Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź

Ratownictwo medyczne - Łódź

Studia w Łodzi

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Łódź - 2021 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Osoby, które aplikują na kierunek ratownictwo medyczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu medycyny, fizjologii i anatomii człowieka oraz nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, opatrywania ran, wykonywania resuscytacji czy udrażniania dróg oddechowych. W czasie studiów poznają także prawne aspekty pracy ratownika medycznego.

Po ukończeniu studiów można związać swoją zawodową przyszłość ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, jednostkami pomocy doraźnej, Centrami Powiadamiania Ratunkowego, zespołem ratownictwa medycznego, ośrodkami badawczymi czy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Równie ciekawą opcją może być praca w szpitalach polowych oraz w jednostkach wojskowych.

 

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Jak wynika z samej nazwy, Ratownictwo medyczne jest kierunkiem związanym z medycyną. Stąd prosty wniosek – przedmiotami wiodącymi w procesie rekrutacji będą przede wszystkim biologia, chemia, matematyka, język polski, język obcy, fizyka i informatyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Ratownictwo medyczne to jeden z najważniejszych kierunków medycznych. To ratownicy medyczni bardzo często podejmują pierwsze czynności ratunkowe, by ocalić życie lub zdrowie człowieka. Interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia łączy nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej.

W trakcie realizowanych zajęć poznasz zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa. Nauczysz się wykonywać medyczne czynności ratunkowe w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny.

Dziedzina medyczna tego typu musi stawiać na nieustający rozwój, a jest on spowodowany narastającymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, dużą liczbą wypadków, katastrof, wzrostem zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, patologiami społecznymi, przestępczością, terroryzmem. Zrozumiesz zadania polityki zdrowotnej, a także będziesz zgłębiał/a kwestie prawne i etyczne, niezwykle ważne w trakcie wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek ratownictwo medyczne w Łodzi umożliwia zdobycie gruntownego wykształcenia medycznego i z zakresu nauk pokrewnych. Przede wszystkim studenci zgłębiają fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Jednocześnie zapoznają się z budową organizmu człowieka oraz funkcjami organizmu, co jest niezwykle istotne, jeśli chcesz we właściwy sposób wykonywać swoje obowiązki ratownicze. Studenci poznają również metody oceny stanu zdrowia i objawy oraz przyczyny określonych zaburzeń i zmian chorobowych.

Mają okazję zdobyć wiedzę w zakresie mechanizmów działania i skutków ubocznych zabiegów fizycznych i aktywności ruchowej. Poznasz prawne, organizacyjne i etyczne zasady odnoszące się do prawidłowego wykonywania działalności zawodowej. Zgłębisz także teoretyczne podstawy działań interwencyjnych w odniesieniu do jednostek i grup społecznych oraz zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

 

Umiejętności

Realizowane zajęcia w zakresie kierunku ratownictwo medyczne w Łodzi umożliwią Ci swobodne formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów, również dzięki właściwemu dobieraniu źródeł i informacji pochodzących z wybranej bibliografii, a także dzięki dokonywaniu oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji.

Będziesz odpowiednio dobierać i stosować metody i narzędzia, także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Nauczysz się we właściwy sposób komunikować z zespołem, używając przy tym specjalistycznej terminologii. Dowiesz się, jak działa sprzęt i aparatura stosowane w trakcie wykonywanych obowiązków ratownika medycznego.

Nauczysz się identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz grupy społecznej, a także będziesz podejmować odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne, edukacyjne. Będziesz posługiwał/a się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz językiem migowym w stopniu komunikatywnym.

 

Kompetencje społeczne

By móc umiejętnie wykonywać zawód ratownika medycznego, studenci muszą zdobyć odpowiednie kompetencje społeczne. Dokonują krytycznej oceny zdobytej wiedzy, a także potrafią świadomie wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Abiturienci wypełniają postawione przed nimi zobowiązania społeczne, a także współorganizują działania na rzecz środowiska społecznego oraz inicjują działania na rzecz interesu publicznego. W razie potrzeby absolwenci potrafią korzystać z pomocy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Muszą pełnić swoją funkcję zawodową odpowiedzialnie, co oznacza, że ich obowiązkiem jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o pracę zespołu. Potrafią okazywać szacunek pacjentowi oraz dbają o jego bezpieczeństwo. Rozwiązują problemy etyczne odnoszące się do wykonywania zawodu.

