Ekomiasto - Łódź

Ekomiasto - Łódź

Ekomiasto - Łódź

Studia w Łodzi

ekomiasto

Odkryj kierunek ekomiasto w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekomiasto studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku ekomiasto to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekomiasto - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ekomiasto

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ekomiasto +

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekomiasto

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekomiasto?

Studia w Łodzi w zakresie ekomiasta są propozycją kształcenia na miarę XXI wieku, dlatego też cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na studia muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekomiasto w Łodzi

Czas trwania studiów na kierunku ekomiasto na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKOMIASTO ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ekomiasto na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKOMIASTO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekomiasto na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ekomiasto na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

EkoMiasto to autorski kierunek UŁ prowadzony przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Studenci, którzy zdecydują się na kształcenie w tym zakresie, w życiu zawodowym będą mieć realny wpływ na politykę miejską, a ich zadaniem będzie między innymi propagowanie procesów rozwoju miasta w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które odpowiadają na współczesne potrzeby miast. Właśnie dlatego skupia się na problemach środowiskowych, gospodarczych i społecznych, które dla funkcjonowania społeczności miejskich mają ogromne znaczenie.

Studenci rozważają różnego rodzaju trudności, jak chociażby choroby cywilizacyjne, degradację środowiska, pogarszająca się jakość powietrza, i przedstawiają pomysły, które mają zaradzić poszczególnym utrudnieniom.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekomiasto możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Kierunek ekomiasto w Łodzi realizowany jest w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Bogaty program studiów umożliwi Ci zdobycie wiedzy na temat ekologii miasta, ekonomii i socjologii miasta, systemów infrastruktury i monitoringu, adaptacji miast do zmian klimatu i wiele innych.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci rozważyć najważniejsze problemy, które doskwierają współczesnym społecznościom miejskim, a także umożliwią przedstawienie pomysłów, które mogą zaradzić konkretnym kłopotom.

Kształceni specjaliści są przygotowywani do zarządzania miastami w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki i ochrony środowiska. Praktyki zawodowe ułatwią Ci zdobycie ważnych kompetencji, które przysłużą się realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz zarządzaniu potencjałem przyrodniczym ekosystemów miejskich. Studenci rozwijają umiejętności badawcze i kompetencje sprowadzające się do pracy w grupie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

Studia na kierunku Ekomiasto trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOMIASTO W ŁODZI?

Kierunek ekomiasto w Łodzi to autorska, a zarazem niezwykle innowacyjna propozycja kształcenia, która absolwentom daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia.

Są oni przygotowani do zarządzania miastami, a wykorzystują przy tym założenia zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki i ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekomiasto:

  • organy kontrolne i urzędy ochrony środowiska
  • służby ochrony środowiska
  • biura planowania przestrzennego
  • ośrodki masowego komunikowania
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • instytucje samorządu miejskiego i regionalnego

Absolwenci pracują także w przedsiębiorstwach, które wprowadzają nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią oraz w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Po ukończeniu pierwszego etapu kształcenia możesz kontynuować studia na drugim stopniu w zakresie nauk pokrewnych, jak chociażby gospodarka przestrzenna czy ochrona środowiska.

Komentarze (0)