod okiem doświadczonych wykładowców dowiesz się też więcej na temat procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

Ile trwają studia na kierunku european cultures we Wrocławiu?

Studia na kierunku european cultures trwają 3 lata (studia I stopnia).

European cultures w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku european cultures we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku european cultures będziesz mógł podjąć pracę w firmach zajmujących się human resources czy public relations, a także w administracji państwowej zajmującej się szeroko pojętym aspektem kulturowym. Co więcej, będziesz też mógł związać swoją karierę zawodową z pracą mediatora oraz dziennikarza.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku european cultures:

  • pracownik administracji państwowej zajmującej się aspektem kulturowym,
  • pracownik firmy w dziale public relations,
  • mediator,
  • pracownik w branży turystycznej,
  • dziennikarz w dziale kultury.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

European cultures Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

European cultures Wrocław studia stacjonarne

Kierunki historyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia