Kulturoznawstwo - Wrocław
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Kulturoznawstwo studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Kulturoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku kulturoznawstwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Kulturoznawstwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. przemian współczesnej kultury, estetyki, filozofii kultury czy metod badań kulturoznawczych.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku Kulturoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, mediach, wydawnictwach czy agencjach reklamowych.

 

czytaj dalej wszystko o Kulturoznawstwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek KULTUROZNAWSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Kulturoznawstwo, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Kulturoznawstwo:

 • język polski,
 • język obcy,
 • filozofia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • WOS,
 • wiedza o tańcu,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO?

Kulturoznawstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Kulturoznawstwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zaineresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Kulturoznawstwo umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii, sztuk performatywnych i wizualnych, kultury muzycznej czy literatury. Program studiów zakłada także, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. teorii kultury, antropologii kultury, psychosocjologii kultury czy estetyki.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą również np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi globalizacji kultury, projektów animacji kultury w społecznościach lokalnych, zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie performansów wartości czy poznać teorie i historie performansu. Mają też możliwość zapoznania się z rytuałem i zabawą w kulturze współczesnej, zdobycia umiejętności w zakresie analizy i interpretacji dzieła filmowego, uczestnictwa w warsztatach krytyki filmowej czy zapoznania się z kulturą filmową na Dolnym Śląsku. Program studiów zakłada także, że zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki interpretacji i sztuki w przestrzeni kultury oraz zapoznają się z historiami telewizji.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Kulturoznawstwo: performans w życiu codziennym, sztuka nowych mediów, wiedza o regionie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Kulturoznawstwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

Studia na kierunku Kulturoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, mediach, wydawnictwach, a także agencjach reklamowych czy jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kulturoznawstwo:

 • instytucje kulturalne,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • agencje reklamowe,
 • wytwórnie i studia filmowe,
 • animator kultury filmowej,
 • krytyk filmowy,
 • krytyk artystyczny,
 • muzea,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo Wrocław studia i stopnia

Kulturoznawstwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kulturoznawstwo w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia