Geodezja i kartografia – studia wojskowe - Warszawa

Geodezja i kartografia – studia wojskowe - Warszawa

Studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kartografia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

22.02.2024

Geodezja i kartografia – studia wojskowe - studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Geodezja i kartografia – studia wojskowe - Warszawa
Studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe w Warszawie rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 20 września 2024 r. | Geodezja i kartografia - studia wojskowe Warszawa - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe, słuchacze uczą się kwestii związanych z wyznaczaniem położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie oraz badania i pomiarów deformacji Ziemi. Studenci zdobędą obszerną wiedzę z zakresu topografii, fotogrametrii, prawa geodezyjnego i prawa własności nieruchomości, systemów informacji geograficznej, czy geodezji satelitarnej. Podczas kształcenia uczestnicy zajęć dokonają wyboru spośród trzech specjalizacji: geoinformatyki, rozpoznania obrazowego i meteorologii.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie umożliwiają absolwentom rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i zdolności technicznych. Po zakończeniu kształcenia absolwent może np. projektować i zakładać sieci geodezyjne poziome oraz pionowe. Czekają na niego stanowiska w jednostkach wojskowych, jednostkach rozpoznawczych, Lotniskowym Biurze Meteorologicznym na lotniskach wojskowych Wojsk Lądowych, Siłach Powietrznych, a także w Marynarce Wojennej RP.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy geodezja i kartografia – studia wojskowe, w trakcie rekrutacji biorą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z takich przedmiotów, jak:

 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Geografia,
 • Język polski,
 • Język angielski.

Poza tym rekrutacja na studia w Warszawie wymaga od kandydatów posiadania obywatelstwa polskiego, zaświadczenia o niekaralności, zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe, dają możliwość wyboru spośród kilku specjalności kształcenia, np.:

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia.

Specjalność wybiera się po 3 semestrze kształcenia. W przypadku specjalności geoinformatyka nacisk kładziony jest głównie na informację z zakresu pozyskiwania, przygotowywania i przetwarzania danych przestrzennych w celu wspierania wojskowego procesu dowodzenia.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu prowadzenia geodezyjnych pomiarów terenowych za pomocą nowoczesnych narzędzi i technik pomiarowych. Poznają także specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, zapewniające możliwość gromadzenia pozyskiwanych informacji oraz przetwarzanie ich.

Kształcenie obejmuje także problematykę automatyzacji procesu prowadzenia analiz przestrzennych czy opracowywania geoportali.

Specjalność rozpoznanie obrazowe skupia się z kolei w trakcie procesu kształcenia na przekazywaniu wiedzy z zakresu pozyskiwania, przygotowywania i przetwarzania danych obrazowych, aby wspierać wojskowy proces dowodzenia.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach terenowych, na których korzystają z nowoczesnych środków, takich jak bezzałogowe systemy powietrzne do pozyskiwania lotniczych zobrazowań.

Kształcenie obejmuje również zajęcia laboratoryjne, na których słuchacze wykorzystują specjalne oprogramowanie komputerowe pozwalające pozyskiwanie i przetwarzanie satelitarnych, lotniczych czy naziemnych danych obrazowych.

W przypadku wyboru specjalności meteorologia, student zdobywa z kolei wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania , gromadzenia i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych hydrometeorologicznych z całego świata, aby przygotować się do pracy synoptyka wojskowego.

Na zajęciach omawiane są aspekty związane z budową, zasadami działania i użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych, a także zasady funkcjonowania teleinformatycznych sieci wymiany danych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe, przekazują absolwentom wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne niezbędne w procesie dowodzenia czy kierowania zespołami ludzi.

Słuchacze mają też techniczne przygotowanie specjalistyczne, które pozwala zarządzać eksploatacją sprzętu wojskowego. W zakresie kwalifikacji technicznych studenci mają wiedzę niezbędną do:

 • projektowania i zakładania sieci geodezyjnych poziomych i pionowych;
 • współczesnych metod i technik pomiarów geodezyjnych satelitarnych i naziemnych;
 • metod i technik przetwarzania analogowych i cyfrowych informacji obrazowych dla celów opracowań fotogrametrycznych i interpretacyjnych;
 • zasad projektowania oraz metod opracowania i sporządzania map topograficznych i inżynieryjno-gospodarczych z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • metod projektowania i tworzenia geodezyjnych systemów informacji przestrzennej typu GIS (Geographic Information System) i LIS (Land Information System);
 • tworzenie katastru nieruchomości oraz procedur stosowanych w gospodarce nieruchomościami;
 • teledetekcyjnego badania i prognozowania stanu atmosfery.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzującym NATO STANAG 6001.

Uczelnie w Warszawie - kierunek geodezja i kartografia - studia wojskowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Geodezja i kartografia - studia wojskowe w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA WOJSKOWE

Studia umożliwiają absolwentom zdobycie tytułu magistra inżyniera. Po mianowaniu na stopień porucznika, kierowani się do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe

 • jednostki wojskowe podległych Szefostwu Rozpoznania Geoprzestrzennego (po specjalności geoinformatyka) 
 • jednostki rozpoznawcze (po specjalności rozpoznanie obrazowe)
 • jednostki wojskowe podległe Szefostwu Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (po specjalności metorologia) – Lotniskowe Biura Meteorologiczne na lotniskach wojskowych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej RP.

Studia na kierunku geodezja i kartografia – studia wojskowe rozwijają w słuchaczach aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne do przyszłej pracy i służby wojskowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia - studia wojskowe Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geodezja i kartografia - studia wojskowe Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe w Warszawie

Studia jednolite

Geodezja i kartografia – studia wojskowe w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia