Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Łódź

Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Łódź

Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski studia niestacjonarne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Kierunek lekarski w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hipokrates uważał, że najważniejszym prawem jest zdrowie chorego. Kierunek lekarski to bardzo ważna dziedzina nauki, która skupia się na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się chorymi, umierającymi, ale i zdrowymi, i służą fachową pomocą i doświadczeniem. Jest to kierunek dla osób, które potrafią przeciwstawić się własnym ograniczeniom i pragną nieustannie się dokształcać.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Łodzi nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Ważne, aby kandydaci na studia odznaczali się komunikatywnością i potrafili pracować w zespole. Jeśli potrafisz szybko i poprawnie reagować w sytuacjach ekstremalnych i jesteś osobą odporną na stres i kierującą się empatią, kierunek lekarski w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak kierunek lekarski możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w zakresie studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych wieczorowych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek lekarski w Łodzi daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Studenci rozpoczynają swoją przygodę z medycyną w trakcie praktyk i staży zawodowych w klinikach i oddziałach szpitalnych, które skupiają się na działach pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, w klinikach prywatnych i publicznych, w administracji państwowej i samorządowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz grupy przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, które pozwolą Ci bez problemu realizować wybraną ścieżkę kierunkową. Studenci uczęszczają na anatomię, fizjologię, biologię z genetyką, immunologię kliniczną, propedeutyka chirurgii, propedeutyka psychiatrii, biostrukturę i rozwój organizmu ludzkiego, intensywną terapię kardiologiczną, radiologię i diagnostykę obrazową, medycynę sądową, onkologię kliniczną z elementami chirurgii onkologicznej i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • farmakologia i toksykologia,
 • propedeutyka psychiatrii,
 • medycyna stanów nagłych,
 • biostruktura i rozwój organizmu ludzkiego,
 • onkologia kliniczna z elementami chirurgii onkologicznej,
 • medycyna nuklearna,
 • ortopedia z traumatologią,
 • medycyna sportowa,
 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne - elektrokardiologia,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • immunologia ogólna,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • genetyka kliniczna,
 • medycyna zwalczania bólu i medycyna paliatywna,
 • kompetencje generyczne w medycynie
 • i wiele innych.

 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii czy chirurgii.

Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci zgłębiają tajniki wiedzy z zakresu anatomii, farmakologii, fizjologii, chemii i biologii z genetyką i ekologią. Zdobywają także niezbędne umiejętności pozwalające na poprawną komunikację z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzanie badań chorego, stawiania wstępnych diagnoz, prowadzenia leczenia, udzielania niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Łodzi takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Studia medyczne realizowane są w ten sposób zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Po końcowym etapie studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który gwarantuje tytuł lekarza.

Po ukończeniu sześcioletnich studiów magisterskich absolwenci mogą kontynuować edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii i tym podobne. W zależności od wybranej specjalizacji kontynuacja nauki może trwać nawet do pięciu lat. Studia medyczne wiążą się również z dużą ilością godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywają po ukończeniu każdego roku kształcenia.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka

 

Studia medyczne uznaje się za jedne z najbardziej prestiżowych. Kierunek lekarski w Łodzi przykuwa uwagę wielu kandydatów na studia i cieszy się popularnością zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać dwa wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologię, chemię, matematykę, fizykę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku lekarskim uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych, ale i wymagających. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne jest dość rygorystyczna, ale spowodowane jest to faktem, że w medycynie nie można pozwolić sobie na błędy, dlatego kierunek ten przyjmuje najlepiej do tego przystosowanych kandydatów. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek lekarski w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać dwa wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologię, chemię, matematykę, fizykę. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydaci nie będą zdyskwalifikowani z powodu braku oceny z przedmiotów rozszerzonych.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jaka praca po kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku lekarskim zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci w trakcie całego toku kształcenia przygotowywani są do pracy w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Abiturienci zdają Lekarski Egzamin Państwowy, dzięki któremu oficjalnie mogą pełnić obowiązki lekarza i zajmować się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem. Zatrudniani są przede wszystkim w szpitalach i klinikach, w pogotowiu ratunkowym, w przychodniach specjalistycznych, otwierają także własną działalność gospodarczą, współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, z administracją państwową i samorządową. Pracę podejmują nie tylko w kraju, ale i w państwach Unii Europejskiej.

Interdyscyplinarne studia medyczne w Łodzi pozwalają odbyć praktyki i staże zawodowe w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym. Abiturienci zajmują się promocją zdrowia, ale przede wszystkim ratują życie i zdrowie swoich pacjentów. Kierunek lekarski w Łodzi gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, a studia medyczne zapewniają stabilną pracę i ugruntowaną pozycję społeczną.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak kierunek lekarski uchodzą za jedne z najtrudniejszych wśród propozycji studiów medycznych.

Marlena, studentka piątego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Jeśli zdecydujesz się na kierunek medyczny, musisz postawić na nieustanne dokształcanie się. Kierunek lekarski wymaga dużej odpowiedzialności i zaangażowania. Gdy tylko oficjalnie stanę się lekarzem, zamierzam specjalizować się w chirurgii.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)