Dietetyka studia zaoczne Łódź

Dietetyka studia zaoczne Łódź

Dietetyka studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

dietetyka

Odkryj dietetykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia zaoczne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku dietetyka w Łodzi to koszt ok. 5640 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Jakie są ceny studiów na kierunku dietetyka w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi  są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne studiów niestacjonarnych ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku dietetyka w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Dietetyka w Łodzi - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Łodzi

 

Gdzie studiować na kierunku Dietetyka w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Łodzi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

„Nie ważne jak wolno robisz postępy. I tak jesteś o krok dalej, niż ci, którzy dalej siedzą na kanapie”. Podobnych haseł motywacyjnych jest bardzo wiele, ale próbują one skłonić ludzi do dbania o własne zdrowie. Tym też zajmują się znane trenerki fitness – Ewa Chodakowska, Anna Lewandowska czy Mel B. Dietetyka analizuje odżywianie i tryb życia człowieka i dąży do jego poprawy.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie dietetyki nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią i chemią. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie zdrowym odżywianiem i promocją zdrowego trybu życia. Jeśli lubisz gotować i chciałbyś/chciałabyś zajmować się układaniem odpowiednich diet, kierunek dietetyka w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak dietetyka możesz realizować przede wszystkim w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Uczelnie w Łodzi oferują bardzo wiele możliwości kształcenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej w różnych dziedzinach nauki, także w zakresie nauk medycznych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek dietetyka w Łodzi przygotowuje studentów do podjęcia pracy w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, w klubach sportowych, w ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, w siłowni, w obozach sportowych dla młodzieży, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się sportowcami, w placówkach naukowo-szkoleniowych, w obozach treningowych dla sportowców, w ośrodkach SPA.

Abiturienci są zatrudniani w domach pomocy społecznej, w domach dziecka, w zakładach żywienia zbiorowego, w organizacjach konsumenckich, w placówkach poradnictwa żywieniowego, w zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza na biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia i biochemia ogólna i żywności, anatomia, fizjologia człowieka, mikrobiologia, genetyka, żywienie kliniczne, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia, toksykologia żywności, edukacja żywieniowa, suplementy diety, kwalifikowana pierwsza pomoc i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia i biochemia ogólna i żywności,
 • anatomia,
 • fizjologia człowieka,
 • mikrobiologia,
 • genetyka,
 • żywienie kliniczne,
 • kliniczny zarys chorób,
 • farmakologia i farmakoterapia,
 • toksykologia żywności,
 • edukacja żywieniowa,
 • suplementy diety,
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: dietetyka medyczna, dietetyka sportowa, psychodietetyka. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych czy chemicznych. Zapoznają się między innymi z rolą składników pokarmowych, suplementów diety, ich wpływem na procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają ocenę stanu odżywiania i sposobu żywienia, opracowywanie i prowadzenie diet dla sportowców, osób chorych, osób zdrowych, prowadzenie edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie, rozpoznawanie psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub osoby dorosłej, opracowywanie modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Łodzi?

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek dietetyka w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Studia drugiego stopnia może podjąć absolwent dietetyki pierwszego stopnia lub pokrewnych/uzupełniających kierunków medycznych.

Jaka praca po kierunku dietetyka w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku dietetyka przygotowują abiturientów do podjęcia pracy w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, w klubach sportowych, w ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, w siłowni, w obozach sportowych dla młodzieży, w placówkach służby zdrowia, które zajmują się sportowcami, w placówkach naukowo-szkoleniowych, w obozach treningowych dla sportowców, w ośrodkach SPA. Absolwenci prowadzą także własne działalności gospodarcze w zakresie porad dietetycznych.

Kierunek dietetyka w Łodzi umożliwia zajmowanie się planowaniem i przygotowywaniem potraw, które wchodzą w skład danej diety, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym, sposobami żywienia i rozpoznawaniem niedożywienia, organizacją żywienia indywidualnego, planowaniem i przygotowywaniem oceny stanu odżywiania, oceną wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, prowadzeniem edukacji żywieniowej.

Absolwenci pracują w zakładach przemysłu spożywczego, w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolach, żłobkach czy szkołach, w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, na przykład w firmach cateringowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, chociażby w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach, w organizacjach konsumenckich, w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny. Pierwsze staże pracy studenci rozpoczynają na przykład w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii, w Poradni Diabetologicznej, w Poradni Gastroenterologicznej, w kuchni ogólnej, w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek dietetyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia w zakresie dietetyki są jednymi z najpopularniejszych nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce. Chętnych jest bardzo wielu na studia stacjonarne i niestacjonarne, ale liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi na kierunku dietetyka pozwalają poszerzać swoją wiedzę w zakresie zdrowego żywienia, poprawnego odżywiania się, a także zaburzeń żywienia. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się promocją zdrowego trybu życia?
 • Czy chcesz zajmować się zdrowym odżywianiem i pragniesz pomagać ludziom, którzy chcą zadbać o zdrowie dzięki diecie i aktywności fizycznej?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Cię problemów?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek dietetyka w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku dietetyka i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi w zakresie dietetyki cieszą się niesłabnącą popularnością.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Poprawne odżywianie i aktywność sportowa jest niezwykle ważna zwłaszcza w czasach, w których najczęściej prowadzimy siedzący tryb życia. Specjalizuję się w dietetyce sportowej, która aktualnie prężnie się rozwija. Pragnę pomagać nie tylko sportowcom, ale i ludziom, którzy po prostu pragną cieszyć się sportem i zdrowiem. Kierunek, który wybrałam, w pełni mnie satysfakcjonuje. Polecam.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)