Judaistyka - Wrocław

Judaistyka - Wrocław

Studia na kierunku judaistyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Judaistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

13.11.2023

Judaistyka studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Judaistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata(studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Judaistyka - Wrocław
Studia na kierunku judaistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Judaistyka to kierunek studiów, który oscyluje wokół tematów związanych z historią i kulturą narodu żydowskiego oraz literaturą biblijną. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę na temat studunków międzynarodowych współczesnego Izraela oraz zagłębiają się w wiedzę o muzyce, literaturze i filmie żydowskim. Ponadto program oferuje naukę języka hebrajskiego i jidysz. 

Studia na kierunku judaistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, organizacjach pozarządowych czy jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Osoby po tym kierunku mogą pracować także w placówkach dyplomatycznych, a nawet mediach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Judaistyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia wymaga od kandydatów znajomości języka hebrajskiego na odpowiednim poziomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Judaistyka:

 • język angielski,
 • język polski,
 • dowolny przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Judaistyka w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JUDAISTYKA?

Judaistyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie konwersatoriów.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Judaistyka dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Judaistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Judaistyka umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii Żydów na przestrzeni wieków, literatury biblijnej i rabinicznej czy literatury jidysz. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą kompetencje językowe z języka hebrajskiego i jidysz.

Studenci kierunku Judaistyka mogą także np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi stosunków polsko-żydowskich, diaspor żydowskich czy współczesnej kultury Izraela. Mają też możliwość zdobycia umiejętności w zakresie przekładu, zapoznania się z historią i kulturą Żydów sefardyjskich czy zdobycia wiedzy o muzeach i zbiorach żydowskich.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą również np. zdobyć wiedzę o muzyce żydowskiej, mistyce, nowoczesnej literaturze jidysz czy teatrze i filmie żydowskim albo zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, zapoznać się z literaturą sefardyjską czy zdobyć umiejętności z zakresu szkolnego i pozaszkolnego nauczania o historii i kulturze Żydów. Mogą też uczestniczyć w zajęciach dotyczących kultury i historii Żydów w Polskie lub języków, literatury i dokumentów żydowskich w projektach edukacyjnych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Judaistyka: animacja społeczno-kulturalna; edukacja wobec problemu Zagłady, pamięci i
postpamięci; synagoga - sztuka i funkcja.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JUDAISTYKA?

Studia na kierunku Judaistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Judaistyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JUDAISTYKA

Studia na kierunku Judaistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, jednostkach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, mediach czy szkołach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Judaistyka:

 • instytucje kulturalne,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • placówki dyplomatyczne,
 • szkoły,
 • media.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Judaistyka Wrocław studia i stopnia

Judaistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Judaistyka Wrocław studia stacjonarne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia