Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Ratownictwo medyczne studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Ratownictwo medyczne w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).  

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który umożliwia zdobycie wykształcenia medycznego. Studenci w trakcie zajęć uczą się metod oceny stanu zdrowia oraz zdobywają kompetencje organizacyjne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci tego kierunku są przeszkoleni m.in. do wykonywania medycznych czynności ratunkowych takich jak zaopatrywanie ran czy tamowanie krwotoku.

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o tytuł zawodowego ratownika medycznego i znaleźć zatrudnienie w oddziałach ratunkowych czy Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w ośrodkach badawczych, szpitalach, jednostkach wojskowych. Mogą także podjąć pracę instruktora pierwszej pomocy lub koordynatora medycznego.

 

Uczelnie
W Łodzi ratownictwo medyczne możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Jak wynika z samej nazwy, Ratownictwo medyczne jest kierunkiem związanym z medycyną. Stąd prosty wniosek – przedmiotami wiodącymi w procesie rekrutacji będą przede wszystkim biologia, chemia, matematyka, język polski, język obcy, fizyka i informatyka.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

 

Ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny w Łodzi - przedmioty maturalne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w roku 2023/2024 w rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne uwzględnia trzy przedmioty obowiązkowe – język polski, matematykę oraz język obcy, a także jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub informatyka. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ratownictwo medyczne w Łodzi

Studia stacjonarne na ratownictwie medycznym oferuje jedna uczelnia publiczna w Łodzi – Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Studia na tym kierunku można podjąć tylko w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatnie ratownictwo medyczne można studiować tylko w jednej uczelni łódzkiej – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne niestacjonarnie w Łodzi

W Łodzi nie ma żadnej uczelni, która oferowałaby kandydatom możliwość studiowania ratownictwa medycznego w trybie niestacjonarnym. Taką naukę można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej w tym mieście – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Łodzi kandydaci na ratownictwo medyczne nie mogą podjąć studiów niestacjonarnych na tym kierunku. Ratownictwo medyczne oferuje tylko jedna uczelnia publiczna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) w ramach studiów stacjonarnych.

Studia stacjonarne czy niestacjonarne

Studia stacjonarne skierowane są do osób, którym zależy na systematycznym zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów. Program studiów stacjonarnych realizowany jest w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych, które organizowane są zazwyczaj w tygodniu – studenci stacjonarni spotykają się na terenie uczelni najczęściej od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Stacjonarna nauka na uczelniach publicznych jest bezpłatna.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek ratownictwo medyczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu medycyny, fizjologii i anatomii człowieka oraz nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opatrywania ran, wykonywania resuscytacji czy udrażniania dróg oddechowych. W czasie studiów poznają także prawne aspekty pracy ratownika medycznego.
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można związać swoją zawodową przyszłość ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, jednostkami pomocy doraźnej, Centrami Powiadamiania Ratunkowego, zespołem ratownictwa medycznego, ośrodkami badawczymi czy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Równie ciekawą opcją może być praca w szpitalach polowych oraz w jednostkach wojskowych.
 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne układany jest w kompleksowy sposób. Realizowane zajęcia uzależnione są od wybranej uczelni i jej specyfiki. W trakcie całego procesu kształcenia studenci uczą się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym, który jest obecny w trakcie świadczenia medycznych czynności ratunkowych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty ogólne, typowo medyczne, jak i te związane stricte z ratownictwem medycznym. Studenci weryfikują sprawność fizyczną i wytrzymałość. Zajęcia prowadzone są zarówno na uniwersytecie, jak i w szpitalu.

Studenci mają obowiązek odbycia wielogodzinnej praktyki zawodowej. Interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia przewiduje praktyczne nauczanie odnoszące się do podejmowania medycznych czynności ratunkowych takich jak, chociażby zaopatrywanie ran, tamowanie krwotoków, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Ratownictwo medyczne poświęcone jest zagadnieniom z zakresu m.in.: polityki zdrowotnej, wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia czy profilaktyki zdrowotnej. Studenci tego kierunku studiów szkolą się w zakresie np.: zabezpieczania osób znajdujących się w miejscu zdarzenia; podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczny ofiar i degradacji środowiska; dokonywania oceny stanu zdrowia osób i w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; podejmowania medycznych czynności ratunkowych; transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Studia na ratownictwie medycznym przygotowują absolwentów również np. do komunikowania się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz udzielenia jej wsparcia psychicznego w trudnej sytuacji, a także do organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają cenne kompetencje organizacyjne i zarządcze, niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawnego podejmowania trudnych decyzji.

Absolwenci ratownictwa medycznego są gotowi do ubiegania się o tytuł zawodowego ratownika medycznego. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. w zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego czy w lotniczym pogotowiu szpitalnym i szpitalnym oddziale ratunkowym. Kompetencje ratowników medycznych cenione są również m.in. w jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych czy w ośrodkach szkoleniowych i badawczych. Absolwenci ratownictwa medycznego mogą aplikować także na stanowiska takie, jak np. instruktor pierwszej pomocy czy koordynator medyczny przy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

Gdzie studiować na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek ratownictwo medyczne - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki przyjmowani są w ramach limitu miejsc. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie listy rankingowej, na podstawie której przyjmowani są kandydaci na studia.

Limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne w Łodzi:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Ile kosztują studia na kierunku ratownictwo medyczne w Łodzi

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej. Za studia w prywatnej szkole wyższej lub za niestacjonarną naukę w uczelni publicznej najczęściej trzeba zapłacić.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Łodzi można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej – w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są indywidualnie przez uczelnie w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Informacje te pozwalają kandydatom dowiedzieć się, ile punktów oni zdobyli w trakcie rekrutacji, a także, które miejsce zajęli na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na wybrane studia, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście (bezpośrednio do siedziby uczelni) lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma oraz termin doręczenia zestawu dokumentów może być dla każdej uczelni inna, dlatego warto zapoznać się z warunkami przyjęć kandydatów w poszczególnych szkołach wyższych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do danej uczelni w ustalonym przez nią terminie. Zazwyczaj kandydaci na studia mają kilka dni na doręczenie zestawu dokumentów od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw był kompletny – spóźnienie lub niespełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji mogą skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 19.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek ratownictwo medyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Jeśli myślisz nad podjęciem studiów na kierunku Ratownictwo medyczne, być może opinia Marka okaże się dla ciebie cenna.

 

Marek, absolwent studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi mówi:

„Praca jako ratownik medyczny dostarcza codziennie dużo adrenaliny. Początkowo ciężko było mi się przyzwyczaić do nadmiaru emocji i niekiedy makabrycznych widoków z miejsc wypadków, ale ostatecznie jestem dumny, że dałem radę i mogę nieść pomoc innym. Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi były wyborem, który poleciłbym z czystym sercem każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ratownictwo medyczne Łódź studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia