Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Kierunek lekarski w Łodzi w trybie niestacjonarnym to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia na kierunku lekarskim w Łodzi w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni. Ceny na kierunku lekarskim w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 49700 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Możliwość ratowania życia i zdrowia innych ludzi to dla wielu młodych osób największe marzenie. Tę ambicję można spełnić, wybierając kierunek lekarski. W trakcie studiów można pogłębić swoją wiedzę m.in. z zakresu anatomii, genetyki, czy farmakologii. Poza przygotowaniem teoretycznym na studentów czekają również zajęcia praktyczne, podczas których mogą przekonać się z czym wiąże się praca lekarza. 

Studenci tego kierunku zobowiązani są do zdania Lekarskiego Egzaminu Państwowego, po którym uzyskują prawo do wykonywania zawodu lekarza. Przychodnie, szpitale, kliniki czy pogotowie ratunkowe – to miejsca, w których absolwenci znajdą pracę. 

 

Uczelnie

W Łodzi kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym możesz studiować na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi roku akademickim 2023/2024 to koszt 49700 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski studia niestacjonarne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Opłata za studia medyczne na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym jest dość wysoka, jednakże szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski (medycyna) w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hipokrates uważał, że najważniejszym prawem jest zdrowie chorego. Kierunek lekarski to bardzo ważna dziedzina nauki, która skupia się na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się chorymi, umierającymi, ale i zdrowymi, i służą fachową pomocą i doświadczeniem. Jest to kierunek dla osób, które potrafią przeciwstawić się własnym ograniczeniom i pragną nieustannie się dokształcać.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Łodzi nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Ważne, aby kandydaci na studia odznaczali się komunikatywnością i potrafili pracować w zespole. Jeśli potrafisz szybko i poprawnie reagować w sytuacjach ekstremalnych i jesteś osobą odporną na stres i kierującą się empatią, kierunek lekarski w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak kierunek lekarski możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w zakresie studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych wieczorowych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek lekarski w Łodzi daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Studenci rozpoczynają swoją przygodę z medycyną w trakcie praktyk i staży zawodowych w klinikach i oddziałach szpitalnych, które skupiają się na działach pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, w klinikach prywatnych i publicznych, w administracji państwowej i samorządowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz grupy przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, które pozwolą Ci bez problemu realizować wybraną ścieżkę kierunkową. Studenci uczęszczają na anatomię, fizjologię, biologię z genetyką, immunologię kliniczną, propedeutyka chirurgii, propedeutyka psychiatrii, biostrukturę i rozwój organizmu ludzkiego, intensywną terapię kardiologiczną, radiologię i diagnostykę obrazową, medycynę sądową, onkologię kliniczną z elementami chirurgii onkologicznej i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • farmakologia i toksykologia,
 • propedeutyka psychiatrii,
 • medycyna stanów nagłych,
 • biostruktura i rozwój organizmu ludzkiego,
 • onkologia kliniczna z elementami chirurgii onkologicznej,
 • medycyna nuklearna,
 • ortopedia z traumatologią,
 • medycyna sportowa,
 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne - elektrokardiologia,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • immunologia ogólna,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • genetyka kliniczna,
 • medycyna zwalczania bólu i medycyna paliatywna,
 • kompetencje generyczne w medycynie
 • i wiele innych.

 

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii czy chirurgii.

Po każdym roku studenci odbywają obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci zgłębiają tajniki wiedzy z zakresu anatomii, farmakologii, fizjologii, chemii i biologii z genetyką i ekologią. Zdobywają także niezbędne umiejętności pozwalające na poprawną komunikację z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzanie badań chorego, stawiania wstępnych diagnoz, prowadzenia leczenia, udzielania niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia na kierunku lekarskim w Łodzi trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Łodzi takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Studia medyczne realizowane są w ten sposób zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Po końcowym etapie studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który gwarantuje tytuł lekarza.

Po ukończeniu sześcioletnich studiów magisterskich absolwenci mogą kontynuować edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii i tym podobne. W zależności od wybranej specjalizacji kontynuacja nauki może trwać nawet do pięciu lat. Studia medyczne wiążą się również z dużą ilością godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywają po ukończeniu każdego roku kształcenia.

Kierunek lekarski (medycyna) w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarskim w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku lekarskim zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci w trakcie całego toku kształcenia przygotowywani są do pracy w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Abiturienci zdają Lekarski Egzamin Państwowy, dzięki któremu oficjalnie mogą pełnić obowiązki lekarza i zajmować się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem. Zatrudniani są przede wszystkim w szpitalach i klinikach, w pogotowiu ratunkowym, w przychodniach specjalistycznych, otwierają także własną działalność gospodarczą, współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, z administracją państwową i samorządową. Pracę podejmują nie tylko w kraju, ale i w państwach Unii Europejskiej.

Interdyscyplinarne studia medyczne w Łodzi pozwalają odbyć praktyki i staże zawodowe w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym. Abiturienci zajmują się promocją zdrowia, ale przede wszystkim ratują życie i zdrowie swoich pacjentów. Kierunek lekarski w Łodzi gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, a studia medyczne zapewniają stabilną pracę i ugruntowaną pozycję społeczną.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka

 

Studia medyczne uznaje się za jedne z najbardziej prestiżowych. Kierunek lekarski w Łodzi przykuwa uwagę wielu kandydatów na studia i cieszy się popularnością zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać dwa wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologię, chemię, matematykę, fizykę.

 

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc. Kandydaci na studia objęci zostają postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 130

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Za możliwość nauki zazwyczaj muszą zapłacić studenci niestacjonarni uczelni publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych.

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 49700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Szkoły wyższe publikują wyniki rekrutacji w indywidualnie wyznaczonym przez siebie terminie. Informacje o tym, czy kandydaci dostali się na wybrane kierunki studiów, umieszczane zostają w prywatnych profilach użytkowników systemu rekrutacyjnego danej uczelni.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – od 11.07.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można w formie wyznaczonej przez daną szkołę wyższą – zazwyczaj zakwalifikowani na studia kandydaci dokonują tego osobiście, jednak niektóre uczelnie pozwalają na doręczenie kompletnego zestawu za pośrednictwem zaufanej osoby trzeciej (po wcześniejszym wypełnieniu upoważnienia do składania dokumentów).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mają najczęściej zaledwie kilka dni na dostarczenie kompletnych zestawów dokumentów rekrutacyjnych. Etap ten najczęściej rozpoczyna się niedługo po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci na kierunek lekarski muszą wykonać określone przez uczelnię badania lekarskie. Warto przygotować wcześniej niezbędne dokumenty, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – od 12.07.2023 do 15.07.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku lekarskim uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych, ale i wymagających. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne jest dość rygorystyczna, ale spowodowane jest to faktem, że w medycynie nie można pozwolić sobie na błędy, dlatego kierunek ten przyjmuje najlepiej do tego przystosowanych kandydatów. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek lekarski w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać dwa wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym: biologię, chemię, matematykę, fizykę. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydaci nie będą zdyskwalifikowani z powodu braku oceny z przedmiotów rozszerzonych.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak kierunek lekarski uchodzą za jedne z najtrudniejszych wśród propozycji studiów medycznych.

Marlena, studentka piątego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Jeśli zdecydujesz się na kierunek medyczny, musisz postawić na nieustanne dokształcanie się. Kierunek lekarski wymaga dużej odpowiedzialności i zaangażowania. Gdy tylko oficjalnie stanę się lekarzem, zamierzam specjalizować się w chirurgii.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)