Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Ratownictwo medyczne studia Łódź | woj. Łódzkie

Sytuacja polskiej służby zdrowia znacznie się poprawiła na przestrzeni kilku ostatnich lat, jednak regularnie zdarzające się protesty świadczą o tym, że wciąż nie jest wystarczająco dobrze, a gratyfikacja finansowa za wykonywaną pracę nie jest współmierna do wynikających z niej trudów i zobowiązań.

Idealnym przykładem podobnej niesprawiedliwości jest zawód ratownika medycznego – polskie realia oferują tym pracownikom względnie niskie wynagrodzenie podczas, gdy ratownicy codziennie stają przed obowiązkiem prowadzenia, często nierównej, walki z czasem, a spoczywająca na nich odpowiedzialność i ogólna presja przytłoczyłaby nie jednego przeciętnego zjadacza chleba, który nie ma do czynienia z tym zawodem. Pomimo wszelkich niedogodności, kandydatów na studia w Łodzi na kierunku Ratownictwo medyczne, a tym samym chętnych do podjęcia pracy w zawodzie, nie brakuje. Każdego roku zdeterminowani do niesienia pomocy potrzebującym zapełniają wszystkie, przewidziane przez daną uczelnię, miejsca w gronie studentów kierunku Ratownictwo medyczne.

 

Dla kogo ten kierunek

Uważasz, że twoja odporność psychiczna na drastyczne widoki jest większa, niż u większości ludzi? Czujesz chęć do podjęcia misji polegającej na ratowaniu ludzi w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia? Nauka przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza biologii, przychodzi ci z niesamowitą łatwością? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z emocjonującą codziennością w pędzącej na sygnale karetce? Twierdząca odpowiedź na większość pytań może być idealnym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi!

 

Program studiów

Studia medyczne w Łodzi na kierunku Ratownictwo medyczne to nie tylko czysta wiedza teoretyczna, a przede wszystkim praktyka. Oczywiście, znajomość podstawowych terminów medycznych oraz anatomicznej budowy ludzkiego organizmu wraz ze szczegółowym funkcjonowaniem danego organu jest kluczowa dla dobrze pełnionej roli ratownika. Jednak to dzięki umiejętnościom praktycznym, w które zostaniesz uposażony przez studia na kierunku Ratownictwo medyczne, staniesz się pełnoprawnym pracownikiem tego trudnego zawodu. Dobrą wiadomością dla miłośników oraz mieszkańców Łodzi jest to, że dzięki edukacji tamże również można zostać ratownikiem medycznym. Nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Medyczny w Łodzi

     Uniwersytet Medyczny w Łodzi

     Uniwersytet Medyczny w Łodzi

     Kierunek ratownictwo medyczne możesz studiować na:

     Ratownictwo medyczne

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     Jak wynika z samej nazwy, Ratownictwo medyczne jest kierunkiem związanym z medycyną. Stąd prosty wniosek – przedmiotami wiodącymi w procesie rekrutacji będą przede wszystkim biologia i chemia. Nie warto zapominać o języku obcym, gdyż jego odpowiednie opanowanie, przełożone na dobry wynik na egzaminie maturalnym, uprawnia do podjęcia studiów nie tylko na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi. Warto pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulec zmianie, należy więc na bieżąco śledzić stronę internetową instytutu.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Zapoznanie się z rekrutacją na dany kierunek studiów warto zacząć od szczegółowego przestudiowania harmonogramu rekrutacyjnego. Na każdej uczelni jest on bowiem trochę inny i w dużej mierze zależy od wybranego kierunku. W harmonogramie rekrutacji znajdują się informacje na temat rejestracji, ogłoszenia list osób przyjętych, składania dokumentów, czy nawet egzaminów wstępnych. Dokładne informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

     Przyszli studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia oraz maja – nie ma znaczenia jednak kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne to propozycja dla ambitnych absolwentów szkół średnich, więc nie każdy ma szansę, by dostać się w pierwszym terminie rekrutacji. Ten etap zostaje zamknięty mniej więcej w połowie lipca i wtedy też zostają podane listy osób przyjętych na studia.

     Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na dostanie się na studia w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne dostaniesz jeszcze w sierpniu lub nawet we wrześniu.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Znalezienie się na listach kandydatów przyjętych na studia, to dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów takie jak ratownictwo medyczne muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Pamiętaj, że studia w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Wzięcie udziału w rekrutacji na studia wiąże się z uiszczaniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku mogą się one wahać od 85 do nawet 150 zł. Pamiętaj, by taką opłatę uiścić odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Przyszli studenci zobowiązani są także do dostarczenia potwierdzenia dokonania takiej opłaty do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni. Opłatę rekrutacyjną można uiścić za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych (PayU).

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne mają charakter medyczny. W praktyce oznacza to, że osoby, które myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, powinny podczas egzaminów maturalnych zdawać przede wszystkim przedmioty ścisłe. Obligatoryjnie powinny się znaleźć wśród nich biologia lub chemia, ponieważ wiedza z zakresu tych dyscyplin stanowi podstawę podczas pierwszych semestrów nauki.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Wyniki z egzaminów maturalnych zawsze przeliczane są w indywidualnym systemie oceniania rekrutacyjnego, które przygotowują uczelnie w Łodzi. Konkretne wytyczne na temat przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Najważniejsze jest to, by przedmioty zdawane podczas egzaminów dojrzałości były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi które obowiązują na danym kierunku. W przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniany jest także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań, a nauka przedmiotów ścisłych jest dla nich pasją, mogą pomyśleć o wzięciu udziału wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Biologiczna;
     • Olimpiada Chemiczna;
     • czy Olimpiada Matematyczna.

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

     Jak wyglądają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     Zastanawiając się nad wyborem jednego znajbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi, trzeba mieć na względzie fakt, że w związku z ich interdyscyplinarnością w obrębie różnych nauk medycznych, droga do pozytywnego ukończenia tego kierunku może być długa, kręta i wyboista. Na szczęście dla najwytrwalszych otworzy się możliwość podjęcia pracy w emocjonującym, pełnym wyzwań i satysfakcji zawodzie.

     Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi zostanie w trakcie studiów uposażony w podstawową wiedzę z zakresu większości nauk medycznych. Dzięki temu nie obce będą mu zagadnienia związane z, przede wszystkim, wykonywaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania pacjenta w pozycji bocznej ustalonej, opatrywania ran otwartych, złamań, bezpiecznego transportowania ofiar wypadków do karetki oraz wydobywania ofiar wypadków z pojazdów mechanicznych. Nie bez znaczenia będą zajęcia z podstaw psychologii, które umożliwią nie tylko naukę skutecznej i poprawnej komunikacji z pacjentem, znajdującym się w różnych sytuacjach niejednokrotnie pod wpływem wielkich emocji i szoku powypadkowego, ale również rozwiną empatię.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     Po ukończeniu studiów medycznych na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi, będziesz w stanie obsługiwać defibrylator, umiejętnie odczytywać wskazania aparatur podtrzymujących życie, a także podłączać kroplówki i przeprowadzać wszystkie działania, mające na celu ustabilizowanie stanu pacjenta, który znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

     Jak sam widzisz, studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi są niezwykle skomplikowane, a późniejsza praca w zawodzie to nieustanna odpowiedzialność za ludzkie życie i pośpiech – nieraz kilka sekund decyduje o powodzeniu w ratowaniu czyjegoś istnienia. Jeśli tylko ciężar nauki cię nie przygniecie, a odporność psychiczna pozwoli zmierzyć się z wszelkimi niedogodnościami, Ratownictwo medyczne może być kierunkiem dla ciebie.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     RATOWNICTWO MEDYCZNE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

      

      

     ratownictwo studia medyczne łódź

      

     Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     W związku z tym, że studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi nie są studiami jednolitymi, cały tok ich kształcenia jest rozłożony na dwa etapy. Aby zacząć przygodę z Ratownictwem, należy aplikować na studia pierwszego stopnia, które trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata przez absolwenta.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I stopnia na poszczególnych uczelniach:

     RATOWNICTWO MEDYCZNE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

      

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     Przede wszystkim warto zorientować się, jakie przedmioty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi. Tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, podpowiadam – jako że są to studia medyczne, warto poświęcić czas na naukę biologii, chemii oraz matematyki, gdyż na podstawie maturalnych osiągnięć właśnie z tych przedmiotów, będą wybierani kandydaci, którzy rozpoczną swoją przygodę ze studiami już w październiku.

