Graphic arts - Lublin
Dodaj do ulubionych

23.02.2023

Graphic arts studia Lublin 2023 | woj. lubelskie 

Studia na kierunku graphic arts w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Studia na kierunku Graphic arts to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

 

Uczelnie

W Lublinie graphic arts możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Artystyczny UMCS).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Graphic arts realizowane są w języku angielskim. Podczas trwania studiów studenci mają możliwość nauczyć się tradycyjnych technik graficznych, malarstwa oraz rysunku. Poza tym, mogą wziąć udział w zajęciach z projektowania graficznego, które prowadzone są w formie warsztatowej.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Graphic arts dają absolwentom możliwość podjęcia pracy w działach marketingu czy reklamy. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii informatycznych i aplikacji wykorzystywanych do tworzenia multimediów, absolwenci mogą również zdobyć pracę jako graficy komputerowi.

czytaj dalej wszystko o Graphic arts - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek GRAPHIC ARTS

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Graphic arts stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku graphic arts

WYMAGANIA REKRUTACYJNE 

Rekrutacja na studia w Lublinie na kierunek Graphic arts stawia przed kandydatami kilka wymagań. Pierwszym z nich jest posiadanie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego na kierunkach artystycznych lub pokrewnych. Kandydaci muszą również złożyć swoje portfolio artystyczne. Przez to, że zajęcia na Graphic arts prowadzone są w języku angielskim, rekrutacja na studia wymaga, aby kandydat posiada odpowiednie kompetencje językowe. W tym celu musi przedstawić odpowiedni dokument albo wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAPHIC ARTS?

Graphic arts to jeden z kierunków studiów oferowanych przez uczelnie w Lublinie. Ma on charakter artystyczny, jednak daje studentom możliwość połączenia pasji do sztuki z nowoczesnymi technikami.

Podczas studiów student ma możliwość poznać tradycyjne techniki malarstwa, rysunki i grafiki, a także najnowsze rozwiązania multimedialne oraz technologie cyfrowe. Studenci mają szansę nauczyć się, w jaki sposób korzystać z zaawansowanych rozwiązań i programów, z których na co dzień w pracy korzysta się w branży artystycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Graphic arts możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów wychodzą naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku. Dlatego Graphic arts może być szansą dla młodych artystów, którzy chcą nauczyć się korzystać z nowoczesnych technik grafiki i grafiki komputerowej.

Zajęcia w całości realizowane są w języku angielskim, dlatego na studia mogą kandydować zarówno artystycznie uzdolnieni studenci-cudzoziemcy, jak i polscy, jeśli mają odpowiednie kompetencje językowe.

Takie kierunki studiów w Lublinie jak Graphic arts to połączenie tradycyjnych technik z najnowszymi rozwiązaniami. Dzięki takiej propozycji studenci mają możliwość zdobyć umiejętności artystyczne, które mogą okazać się przydatne w pracy po studiach.

Printmaking Speciality i Graphic Design Speciality to przykładowe specjalności proponowane na tym kierunku przez szkoły wyższe w Lublinie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAPHIC ARTS?

Studia na kierunku Graphic arts trwają 2 lata (studia II stopnia).

Graphic arts w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAPHIC ARTS

Absolwenci kierunku Graphic arts posiadający kompleksową wiedzę na temat różnorodnych technik graficznych, zarówno cyfrowych, jak i tradycyjnych, mają możliwość zyskać pracę w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw. Poza tym, dzięki znajomości nowoczesnych technologii informatycznych i aplikacji do edycji zdjęć i tworzenia multimediów, absolwenci mogą pracować jako graficy komputerowi. Mogą oni również znaleźć zatrudnienie jako Visual Designer czy jako ilustrator.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Graphic arts:

  • działy marketingu, reklamy i public relations;
  • ilustrator w wydawnictwach i redakcjach;
  • grafik komputerowy;
  • Visual Designer;
  • drukarnie.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Graphic arts Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Graphic arts Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku graphic arts w Lublinie

Studia II stopnia

Kierunki artystyczne w Lublinie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia