Filologia angielska studia zaoczne Łódź

Filologia angielska studia zaoczne Łódź

Filologia angielska studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Filologia angielska studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Filologia angielska w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia z filologii angielskiej w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie) można podjąć na 2 uczelniach. Ceny na filologii angielskiej w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Znajomość języka angielskiego to w dzisiejszych czasach podstawa – nie może zatem dziwić jak dużą popularnością cieszą się studia z filologii angielskiej. Historia i kultura krajów anglojęzycznych to podstawy programu tego kierunku. Nie powinno zabraknąć zajęć związanych z gramatyką i pisownią, ale również z poprawną wymową. Studia powinny być szczególnie interesujące dla osób, którym zależy na bardzo dobrej znajomości języka.

Absolwenci filologii angielskiej mogą znaleźć pracę w instytucjach biznesowych, kulturalnych i edukacyjnych. Osoby, które ukończyły ten kierunek często pracują jako tłumacze lub jako redaktorzy w międzynarodowych wydawnictwach.

 

Uczelnie

W Łodzi filologię angielską w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska w Łodzi roku akademickim 2023/2024 wahają się od 4680 zł do 4840 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie są ceny studiów na kierunku filologia angielska w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku filologia angielska możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Piotr Bąk stwierdził: "Język jest zasadniczym składnikiem kultury narodu". Znajomość języków obcych pozwala zmieniać myślenie i poznać kulturę, historię i podłoże społeczne innych narodów. Język angielski zaś jest najpopularniejszym językiem świata i umożliwia komunikację niemal w każdym państwie.

Idealni kandydaci na studia filologiczne w zakresie filologii angielskiej nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, a przede wszystkim powinni posiadać predyspozycje językowe. Jeśli interesujesz się kulturą, literaturą i historią krajów anglosaskich, a także odznaczasz się komunikatywnością i chęcią poznawania świata i ludzi, kierunek filologia angielska w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak filologia angielska możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w Społecznej Akademii Nauk, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczelnie w Łodzi oferują najwyższą jakość kształcenia na studiach realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku filologia angielska dają bardzo wiele możliwości swoim studentom. Są oni przygotowywani do pracy firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, w agencjach reklamowych, w wydawnictwach, w korporacjach międzynarodowych, w hotelarstwie, liniach lotniczych, w instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach, w biurach projektów międzynarodowych, w szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych.

Abiturienci pracują w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego.  Wielu absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych, edukacyjnych czy kulturowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-językowych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe, blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych, tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny, ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych,
 • blok przedmiotów językoznawczych,
 • tłumaczenia pisemne i konsekutywne,
 • warsztat pracy tłumacza,
 • przekład specjalistyczny,
 • metodyka nauczania języka angielskiego,
 • emisja głosu,
 • ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: translatorska czy nauczycielska. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci mają okazję zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie obejmujące nauki humanistyczne, językowe, a nawet biznesowe. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biznesu i marketingu, redagowania przekazów medialnych, tłumaczenia dokumentów, a także sposobów nauczania języka angielskiego. Studenci biegle posługują się językiem angielskim i dodatkowym językiem obcym nowożytnym, a także zdobywają wykształcenie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, jak również wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej, mediów, translatoryki, komunikacji w biznesie. Rozwijają predyspozycje językowe i umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Łodzi?

Studia na kierunku Filologia angielska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia filologiczne w Łodzi na kierunku filologia angielska w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent filologii angielskiej pierwszego stopnia lub abiturient pokrewnych kierunków filologicznych lub humanistycznych.

Filologia angielska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Łodzi?

Kierunek filologia angielska w Łodzi przygotowuje do pracy w firmach, które współpracują z partnerami z innych krajów, w agencjach reklamowych, w wydawnictwach, w korporacjach międzynarodowych, w hotelarstwie, liniach lotniczych, w instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach, w biurach projektów międzynarodowych, w szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych.

Abiturienci zatrudniani są w instytucjach kultury, w administracji państwowej, w instytucjach oświaty, w redakcjach czasopism, w turystyce i sektorze usług, a także w każdym miejscu, które wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, w szkołach prywatnych i publicznych, w organizacjach międzynarodowych, w firmach usługowych i turystycznych, w placówkach oświatowych lub w biurach tłumaczeniowych, w branży turystyczno-hotelarskiej, w instytucjach kulturalnych, w urzędach i instytucjach, które współpracują z partnerami zagranicznymi, w środkach masowego przekazu, w firmach i u innych podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów zagranicznych, w sądownictwie jako tłumacze przysięgli, w organizacjach, które zajmują się relacjami na arenie międzynarodowej i międzykulturowej, w urzędach celnych, w instytucjach edukacyjnych, w domach mediowych.

Abiturienci zdobywają także wiedzę z zakresu biznesu i marketingu, która umożliwia im założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług tłumaczeniowych czy edukacyjnych, a także pracę  w instytucjach kulturalnych, organizacjach gospodarczych, przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, a także na arenie międzynarodowej. Jest to kierunek oblegany, ponieważ daje narzędzia do pracy w niemal każdej branży, która stara się działać nie tylko na terenie kraju, ale i całego świata.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Kierunek filologia angielska w Łodzi uchodzi za jeden wśród najpopularniejszych kierunków językowych. Chętnych jest bardzo wielu nawet na studia niestacjonarne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa – liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.

 

Ile kosztują studia

Studenci niestacjonarni w uczelniach publicznych muszą najczęściej zapłacić za możliwość nauki. Płatne są również studia, które oferuje większość prywatnych szkół wyższych.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – 4680 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – od 4840 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji w prywatnych profilach w systemie rekrutacyjnym. Uczelnie indywidualnie ustalają termin, w którym zamierzają opublikować informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów.

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście (bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni). Preferowana forma doręczenia dokumentacji może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej. Przed dopełnieniem formalności należy zapoznać się z zasadami rekrutacji ustalonymi przez uczelnię.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj zaczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego i trwa kilka dni. Kandydaci powinni pospieszyć się z dostarczeniem kompletnej dokumentacji do siedziby uczelni, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla nich skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Uczelnie w Łodzi - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Łodzi?

Studia filologiczne w ramach filologii angielskiej są jednymi z najpopularniejszych nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce. Angielski to w końcu język uniwersalny i każdy powinien go znać bez względu na to, czy jest absolwentem anglistyki. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy przedmioty humanistyczne nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek filologia angielska w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe oraz rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku filologia angielska uchodzą za jedne z najbardziej popularnych kierunków językowo-humanistycznych.

Lena, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Język angielski towarzyszył mi od dziecka, ponieważ moi rodzice mieszkali przez jakiś czas w Londynie. Chciałabym rozwinąć działalność translatorską, ponieważ zajmowanie się angielskim i mówienie w tym języku sprawia mi po prostu przyjemność.

Kierunki filologiczne w Łodzi

Rozwiń

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Łodzi

Komentarze (0)