     Należy mieć na uwadze, że procedury rekrutacyjne, obowiązujące na łódzkich uczelniach, wraz z upływem czasu mogą ulegać zmianie, dlatego warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, aby sam proces aplikacji nie był nieprzyjemnym zaskoczeniem. W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi, należy wziąć udział w konkursie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Sam proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów.

      

     Proces rekrutacji

     Pierwszym krokiem, który może nas przybliżyć do zajęcia jednego z miejsc na sali wykładowej wydziału, mającego pod opieką Ratownictwo medyczne, jest elektroniczna rejestracja kandydatów, polegająca na uzupełnieniu odpowiednich rubryk tabeli wynikami uzyskanymi na egzaminie maturalnym z wiodących dla kierunku przedmiotów. Warto pamiętać, aby podawać prawdziwe wartości liczbowe, bo jak wiadomo, kłamstwo ma krótkie nogi.

     Kiedy już mamy pewność, że nasze nazwisko widnieje na liście przyjętych na studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi, pozostaje tylko stawić się w dziekanacie uczelni lub wysłać tam zaufaną osobę, z plikiem potrzebnych dokumentów. W ich skład wchodzi kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na legitymacji studenckiej oraz wypełniony formularz aplikacyjny, który można pobrać ze strony internetowej uczelni.

     zasady rekrutacji na studia

      

      

     ratownictwo medyczne kierunek studiów w Łodzi

      

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     Ze względu na szerokie zapotrzebowanie rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych ratowników medycznych, absolwent łódzkich studiów na kierunku Ratownictwo medyczne, będzie mógł dopasować przyszły zawód do swoich zainteresowań i osobistych preferencji. Co ciekawe, specyfika zawodu ratownika daje możliwości podjęcia pracy nie tylko w placówkach medycznych.

     Niewątpliwie jedną z najbardziej obciążających psychicznie dróg zawodowych, jaką mogą obrać abiturienci tego kierunku, jest praca w karetce pogotowia. Skoki adrenaliny, jakich przeciętny człowiek nie doświadcza w ciągu całego tygodnia, wezwania do nagłych przypadków, odpowiedzialność za ludzkie życie, walka o każdą sekundę oraz mrożące krew w żyłach widoki, których mógłby nie wytrzymać nawet największy twardziel – tak właśnie wyglądałaby twoja przeciętna codzienność, gdybyś jako absolwent postanowił pójść w tym kierunku.

     Kolejną alternatywą w kwestii wyboru zawodu, jest praca w miejscach, gdzie występują duże zbiorniki wodne, w których ludzie mogą pływać, jednym słowem – na wszelkiego rodzaju kąpieliskach, basenach, czy przy strzeżonych plażach. Oczywistym warunkiem, jaki musiałby spełnić ubiegający się o to stanowisko, jest doskonała umiejętność pływania.

     Bardzo ciekawą opcją podjęcia pracy jest możliwość zatrudnienia się na statkach. Marynarze i rybacy są nieustannie narażeni na negatywne konsekwencje swojej pracy – zarówno jeśli chodzi o utonięcia, jak i ryzyko ujawnienia się chorób niezwiązanych z morskim życiem podczas wyprawy. Ratownik medyczny, będący zawsze pod ręką, to niemal stuprocentowa gwarancja bezpieczeństwa i powrotu na ląd.

     Praca błyskawicznie i skutecznie działających ratowników medycznych jest nieoceniona w każdym szpitalu i placówce medycznej, a ponadto w miejscach, w których zdrowie i życie ludzi mogłoby być narażone na niebezpieczeństwo. Jako że tych nigdy nie brakowało i brakować nie będzie – wymarzony zawód znajdzie każdy absolwent studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

     Jeśli myślisz nad podjęciem studiów na kierunku Ratownictwo medyczne, być może opinia Marka okaże się dla ciebie cenna.

      

     Marek, absolwent studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi mówi:

     „Praca jako ratownik medyczny dostarcza codziennie dużo adrenaliny. Początkowo ciężko było mi się przyzwyczaić do nadmiaru emocji i niekiedy makabrycznych widoków z miejsc wypadków, ale ostatecznie jestem dumny, że dałem radę i mogę nieść pomoc innym. Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi były wyborem, który poleciłbym z czystym sercem każdemu.”

     KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

     farmacja
     logopedia
     położnictwo
     Rozwiń

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi      #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)