Inżynieria ochrony środowiska - Łódź

Inżynieria ochrony środowiska - Łódź

Inżynieria ochrony środowiska - Łódź
Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Inżynieria ochrony środowiska studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria ochrony środowiska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi inżynierię ochrony środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie powietrza i wód, zagospodarowania odpadami czy instalacji energetycznych OZE.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Inżynieria ochrony środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii, w nowoczesnych branżach smart cities czy smart buildings, w obszarze gospodarki komunalnej i recyclingu oraz organach administracji samorządowej i państwowej.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria ochrony środowiska - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Inżynieria ochrony środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunek Inżynieria ochrony środowiska, w przypadku studiów I stopnia (inżynierskich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia na ten kierunek bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • chemia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA?

Inżynieria ochrony środowiska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Łodzi, adresowany przede wszystkim do osób, dla których istotna jest ochrona środowiska i zyskanie kompetencji w tym zakresie. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania ochroną środowiska, a także prawa ochrony środowiska, w tym prawa wspólnotowego.

Kierunki studiów w Łodzi takie jak Inżynieria ochrony środowiska dają studentom możliwość zdobycia zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych przydatnych w późniejszej pracy, takich jak np. przygotowywanie podstawowej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, m.in. kart informacyjnych przedsięwzięć czy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria ochrony środowiska mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do pracy w charakterze specjalistów ds. ochrony środowiska. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w ochronie powietrza, wód i powierzchni Ziemi, a także w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony przed hałasem.

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska dają studentom również możliwość zdobycia umiejętności z projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska, a także w zakresie instalacji energetycznych OZE i ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Studenci tego kierunku mogą również nauczyć się przeprowadzać audyty energetyczne, prowadzić nadzór techniczny czy dowiedzieć się, jak prowadzone są procesy produkcyjne.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Łodzi na kierunku Inżynieria ochrony środowiska to: technologie uzdatniania wody, biotechnologia środowiskowa czy technologie i urządzenia w ochronie środowiska.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Inżynieria ochrony środowiska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Studia na kierunku Inżynieria ochrony środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w energetyce odnawialnej, bezpieczeństwie przemysłowym i pożarowym czy w zarządzaniu i auditingu środowiskowym. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji samorządowej i państwowej, które związane są z ochroną środowiska czy w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej.

Absolwenci kierunku Inżynieria ochrony środowiska mogą pracować też w branży energetyczno-ciepłowniczej, w laboratoriach analitycznych czy biurach projektowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria ochrony środowiska:

 • organy administracji samorządowej i państwowej,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • branża energetyczno-ciepłownicza,
 • bezpieczeństwo przemysłowe,
 • zarządzanie i audtiting środowiskowy,
 • laboratoria analityczne,
 • biura projektowe.

 

Poziom i tryb studiów


Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia