Studia geograficzne Warszawa

Studia geograficzne Warszawa

Studia geograficzne Warszawa

Największy wybór studiów

geograficznych w Warszawie

Odkryj kierunki geograficzne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.03.2023

Studia geograficzne Warszawa | woj. mazowieckie

Studia geograficzne w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia geograficzne Warszawa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia geograficzne w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia geograficzne w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, biologia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia geograficzne w Warszawie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura krajobrazu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Geodezja i kartografia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Geodezja i kartografia - studia wojskowe stacjonarne jednolite
Geodezja i kataster stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Geografia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geoinformatyka stacjonarne I stopnia
Geologia poszukiwawcza stacjonarne I stopnia, II stopnia
Geologia stosowana stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria i gospodarka wodna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia miejskie stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia geograficzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki geograficzne w Warszawie

SORTOWANIE:

Studia geograficzne w Warszawie - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia geograficzne w Warszawie

Studia geograficzne przez wzgląd na swój charakter nie są tak łatwo dostępne. Naprawdę warto postarać się o dobre wyniki maturalne (najlepiej z przedmiotu geografia, chemia, matematyka oraz historia), by zapewnić sobie miejsce na studiach geograficznych w Warszawie.

A warto, bo w naszej stolicy odbywają się bardzo ciekawe zajęcia praktyczne, dzięki którym realnie studenci poznają nasz świat. Dlatego do boju i do nauki! Warto!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia geograficzne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów geograficznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach geograficznych w Warszawie:

 

Geodezja i kartografia:

 • Politechnika Warszawska: 120

 

Geografia:

 • Uniwersytet Warszawski: 130

 

Geoinformatyka:

 • Politechnika Warszawska: 30

 

Gospodarka przestrzenna:

 • Politechnika Warszawska: 120
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 75
 • Uniwersytet Warszawski: 78

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia geograficzne w Warszawie

Jakie czynniki wpływają na to, które studia należą do płatnych, a które do bezpłatnych? Przede wszystkim istotne jest to, w której uczelni podejmujemy kształcenie (publicznej czy niepublicznej), a także na który tryb nauki się decydujemy (stacjonarny czy niestacjonarny). Bezpłatne studia to studia stacjonarne oferowane przez uczelnie publicznie. Za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych należy już jednak zapłacić? A studia w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każdy tryb nauki jest odpłatny, a zatem zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki naboru na studia kandydaci poznają zazwyczaj w lipcu, jednak każda uczelnia może publikować je innego dnia. Co najważniejsze, nie trzeba dowiadywać się każdego dnia i pytać w dziekanatach czy już opublikowano listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia – dowiemy się tego z internetowego systemu rejestracji kandydata.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: 15.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 19.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może posiadać własne zasady dotyczące składania dokumentów. Niektóre proszą kandydatów o to, aby dostarczyli dokumenty osobiście, a niektóre zezwalają na wysyłkę pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną. Co ważne, niezależnie od formy należy pamiętać, aby dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Każda uczelnia indywidualnie ustala czas składania dokumentów. Niezależnie od tego, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie spóźnić się z dostarczeniem dokumentów, bowiem spóźnialskich mogą czekać poważne konsekwencje. Jakie? Nawet wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: od 07.07.2022 do 08.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia geograficzne w Warszawie

Studia geograficzne w Warszawie to zbiór kierunków, które oferują pozyskanie wiedzy szerokiej i złożonej, przede wszystkim z zagadnień dotyczących geografii społeczno- ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, ekonomii i finansów, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauk biologicznych. Studenci otrzymują możliwość zaznajomienia się między innymi z geografią społeczną, geografią polityczną, geomorfologią, hydrologią, meteorologią i klimatologią, czy ochroną środowiska.

Najpopularniejsze kierunki geograficzne w Warszawie: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Studia miejskie, Geologia poszukiwawcza, Geologia stosowana.

Współczesne studia geograficzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach geograficznych

Absolwenci studiów geograficznych znajdują zatrudnienie między innymi w szkolnictwie, zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych z geografią wahają się od 3400 zł do 6800 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Geografia to piękny kierunek łączący wiedzę z pogranicza humanistyki, matematyki i fizyki, łączy wiedzę nauk społecznych i przyrodniczych. Dostarcza informacji na temat Ziemi i życia na naszej planecie.

Dzięki realizacji studiów geograficznych w Warszawie poznacie zasady harmonijnego łączenia badań naukowych, nauczycie się korzystania z różnorodnych źródeł w celu pozyskania konkretnych informacji, a przy tym poznacie stan ekosystemów i zasobów Ziemi oraz dowiecie się czym jest symbioza wartości uniwersalnych i lokalnych.

Co tak właściwie możecie zrobić z wiedzą geograficzną? Możecie wpływać na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i ustalać zasady kształtowania przestrzeni.