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne układany jest w kompleksowy sposób. Realizowane zajęcia uzależnione są od wybranej uczelni i jej specyfiki. W trakcie całego procesu kształcenia studenci uczą się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym, który jest obecny w trakcie świadczenia medycznych czynności ratunkowych.

W programie kształcenia znajdują się przedmioty ogólne, typowo medyczne, jak i te związane stricte z ratownictwem medycznym. Studenci weryfikują sprawność fizyczną i wytrzymałość. Zajęcia prowadzone są zarówno na uniwersytecie, jak i w szpitalu.

Studenci mają obowiązek odbycia wielogodzinnej praktyki zawodowej. Interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia przewiduje praktyczne nauczanie odnoszące się do podejmowania medycznych czynności ratunkowych takich jak, chociażby zaopatrywanie ran, tamowanie krwotoków, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.

 

W programie studiów na kierunku Ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek ratownictwo medyczne w Łodzi jest idealny dla osób, które mają poczucie życiowej misji, związanej z potrzebą niesienia pomocy innym ludziom. Kandydaci na tego typu studia medyczne muszą być odpowiedzialni i zorganizowani, a także odporni na stres.

Przyszli ratownicy medyczni niejednokrotnie będą brali udział w akcjach ekstremalnych, dlatego musisz być również silny/a psychicznie. Ci, którzy planują studiować tego typu studia medyczne, powinni interesować się naukami z zakresu medycyny, biologii, chemii. Ważna jest komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Studia medyczne w zakresie ratownictwa wymagają również siły fizycznej. Ratownictwo medyczne to praca z drugim człowiekiem, który niejednokrotnie potrzebuje od nas wsparcia i empatii w obliczu grożącej mu śmierci lub uszczerbków na zdrowiu.

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

Aby zacząć przygodę z Ratownictwem, należy aplikować na studia pierwszego stopnia, które trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu licencjata przez absolwenta.

Gdzie studiować na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Kandydatów może czekać również test sprawnościowy.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji na studiach medycznych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Absolwenci ratownictwa medycznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Zatrudniani są oni w różnego typu jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Mogą także kontynuować kształcenie w zakresie zdrowia publicznego.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Do ich obowiązków należy dokonywanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz podjęcie stosownych czynności ratunkowych. Zajmują się także zabezpieczaniem osób, które znajdują się w miejscu zdarzenia. Organizują i prowadzą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • jednostki pomocy doraźnej ochrony zdrowia
 • stacje pogotowia ratunkowego, ambulatoria i izba przyjęć szpitali
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • jednostki ratownicze służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko
 • ośrodki badawcze
 • zakładowe służby ratownicze
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych
 • ośrodki szkoleniowe
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości

 

Absolwenci ratownictwa medycznego mogą pracować w różnych miejscach, jednocześnie zajmują różnego typu stanowiska. Skupiają się przede wszystkim na ratowaniu życia i zdrowia.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • ratownik medyczny
 • koordynator medyczny przy zabezpieczaniu imprez masowych
 • instruktor pierwszej pomocy

Jakie opinie mają studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi?

Jeśli myślisz nad podjęciem studiów na kierunku Ratownictwo medyczne, być może opinia Marka okaże się dla ciebie cenna.

 

Marek, absolwent studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi mówi:

„Praca jako ratownik medyczny dostarcza codziennie dużo adrenaliny. Początkowo ciężko było mi się przyzwyczaić do nadmiaru emocji i niekiedy makabrycznych widoków z miejsc wypadków, ale ostatecznie jestem dumny, że dałem radę i mogę nieść pomoc innym. Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Łodzi były wyborem, który poleciłbym z czystym sercem każdemu.”

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)