Położnictwo - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Położnictwo studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Położnictwo w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku położnictwo w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat dokładnego przebiegu ciąży, zarówno tej rozwijającej się prawidłowo, jak i zagrożonej. Poza umiejętnościami praktycznymi, jak chociażby nauka technik odbierania porodów, studenci nabywają też szereg kompetencji społecznych, które ważne są w postępowania z depresją poporodową, czy w kontaktach z ciężarnymi.

Położne i położnicy znajdują zatrudnienie m.in. w szkołach rodzenia czy sanatoriach. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze.


Uczelnie

W Łodzi położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UMED).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język polski. | szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Łodzi?

Żeby dostać się na studia w Łodzi na kierunku Położnictwo, należy być przygotowanym do tego, że konkurencja może być duża, a w związku z tym warto na poważnie podejść do nauki wiodących przedmiotów odpowiednio wcześnie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, język polski.

 

Położnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi - przedmioty maturalne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w roku 2023/2024 w rekrutacji na kierunek położnictwo uwzględnia jeden przedmiot obowiązkowy, którym jest język polski oraz przedmiot dodatkowy z następujących: biologia, chemia lub fizyka. dowiedz się więcej
 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Łodzi

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku położnictwo studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych i nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się sprawowania opieki nad ciężarną kobietą, odbierania porodu oraz opieki nad noworodkiem. Zyskają także zdolność rozpoznawania ciąży oraz jej monitorowania, a także nauczą się podejmowania działań promujących profilaktykę zdrowotną.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, między inymi na oddziałach położniczych, patologii ciąży, onkologii ginekologiczej Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w szkołach rodzenia, sanatoriach, czy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mogą również prowadzić prace naukowe oraz nauczać zawodu położnej/położnika.

Program studiów

Przyszły student kierunku Położnictwo w Łodzi będzie musiał przygotować się na edukację, polegającą na zgłębieniu bardzo trudnej i pochłaniającej ogromną ilość czasu wiedzy. W związku z tym, że Położnictwo jest interdyscyplinarną nauką medyczną, jego podstawy będą oparte na biologii i chemii. W dalszym toku edukacji będziesz systematycznie zgłębiać podstawy niemal wszystkich nauk medycznych, począwszy od pediatrii, na kardiologii skończywszy.

Absolwent łódzkiej uczelni na kierunku Położnictwo będzie posiadał szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków, dokładnego przebiegu ciąży z uwzględnieniem obecnych w niej faz, zarówno podczas ciąży rozwijającej się prawidłowo, jak i zagrożonej. Jako student tego kierunku, podczas praktycznych zajęć warsztatowych nauczysz się skutecznej pracy w grupie, co przełoży się na efektyną współpracę z personelem medycznym podczas odbierania porodów. Posiądziesz techniki, które będziesz mógł wykorzystać w trakcie odbierania porodów naturalnych, jak i zakończonych cesarskim cięciem.

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Położnictwo to kierunek poświęcony m.in. medycynie w obszarze położnictwa oraz narzędziom i metodom świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, a także promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą, noworodkiem lub niemowlęciem czy rodziną. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę na temat np. położnictwa, neonatologii oraz ginekologii. Ponadto studenci analizują również m.in. budowę, rozwój i funkcje organizmu człowieka oraz przebieg i sposoby postępowania terapeutyczno-opiekuńczego.

Studia na kierunku położnictwo pozwalają również poznać organizację systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej. Studenci tego kierunku studiów szkolą się w zakresie m.in.: rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego oraz porodu z położenia miednicowego lub z nacięciem i szyciem krocza. Absolwenci położnictwa wiedzą również, w jaki sposób monitorować przebieg rozwoju ciąży oraz okresu poporodowego.

Osoby, które ukończyły położnictwo, są gotowe do pełnienia zawodu położnej np. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach i klinikach, w sanatoriach czy w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Ponadto absolwenci położnictwa mogą również m.in. prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowywania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowywania do rodzicielstwa czy prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

 

Gdzie studiować na kierunku Położnictwo w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 72 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek położnictwo - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów na dane studia decyduje lista rankingowa, utworzona w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Łodzi:

  • Uniwersytet Łódzki – 72

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Kandydaci, którym zależy na podjęciu bezpłatnych studiów, mogą zdecydować się na stacjonarną naukę w uczelni publicznej. Studiowanie w uczelniach prywatnych lub na studiach niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Studia na kierunku położnictwo w Łodzi oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierunek ten można studiować tylko stacjonarnie (bezpłatnie)

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty na temat wyników rekrutacji są indywidualne na poszczególnych uczelniach – kandydaci informowani są o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia dzięki systemom IRK oraz ERK. Ostateczną decyzję oraz listę rankingową kandydaci mogą zobaczyć w prywatnym profilu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składane są przez kandydatów osobiście w siedzibie wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak ich przekazanie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Kandydaci powinni pamiętać o tym, żeby dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 19.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Łodzi?

Przy wyborze idealnego dla siebie kierunku studiów warto zasugerować się opiniami osób mających z nim do czynienia. 

 

Kamila, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Łodzi mówi:

„Od początku nie byłam przekonana, czy podjęta przeze mnie decyzja co do wyboru kierunku jest słuszna. Wiedziałam tylko, że chciałabym robić coś związanego z medycyną w ukochanym przeze mnie mieście - Łodzi. Teraz już wiem, że było warto i każdemu mogę polecić te studia!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Łódź studia i stopnia

Położnictwo Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Łódź studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia