Fizjoterapia - Łódź

Fizjoterapia - Łódź

Fizjoterapia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Fizjoterapia studia Łódź | woj. Łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Współczesne czasy szerokiego rozwoju cywilizacyjnego dały nam stały dostęp do komputerów i innych urządzeń elektronicznych, zaopatrzyły w możliwość podejmowania pracy biurowej oraz poszerzyły sieć komunikacyjną transportu miejskiego. Niestety wszystkie te udogodnienia jednocześnie wymuszają na człowieku pozostawanie w jednej postawie przez większą część dnia, codzienne obowiązki redukują do minimum aktywność fizyczną, nawet dzieci zostają zmuszane do podejmowania codziennego wysiłku ponad ich możliwości – dźwigania bardzo ciężkich tornistrów po brzegi wypełnionych książkami.

Wszystko te czynniki bezpośrednio przyczyniają się do tego, że u prawie każdego człowieka można zaobserwować występowanie wad postawy. Nie byłoby dużym nadużyciem, gdyby posunąć się do stwierdzenia, że skrzywienie kręgosłupa powoli staje się chorobą cywilizacyjną, mogącą nieść bardzo poważne konsekwencje w niedalekiej przyszłości.

Dysfunkcje w obszarze narządów ruchu występują również na skutek różnych chorób, nabytych w ciągu życia urazów i wrodzonych dolegliwości. W związku z powyższym chyba już nikogo nie dziwi szerokie zaporzebowanie dzisiejszego rynku pracy na wykwalifikowanych fizjoterapeutów, zdolnych do podjęcia opieki nad pacjentami zmagającymi się z dolegliwościami bólowymi, dysfunkcjami narządów ruchu lub poważnymi wadami postawy.

Całe szczęście zainteresowanie młodych ludzi podjęciem studiów medycznych w Łodzi na kierunku Fizjoterapia jest na tyle duże, że wszelakie placówki medyczne i rehabilitacyjne nie muszą się obawiać niedostatku pracowników, zajmujących się fizjoterapią i rehabilitacją. Główną zaletą studiów na kierunku Fizjoterapia jest ich interdyscyplinarność. Student zostaje uposażony w szeroką wiedzę, której spektrum obejmuje większość nauk medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem anatomii i fizjologii narządów ruchu oraz układu nerwowego.

 

Praca po studiach

W związku z tym absolwent stanie się pełnoprawnym pracownikiem większości placówek medycznych, oferujących pomoc rehabilitacyjną oraz fizjoterapeutyczną – a tych nie brakuje. Jeśli czujesz w sobie powołanie do podjęcia roli Fizjoterapeuty, niestraszne ci godziny spędzone na męczących masażach, a ponadto chciałbyś związać przyszłość z opłacalnym kierunkiem, to Fizjoterapia może okazać się strzałem w dziesiątkę! Dla Łodzian oraz miłośników tego miasta, którzy nie wyobrażają sobie spędzenia okresu studiów nigdzie indziej, stworzono szerokie możliwości podjęcia studiów na kierunku Fizjoterapia. Ofertę kierunków o Fizjoterapię rozszerzyły aż trzy łódzkie uczelnie. Na chwilę obecną można rozpocząć swoją edukację na opisywanym kierunku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Łodzi?

W związku z tym, że studia medyczne na kierunku Fizjoterapia w Łodzi należą do kanonu nauk medycznych, oczywistym jest, że w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty przyrodnicze. Przyszły kandydat powinien zwrócić szczególną uwagę na naukę biologii oraz chemii, aby odpowiednio wcześnie zgłębić potrzebną do dobrego zdania matury wiedzę.

Kandydatów na studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi co roku jest sporo – wobec tego warto podejść do matury na poważnie, aby móc znaleźć się na liście szczęśliwców, którzy już w październiku zasilą szeregi wybranej łódzkiej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Studia w Łodzi na kierunku fizjoterapia co roku wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. Te osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym renomowanym kierunku medycznym, powinny bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogreamem rekrutacji, przygotowanym przez uczelnie. Szczegółowe terminarze znajdziesz zawsze na stronach interenetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Harmonogram rekrutacji obejmuje nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas sładania niezbędnych dokumentów do dziekanatu.

Wstępne aplikacje na wybrane kierunki studiów odbywają się już na przełomie kwietnia oraz maja. Liczą się jednak wyłącznie punkty otrzymane podczas egzaminów maturalnych, a nie kolejność zgłoszeń kanydatów. Studia na kierunku fizjoterpia w Łodzi zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. Trzeba pamiętać, że na tego typu kierunki liczba kandydatów zawsze przekracza liczbę przygotowanych miejsc, więc nie każdy dostanie się na wymarzone studia podczas pierwszego etapu rekrutacji.

Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli zatem twoja kandydatura została odrzucona poczatkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Pamiętaj, by nie zaniedbać tego ważnego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Osoby zakwalifikowane na studia muszą bowiem dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);

 • aktualna fotografia;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi wymagają wielu specyficznych predyspozycji, więc być może do dziekanatu będziesz musiał dostarczyć także zaświadczenie, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje wstępne zdolności zdrowotne do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu w przyszłości.

Opłaty rekrutacyjne +

W Polsce opłaty rekrutacyjne stanowią obligatoryjny punkt przyjmowania kwalifikacji na studia wyższe. Każda osoba, która chce wziąć udział w kwalifikacjach, musi zatem uiścić odpowiednią opłatę. W zależności od kierunku waha się ona od 85 do nawet 150 złotych. Łódzkie ośrodki akademickie ustalają je indywidualnie, więc informacji na ich temat szukaj na stronach interenetowych uczelni. Opłaty rekrutacyjne możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o profilu medycznym zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Jeżeli przygotowujesz się do egzaminów maturalnych, to szczególny nacisk powinieneś położyć na naukę przedmiotów ścisłych, czyli biologii oraz chemii. Wśród nich mogą się znaleźć również fizyka oraz matematyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Każda uczelnia ustala swój indywidualny przelicznik punktów kwalifikacyjnych. Jest on jednak zależny od tego, czy przedmioty zdawane na maturze znajdowały się w wymogach rekrutacyjnych oraz na jakim były poziomie (podstawowy lub rozszerzony). W przypadku kierunków medycznych punktowane będą oczywiście wyłącznie przedmioty ścisłe. Odpowiednio wcześnie zorientuj się, czy wybrane przez ciebie przedmioty przyniosą ci korzyści podczas rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi.

Olimpiady oraz konkursy +

Finaliści oraz laureaci olimpiad przedmiotwych znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych. Opcję wzięcia udziału w olimpiadzie powinni rozważyć najzdolniejsi uczniowe szkół średnich, ponieważ to prestiżowe konkursy, które otiwerają wszystkie drzwi do rozpoczęcia wymarzonych studiów. W przypadku fizjoterapii warto rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;

 • Olimpiada Chemiczna;

 • czy Olimpiada Matematyczna.

Jak wyglądają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak dokładnie będzie wyglądał program twojej nauki na studiach na kierunku Fizjoterapia w Łodzi, ten akapit powinien rozwiać twoje wątpliwości. Na początkowym etapie drogi swojej edukacji na tym kierunku, będziesz miał okazję zgłębić od podszewki ludzką anatomię i fizjologię ze szczególnym uwzględnieniem narządów ruchu. Poznasz etiologię najczęstszych zaburzeń powodujących wady postawy i problemy z poruszaniem oraz choroby współwystępujące.

Jak z pewnością wiesz, samą teorią nikt jeszcze świata nie podbił. Aby stać się kompetentnym pracownikiem, będziesz musiał dobrze poznać praktyczne aspekty studiowanego kierunku. Podczas zajęć warsztatowych nauczysz się wykonywania masaży relaksacyjnych oraz rehabilitacyjnych, poznając uprzednio rozmieszczenie kluczowych dla tych działań miejsc na ciele człowieka. Poznasz podstawy:

 • ortopedii,
 • fizykoterapii,
 • hydroterapii,
 • balneoterapii
 • klimatoterapii,

aby w późniejszych etapach nauki dokonać wyboru specjalności, która najbardziej do ciebie przemawia i da ci największą skuteczność terapeutyczną w przyszłej pracy.

Etyka zawodu fizjoterapeuty stabilnie obsadzi cię w kanonie uprawianej nauki oraz da realne spojrzenie na to, jakich wzorców zachowań należy przestrzegać podczas współpracy ze swoimi pacjentami. Nie można pomijać aspektu psychologicznego, którego znajomość da ci studiowanie na kierunku Fizjoterapia w Łodzi. Bez odpowiedniego, etycznego podejścia do pacjenta, z zachowaniem obupólnego szacunku, praca fizjoterapeuty nie byłaby możliwa.

Warto uświadomić sobie fakt, że praca z ludźmi chorymi wymaga odpowiednich kompetencji, bez których najpewniej dopuściłoby się do wyrządzenia pacjentowi poważnych szkód psychicznych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

fizjoterapia studia Łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, studia na kierunku Fizjoterapia są jednolite, w związku z czym trwają dziesięć semestrów, a więc pięć lat i po pozytywnym ich zakończeniu, zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Długość trwania studiów na kierunku Fizjoterapia jest identyczny dla wszystkich uczelni w Łodzi i niezależny od ich trybu.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizjoterapia w Łodzi?

Przed aplikacją na jeden z popularnych kierunków studiów w Łodzi przede wszystkim należy zdecydować, jakiej uczelni chciałoby się powierzyć proces swojej edukacji właśnie na tym kierunku. Wybór jest spory – w odpowiedzi na zainteresowanie przyszłych studentów Fizjoterapią wychodzą aż trzy łódzkie uczelnie – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Społeczna Akadamia Nauk oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności.

W związku z tym, że dwie ostatnie są uczelniami niepublicznymi, w procesie rekrutacji nie obowiązuje konkurs świadectw maturalnych ani dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, a każdy z nich musi być gotowy na uiszczanie opłaty semestralnej w kwocie odgórnie ustalonej przez władze uczelni. W przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia na kierunek Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym należy liczyć się z koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych. Przedmiotami wiodącymi na tym kierunku są biologia oraz do wyboru fizyka lub matematyka.

W związku z tym, że kandydatów na studia w Łodzi zazwyczaj jest więcej, niż dostępnych miejsc, warto odpowiednio wcześnie przygotować się do egzaminu maturalnego, od którego niewątpliwie będzie zależała edukacyjna przyszłość kandydata. Proces składania dokumentów jest zwykle identyczny dla każdej uczelni i wygląda następująco: po wypełnieniu internetowego formularza aplikacyjnego i pozytywnej decyzji władz wydziału a propos naszej kandydatury, należy dostarczyć komisji rekrutacyjnej kserokopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografię o wymiarach 35X45mm oraz posiadać przy sobie dowód osobisty i oryginał wcześniej wymienionych dokumentów.

Należy mieć na uwadze fakt, że procedury rekrutacyjne mogą się niespodziewanie zmieniać, dlatego wskazane jest systematyczne obserwowanie strony internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

 

fizjoterapia studia Łódź

 

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Na absolwentów studiów na kierunku Fizjoterapia w Łodzi, dzięki szerokiej wiedzy i umiejętnościom, przez które zostaną uposażeni, pojawi się wiele okazji do podjęcia przyszłościowej, dobrze płatnej pracy w zawodzie. Jako abiturient będziesz mógł skierować swoje kroki do placówek rehabilitacyjnych oraz szpitali, gdzie zajmiesz się opieką nad osobami zmagającymi się z problemami narządów ruchu, wadami postawy oraz wrodzonymi dysfunkcjami, wymagającymi rehabilitacji oraz specjalistycznych zajęć ruchowych.

Dla miłośników wykonywania masaży relaksacyjnych znajdzie się miejsce między innymi w gabinetach SPA i medycyny estetycznej. Nic nie stanie na przeszkodzie do otworzenia, w ramach działalności gospodarczej, własnego salonu masażu, placówki rehabilitacyjnej lub ośrodka edukacji, zrzeszającego chętnych do zgłębienia tajników wykonywania masaży relaksacyjnych lub terapeutycznych.

Absolwentów studiów na kierunku Fizjoterapia w Łodzi z otwartymi ramionami przyjmą również kluby sportowe, salony fitness, przychodnie sportowo-lekarskie oraz kluby sportowe – jednym słowem wszędzie tam, gdzie osoby zażywające dużej dawki ruchu lub zawodowo uprawiające sport mogą zaznać chwili relaksu lub odbyć terapię rehabilitacyjną doznanej kontuzji. Praca w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych oraz sportowo – wychowawczych pozwoli na zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy w praktyce, podczas zajęć z najmłodszymi, którzy zmagają się z negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowego siedzenia, dźwigania ciężkich tornistrów oraz wrodzonymi wadami postawy.

Jak sam widzisz, wybór zawodu po studiach na kierunku Fizjoterapia w Łodzi jest niezwykle szeroki i z pewnością zmusi cię do dłuższego zastanowienia nad drogą zawodową, jaką chciałbyś podążać. Jedno jest pewne – bezrobocie, którego doświadczysz po studiach, będzie trwało jedynie krótki czas między aplikacją na wybrane stanowisko a pierwszym dniem nowej pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Wielu przyszłych maturzystów jest niezdecydowanych co do studiów, jakie chcieliby podjąć. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem podejmowanie tak ważnych decyzji w bardzo młodym wieku nie należy do najłatwiejszych. W związku z tym warto zwrócić uwagę na opinię innych.

 

Marta, studentka drugiego roku Fizjoterapii w Łodzi mówi:

"Nie wiedziałam co chcę robić w życiu nawet w momencie pisania matury. Wybór Fizjoterapii w Łodzi był przypadkowy, ale na szczęście okazał się strzałem w dziesiątkę!"

KIERUNKI MEDYCZNE W ŁODZI

farmacja
logopedia
położnictwo
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

Daria21 odpowiedz

ja wybrałam fizjoterapię na WSBiNoZ, czyli tzw. Medyku. Będąc po pierwszym roku, stwierdzam, że nie żałuje wyboru ;)