Fizjoterapia - Łódź

Fizjoterapia - Łódź

Fizjoterapia - Łódź

Studia w Łodzi

fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia Łódź - 2021 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 5620 zł do 5740 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku fizjoterapia w Łodzi nauczą się leczenia pacjentów z zaburzeniami mięśniowymi, szkieletowymi czy nerwowymi. Zdobędą także umiejętność przeprowadzania terapii manualnej, fizjoterapii czy kinezyterapii, a także nauczą się podstaw masażu. W czasie studiów dowiedzą się także, w jaki sposób nadzorować pracę zespołu medycznego oraz poznają zasady pracy z pacjentem.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szpitalach klinicznych, gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, czy w sanatoriach i uzdrowiskach. Ponadto mogą podjąć pracę w ośrodkach spa  i wellness, przychodniach sportowo-lekarskich, salonach fitness oraz w klubach sportowych. 

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Łodzi?

W związku z tym, że studia medyczne na kierunku Fizjoterapia w Łodzi należą do kanonu nauk medycznych, oczywistym jest, że w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę przedmioty przyrodnicze. Przyszły kandydat powinien zwrócić szczególną uwagę na naukę biologii, fizyki, matematyki aby odpowiednio wcześnie zgłębić potrzebną do dobrego zdania matury wiedzę.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka
 • matematyka

 

Kandydatów na studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi co roku jest sporo – wobec tego warto podejść do matury na poważnie, aby móc znaleźć się na liście szczęśliwców, którzy już w październiku zasilą szeregi wybranej łódzkiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Fizjoterapia to popularny kierunek medyczny, uchodzący za jedne z najbardziej rozwojowych na całym świecie. Kształcenie w tym zakresie umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, odnoszących się do kinezyterapii, fizykoterapii, masażu.

Studenci zgłębiają wiedzę kliniczną, obejmującą ortopedię, neurologię, reumatologię, kardiologię, ginekologię i inne. Program kształcenia układany jest w interdyscyplinarny sposób, dlatego obejmuje nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej.

Zdobywane kompetencje umożliwią Ci wykonywanie różnego rodzaju specjalistycznych zabiegów usprawniających. Zdobędziesz także przygotowanie merytoryczne i psychologiczne istotne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Studia w tym zakresie wymagają od kandydatów konkretnych predyspozycji, natomiast absolwenci dzięki wszechstronnemu wykształceniu mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci fizjoterapii zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek i narządów oraz budowę anatomiczną i fizjologię człowieka. Studiują szczegółowo procesy regulacji hormonalnej, reprodukcji, procesy starzenia się ustroju oraz ich zmiany zachodzące pod wpływem wysiłku fizycznego lub w wyniku chorób.

Poznasz teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii oraz masażu leczniczego, które stosowane są w fizjoterapii, fizjoprofilaktyce i odnowie biologicznej. Zapoznasz się z psychologicznymi i pedagogicznymi zadaniami fizjoterapeuty, który pełni funkcję osoby nauczającej, jeśli chodzi o proces nauczania i nabywania umiejętności zależnie od możliwości funkcjonalnych chorego.

Będziesz miał/a okazję także zgłębiać podstawowe reakcje człowieka na ból, chorobę przewlekłą fizyczną i psychiczną, uraz, okresową i przewlekłą niepełnosprawność.

 

Umiejętności

Studenci wypracowują odpowiednie umiejętności, niezwykle istotne w pracy fizjoterapeuty. Wykonują zabiegi z zakresu kinezyterapii i podstawowych metod terapii manualnej przy uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań, a także prowadzą w tym zakresie dokładną dokumentację.

Zdobędziesz odpowiednie umiejętności, które odnoszą się do samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego oraz do kontroli jakości i sprawności aparatury. Będziesz w stanie udzielać kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej, a także rozpoznasz stany zagrożenia zdrowia i życia.

Nauczysz się wykorzystywać i obsługiwać aparaturę diagnostyczno-pomiarową w celu oceny funkcjonalnej pacjenta i sprzętu do fizjoterapii przy uwzględnieniu jego różnorodności i stopnia zaawansowania technologicznego. Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, co ułatwi kontakt z pacjentem i jego rodziną oraz pracę zespołową.

 

Kompetencje społeczne

Kierunek fizjoterapia w Łodzi to kompleksowo opracowana propozycja kształcenia, która pozwoli Ci zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, użyteczne w trakcie wykonywania zawodu. Studenci nabywają umiejętności sprowadzające się do działania w warunkach niepewności i stresu.

Identyfikują zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na indywidualnych, jak i zespołowych stanowiskach pracy. Potrafią wyznaczyć zakres kompetencji zawodowych, jak również utożsamiają się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej.

Dzięki temu okazują szacunek pacjentowi oraz mają świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stan zdrowia. Studenci mają także świadomość nieustannego dokształcania się oraz propagowania zdrowego stylu życia, również poprzez uczestniczenie w różnych formach aktywności fizycznej i promocji zdrowia.

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

4. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne w Łodzi w zakresie fizjoterapii należą do specjalistycznych zawodów medycznych, a tym samym stanowią dział rehabilitacji medycznej. Nauka ta za główny cel stawiaj sobie usprawnianie osób, które utraciły zdrowie lub urodziły się niepełnosprawne.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, a odbywają się zarówno na wydziałach, jak i w szpitalach, między innymi w prosektorium. Studenci mają okazję zapoznać się zarówno z fizjoterapią ogólną, jak i fizjoterapią w onkologii i medycynie paliatywnej oraz w kardiochirurgii, a także z odnową biologiczną czy podstawami neurologii.

W kompleksowo opracowanym programie zajęć znajdziemy przedmioty ogólne i kierunkowe. Propozycja kształcenia tego typu łączy nauki biomedyczne, społeczne i pedagogiczne z naukami obejmującymi wiedzę z zakresu fizjoterapii. Siatka zajęć może się różnić i zależy od specyfiki wybranej uczelni.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek fizjoterapia w Łodzi jest idealny dla Ciebie, jeśli w zakresie Twoich zainteresowań znajdują się nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. Studia medyczne tego typu są rozwiązaniem dla osób, które chcą pracować jako terapeuci w placówkach medycznych, ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach sportowych.

Studenci mają szansę zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, umożliwiające wykonywanie zabiegów usprawniających. Kandydaci powinni odznaczać się odpowiedzialnością, odpornością na stres, komunikatywnością, cierpliwością i empatią.

Przydatne okażą się predyspozycje manualne. Zainteresowani kierunkiem powinni spełniać wymagania psychofizyczne w kategorii wymagań fizycznych oraz sprawności sensomotorycznych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Studia na kierunku fizjoterapia w Łodzi trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Zgodnie z odgórnym rozporządzeniem, studia na kierunku Fizjoterapia są jednolite, w związku z czym trwają dziesięć semestrów, a więc pięć lat i po pozytywnym ich zakończeniu, zostają zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

Długość trwania studiów na kierunku Fizjoterapia jest identyczny dla wszystkich uczelni w Łodzi i niezależny od trybu edukacji.

 

Gdzie studiować na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Łodzi

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

1. Uczelnie publiczne

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym jest realizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia są prowadzone w systemie jednolitym – po pięciu latach studiów, student kończy studia z tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • Stacjonarne (studia bezpłatne limit miejsc 180 osób)

 

Studia na kierunku fizjoterapia to świetny wybór dla osób, chcących realizować się jako ludzie niosący pomoc innym. Należy pamiętać, że to kierunek medyczny, dlatego nie należą one do najłatwiejszych. W programie studiów bowiem znajdą się elementy nauk medycznych, ale także psychologia i socjologia.

Przyszły fizjoterapeuta pozna na studiach jednostki chorobowe i metody ich leczenia. Ponadto, student Uniwersytetu medycznego będzie uczestniczył w wielu, ciekawych praktykach, by na „własnej skórze” poczuć i zobaczyć, jak ciężka jest praca fizjoterapeuty. Ta interdyscyplinarna dziedzina łączy w sobie wiedzę medyczną i umiejętności socjologiczne, a empatia gra tu pierwsze skrzypce.

Absolwenci tego kierunku, z powodzeniem odnajdą się pracując w szpitalach i klinikach, ale także w klubach sportowych, ośrodkach wellness lub szkołach i przedszkolach. Różnorodność ich pacjentów i schorzeń, daje poczucie ciągłej zmiany i satysfakcji z wykonywanej pracy, a wdzięczność podopiecznych wynagradza każdy wysiłek.

Mówi się o fizjoterapii, że to „kierunek przyszłości”, ponieważ problem z postawą wśród dzieci i dorosłych jest już niemal powszechny.

 

Dowiedz się więcej

 

 

 

2. Uczelnie niepubliczne

Społeczna Akademia Nauk

W Społecznej Akademii Nauk można studiować kierunek fizjoterapia na jednolitych studiach magisterskich. Trwają one pięć lat.

 

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2021/2022):

 • Stacjonarne – 5740 zł
 • Niestacjonarne – 5620 zł

 

Studiując fizjoterapię, młody człowiek dowie się jak cenne jest zdrowie i życie człowieka oraz jak niewiele potrzeba, by stracić to, co jest najcenniejsze. Wiedza i umiejętności pozwolą na zdobycie dobrze płatnej pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści są na wagę złota.

