Ekomiasto - Łódź

Studia w Łodzi

ekomiasto

Odkryj kierunek ekomiasto w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Ekomiasto studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku ekomiasto to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ekomiasto w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi ekomiasto możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).
 

Opis kierunku

Coraz częściej zwraca się uwagę na środowiskowe, społeczne i gospodarcze problemy, związane z funkcjonowaniem ośrodków. Studia koncentrują się wokół wspomnianych wcześniej zagadnień, pozwalając na zdobycie odpowiednich umiejętności, pozwalających aktywnie kształtować procesy rozwoju miast. Studenci mogą zdobyć wiedzę na temat zarządzania miastami, zgodnego z ideami m.in. zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, czy ochrony środowiska.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci mogą wykorzystać swoją wiedzę, podejmując pracę w instytucjach samorządowych, służbach ochrony środowiska, czy biurach planowania przestrzennego. Mogą również pracować w firmach konsultingowych, czy organizacjach pozarządowych, związanych z rozwojem miejskich społeczności.

czytaj dalej wszystko o Ekomiasto - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek EKOMIASTO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ekomiasto +

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekomiasto?

Studia w Łodzi w zakresie ekomiasta są propozycją kształcenia na miarę XXI wieku, dlatego też cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na studia muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekomiasto w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

EkoMiasto to autorski kierunek UŁ prowadzony przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Studenci, którzy zdecydują się na kształcenie w tym zakresie, w życiu zawodowym będą mieć realny wpływ na politykę miejską, a ich zadaniem będzie między innymi propagowanie procesów rozwoju miasta w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które odpowiadają na współczesne potrzeby miast. Właśnie dlatego skupia się na problemach środowiskowych, gospodarczych i społecznych, które dla funkcjonowania społeczności miejskich mają ogromne znaczenie.

Studenci rozważają różnego rodzaju trudności, jak chociażby choroby cywilizacyjne, degradację środowiska, pogarszająca się jakość powietrza, i przedstawiają pomysły, które mają zaradzić poszczególnym utrudnieniom.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekomiasto możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek ekomiasto w Łodzi realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bogaty program studiów umożliwi Ci zdobycie wiedzy na temat ekologii miasta, ekonomii i socjologii miasta, systemów infrastruktury i monitoringu, adaptacji miast do zmian klimatu i wiele innych.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci rozważyć najważniejsze problemy, które doskwierają współczesnym społecznościom miejskim, a także umożliwią przedstawienie pomysłów, które mogą zaradzić konkretnym kłopotom.

Kształceni specjaliści są przygotowywani do zarządzania miastami w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Praktyki zawodowe ułatwią Ci zdobycie ważnych kompetencji, które przysłużą się realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz zarządzaniu potencjałem przyrodniczym ekosystemów miejskich. Studenci rozwijają umiejętności badawcze i kompetencje sprowadzające się do pracy w grupie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

Studia na kierunku Ekomiasto trwają 3 lata (studia I stopnia).

Ekomiasto w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

Kierunek ekomiasto w Łodzi to autorska, a zarazem niezwykle innowacyjna propozycja kształcenia, która absolwentom daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia.

Są oni przygotowani do zarządzania miastami, a wykorzystują przy tym założenia zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki i ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekomiasto:

  • organy kontrolne i urzędy ochrony środowiska
  • służby ochrony środowiska
  • biura planowania przestrzennego
  • ośrodki masowego komunikowania
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • instytucje samorządu miejskiego i regionalnego

Absolwenci pracują także w przedsiębiorstwach, które wprowadzają nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią oraz w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Po ukończeniu pierwszego etapu kształcenia możesz kontynuować studia na drugim stopniu w zakresie nauk pokrewnych, jak chociażby gospodarka przestrzenna czy ochrona środowiska.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekomiasto w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekomiasto Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekomiasto Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekomiasto w Łodzi

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia