Zdrowie publiczne studia zaoczne Łódź

Zdrowie publiczne studia zaoczne Łódź

Zdrowie publiczne studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

zdrowie publiczne

Odkryj zdrowie publiczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Zdrowie publiczne studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Zdrowie publiczne w Łodzi w formie niestacjonarnej to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 8 różnych specjalności. Studia ze zdrowia publicznego w Łodzi w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni. 

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zdrowie publiczne to kierunek, który medycynę i ochronę zdrowia łączy z zarządzaniem i administracją. Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu m.in. zarządzania, promocji, prawa i ekonomii. W trakcie kształcenia można dowiedzieć się, w jaki sposób te dziedziny wpływają na funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia. 

Absolwent zdrowia publicznego odnajdzie się zarówno w branży medycznej, jak i farmaceutycznej. Kompetencje, które uzyskał w trakcie studiów, pozwalają na pracę na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w instytucjach związanych z ochroną zdrowia. 

 

Uczelnie

W Łodzi zdrowie publiczne w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie są ceny studiów na kierunku zdrowie publiczne w Łodzi?

Kierunki studiów w Łodzi w formie niestacjonarnej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 

Gdzie studiować na kierunku Zdrowie publiczne w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne w Łodzi

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie publiczne w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczny, który realizują instytucje publiczne zajmujące się polepszeniem, promocją, ochroną i przywracaniem zdrowia ludności. Specjaliści w zakresie zdrowia publicznego analizują sytuację zdrowotną, nadzorują zdrowie, promują zdrowie, zapobiegają i zwalczają choroby zakaźne, zajmują się ochroną środowiska, a także działaniami przygotowawczymi na wypadek katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Łodzi w zakresie zdrowia publicznego nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych i społecznych. Kandydaci powinni odznaczać się zorganizowaniem i umiejętnościami kierowniczymi. Jeśli swoją postawą chcesz zachęcać ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia, kierunek zdrowie publiczne w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak zdrowie publiczne możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub w Społecznej Akademii Nauk. Uczelnie w Łodzi oferują bardzo wiele możliwości kształcenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej na studiach medycznych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku zdrowie publiczne przygotowują absolwentów do pracy w placówkach, które prowadzą działalność leczniczą, w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych, które zajmują się promocją i ochroną zdrowia, w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, w instytutach badawczych, w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego, w centrach medycznych, w szpitalach publicznych i niepublicznych, w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej, w aptekach.

Abiturienci są zatrudniani na stanowiskach menadżerskich i wykonawczych, na przykład w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, instytucjach państwowych związanych z branżą medyczną, a także na różnego rodzaju stanowiskach związanych z zarządzaniem, prawem czy ekonomią w prowadzonych placówkach medycznych.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i społecznych, a także z zakresu zarządzania. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:  edukacja zdrowotna, ratownictwo medyczne, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia, przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia, marketing usług zdrowotnych i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • edukacja zdrowotna,
 • ratownictwo medyczne,
 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
 • zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia,
 • podstawy polityki społecznej i zdrowotnej,
 • zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia,
 • przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia,
 • marketing usług zdrowotnych
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego; promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia i tym podobne. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie obejmujące nauki społeczne i medyczne. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwala im rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne i społeczne uwarunkowania zdrowia człowieka, zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, prowadzić działalność administracyjną podmiotów leczniczych, realizować programy oświaty zdrowotnej, promować zdrowie, udzielać opieki psychospołecznej.

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne w Łodzi?

Studia na kierunku Zdrowie publiczne w Łodzi trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Łodzi w zakresie zdrowia publicznego w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent zdrowia publicznego pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków medycznych.

Zdrowie publiczne w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku zdrowie publiczne w Łodzi?

Kierunek zdrowie publiczne w Łodzi daje wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w placówkach, które prowadzą działalność leczniczą, w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych, które zajmują się promocją i ochroną zdrowia, w jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, w instytutach badawczych, w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego, w centrach medycznych, w szpitalach publicznych i niepublicznych, w publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej, w aptekach.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach menadżerskich i wykonawczych, na przykład w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, instytucjach państwowych związanych z branżą medyczną, a także na różnego rodzaju stanowiskach związanych z zarządzaniem, prawem czy ekonomią w prowadzonych placówkach medycznych. Abiturienci mają niezbędną wiedzę i umiejętności do tego, by w pracować w instytucjach instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych, które funkcjonują w systemie ochrony zdrowia w zakresie opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Absolwenci pełnią także funkcje kierownicze w instytucjach, które realizują zadania z zakresu zdrowia publicznego; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; w instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; w organizacjach pozarządowych; w nadzorze sanitarnym, to znaczy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne w Łodzi?

Studia medyczne w Łodzi w zakresie zdrowia publicznego są stosunkowo bardzo często wybierane wśród kandydatów, którzy interesują się naukami ścisłymi i medycznymi. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Bardzo często znaczenie ma kolejność złożenia dokumentów.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów drugiego stopnia znaczenie mają wyniki uzyskane na studiach pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Uczelnie w Łodzi - kierunek zdrowie publiczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zdrowie publiczne w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zdrowie publiczne cieszą się popularnością. Jest to stosunkowo nowy kierunek, który łączy wiedzę medyczną z umiejętnościami zarządzania i wiedzą marketingową. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Cię problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze?
 • Czy jesteś osobą kreatywną i komunikatywną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek zdrowie publiczne w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chodzi o kwestie rekrutacyjne, w przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Bardzo często znaczenie ma kolejność złożenia dokumentów. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów drugiego stopnia znaczenie mają wyniki uzyskane na studiach pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku zdrowie publiczne w Łodzi?

Kierunek zdrowie publiczne w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych.

Dominik, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Jeśli starasz się połączyć medycynę i ochronę zdrowia z zarządzaniem i administracją, zdrowie publiczne jest właśnie dla Ciebie. Innowacyjny kierunek pozwala połączyć branżę medyczną i farmaceutyczną z promocją zdrowia i kierownictwem. Jestem bardzo zadowolony z wyboru.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
optometria
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)