Fizjoterapia bowiem, jest jednym z najbardziej rozwojowych kierunków studiów, a Społeczna Akademia Nauk przygotowała swoją ofertę tak, by kandydat na te studia posiadał jak najlepsze kompetencje. Ten kierunek łączy w sobie wiedzę z zakresu medycyny (kinezyterapii, fizykoterapii, ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii), a także z dziedzin nauki o człowieku i jego psychiki. Dobry fizjoterapeuta jest bowiem nie tylko lekarzem-masażystą.

Niosąc pomoc innym musi być przy tym dobrym psychologiem. Społeczna Akademia Nauk daje duże możliwości rozwoju swoim studentom, oferując im między innymi bogatą gamę praktyk studenckich w renomowanych klinikach, szpitalach i ośrodkach leczniczych. Dzięki temu, adepci fizjoterapii nabywają niezbędne doświadczenie zawodowe oraz gruntowną wiedzę.

Po zakończonych studiach, absolwenci mają uprawnienia zawodowe (zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015), o zawodzie fizjoterapeuty.

 

Dowiedz się więcej

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

W Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, kierunek fizjoterapia można studiować tylko na jednym stopniu. Studia te są jednolite, magisterskie i trwają pięć lat.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 6000 zł)
 • Niestacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 5760 zł)

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, młody adept fizjoterapii nauczy się, jak wykorzystywać siłę swoich rąk, by pomóc innym. Pozna najnowocześniejsze metody i techniki, pomocne w terapii i rehabilitacji, wykorzysta dostępne narzędzia i urządzenia, w celu niwelowania bólu, obrzęków i opuchlizn.

Podczas studiów, student fizjoterapii dowie się, jak pracować z dzieckiem, a jak z osobą dorosłą, a także nauczy się przeprowadzać profesjonalny wywiad lekarski. Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności podpowie, jak rozpoznawać jednostki chorobowe oraz jak je leczyć.

Fizjoterapia jest kierunkiem, na które jest ciągłe, niesłabnące zainteresowanie – pacjentów jest coraz więcej, a rąk do pracy wciąż za mało. Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami zdrowia – zarówno publicznymi szpitalami i prywatnymi klinikami, by student fizjoterapii, już w trakcie kształcenia uczył się zawodu. Przykładowe placówki:

 • NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika,
 • III Szpital Miejski im dr Karola Jonschera,
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika,
 • Bonifratres Lodzensis Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego,
 • WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji,

 

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizjoterapia w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Uczelnie niepubliczne kładą nacisk na złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Absolwenci fizjoterapii mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o pracę w zawodzie. Przede wszystkim zajmują się oni leczeniem lub nadzorowaniem leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi.

Wykorzystują przy tym różnorodne metody fizjoterapii. Podejmują działania profilaktyczne, opracowują programy usprawniania ruchowego, oceniają stan pacjenta, prowadzą kinezyterapię. Zajmują się także edukacją pacjenta i jego rodziny w odniesieniu do stosowania odpowiednich metod fizjoterapii.

Mogą kierować pracą zespołu fizjoterapeutów oraz współpracują z lekarzem i członkami zespołu rehabilitacyjnego. Zatrudniani są przede wszystkim w szpitalach, klinkach, gabinetach, gdzie pracują z osobami chorymi oraz z osobami mającymi zaburzenia funkcjonowania. Zajmują się również doradztwem zawodowym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i uzdrowiskowe
 • gabinety fizjoterapeutyczne
 • uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze
 • poradnie i zakłady pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej
 • hospicja
 • domy dziecka i domy opieki
 • przychodnie sportowo-lekarskie i kluby sportowe
 • gabinety odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej
 • kliniki zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości

 

Absolwenci fizjoterapii są poszukiwani na rynku pracy. Miejsce zatrudnienia bardzo często uzależnione jest od ukończonej specjalności lub dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

Studia na kierunku fizjoterapia Łódź – niestacjonarne

Studia medyczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia niestacjonarne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku fizjoterapia studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku fizjoterapia w Łodzi?

Studia niestacjonarne realizowane w formie zaocznej i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku fizjoterapia - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Łodzi?

Wielu przyszłych maturzystów jest niezdecydowanych co do studiów, jakie chcieliby podjąć. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem podejmowanie tak ważnych decyzji w bardzo młodym wieku nie należy do najłatwiejszych. W związku z tym warto zwrócić uwagę na opinię innych.

 

Marta, studentka drugiego roku Fizjoterapii w Łodzi mówi:

"Nie wiedziałam co chcę robić w życiu nawet w momencie pisania matury. Wybór Fizjoterapii w Łodzi był przypadkowy, ale na szczęście okazał się strzałem w dziesiątkę!"

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (1)

Daria21 odpowiedz

ja wybrałam fizjoterapię na WSBiNoZ, czyli tzw. Medyku. Będąc po pierwszym roku, stwierdzam, że nie żałuje wyboru ;)