Bez geografów świat już by prawdopodobnie nie istniał! Wykształcony geograf posiada wiedzę interdyscyplinarną i szeroko rozwinięte umiejętności współpracy i komunikacji społecznej – to dzięki temu, że studia geograficzne to nie tylko nauka o powłoce planety Ziemia, ale również o wszelkich formach ukształtowania sfery społecznej. Dzięki temu absolwenci potrafią identyfikować i rozwiązywać problemy wiązane ze społeczeństwem i gospodarką!

Studia geograficzne to naprawdę szeroka dziedzina wiedzy, dzięki której dodatkowo poznacie bardzo dobrze mapę świata, jak i odbędziecie za pewne liczne podróże, by przekonać się czy książki oddają prawdziwy klimat danych miejsc. Dzięki dużej różnorodności stosowanych metod dydaktycznych z pewnością nie będziecie się nudzić, oprócz wykładów, ćwiczeń, zajęć w laboratoriach i pracowniach, odbędziecie liczne zajęcia terenowe, które za każdym razem będą wyglądały inaczej! Oczywiście nie zabraknie na studiach geograficznych licznych seminariów i konwersatoriów, których smak musi poznać każdy student.

 

Studia geograficzne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

Maturzyści, którzy chcieliby rozpocząć studia geograficzne, swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpoczną od nauki na I stopniu. To, ile trwać będzie edukacja, zależy w dużej mierze od wybranej uczelni. W praktyce oznacza to, że studia na uniwersytetach trwają najczęściej trzy lata, a na politechnikach – trzy i pół roku. Niezależnie od wybranego ośrodka akademickiego każdy ze studentów na zakończenie kształcenia I stopnia bronić będzie pierwszej pracy dyplomowej, po której otrzyma tytuł licencjata lub magistra.

Swoje kształcenie warto kontynuować na studiach II stopnia. Czas jego trwania również może się różnić w zależności od uczelni. W przypadku uniwersytetów studia II stopnia trwają najczęściej dwa lata, a w przypadku politechnik – półtora roku. Nauka II stopnia to okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Studenci swoją intelektualną przygodę kończą na ogół otrzymaniem tytułu magistra.

Studia geograficzne w Warszawie oferują również jeden kierunek w formie studiów jednolitych magisterskich. Jest nim geodezja i kartografia. Studenci, którzy ją wybiorą, zdobywać będą wiedzę przez pięć lat, a więc 10 semestrów.

 

 

 

Tryb studiów

Studia geograficzne w Warszawie możesz rozpocząć w wybranym trybie. Czekają na ciebie:

 • studia stacjonarne (dzienne)
 • studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Studia stacjonarne wciąż cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Wiedza w tym trybie zdobywana jest w sposób systematyczny, a studenci mogą na bieżąco swoje problemy i spostrzeżenia konsultować z wykładowcami.

Rośnie jednak popularność studiów niestacjonarnych, które pozwalają na większą elastyczność i łączenie ze sobą różnych aktywności! Zajęcia w tym trybie odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów naukowych. Studenci część materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, ich wiedza zostanie zweryfikowana podczas egzaminów.

Pamiętaj jednak, że studia stacjonarne na publicznej uczelni wiążą się z brakiem wszelkich opłat za czesne. Studia niestacjonarne są z kolei zawsze odpłatne.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

 

Kierunki studiów geograficznych w Warszawie:

Sprawdź, jakie kierunki studiów przygotowały uczelnie w Warszawie. Możesz mieć pewność, że w tym różnorodnym gąszczu uda ci się odnaleźć coś, co spełni twoje oczekiwania. Będziesz mieć bowiem do wyboru zarówno te tradycyjne kierunki, jak i te bardziej innowacyjne, które pokazują, że geografia jest dość interdyscyplinarną nauką.

To, jakie kierunki będą na ciebie czekały, zależy również od uczelni, którą wybierzesz. Dla politechnik bardziej charakterystyczne są kierunki takie jak: geoinformatyka czy geodezja i kartografia. Wśród propozycji uniwersytetów odnajdziesz między innymi tradycyjną geografię czy geologię stosowaną.

Jakie jeszcze kierunki można odnaleźć w grupie studiów geograficznych? Znajduje się wśród chociażby architektura krajobrazu czy inżynieria i gospodarka wodna. Odpowiednio wcześnie sprawdź, jakie studia geograficzne wybrać. Pomoże ci w tym nasza rozpiska!

 

Najpopularniejsze kierunki studiów geograficznych w Warszawie:

 • architektura krajobrazu;
 • geodezja i kartografia;
 • geografia;
 • geoinformatyka;
 • geologia poszukiwawcza;
 • geologia stosowana;
 • gospodarka przestrzenna;
 • inżynieria i gospodarka wodna;
 • geodezja i kataster.

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia geograficzne w Warszawie?

Jeżeli wybierzesz studia geograficzne w Warszawie, będą na ciebie czekać cztery ośrodki akademickie. Pytanie – który z nich wybrać? Możesz mieć pewność, że każda ze stołecznych uczelni charakteryzuje się wysokimi standardami dydaktycznymi, możesz być zatem pewny o jakość swojej wiedzy i zdobytych kwalifikacji.

Uczelnie, które mają w swojej ofercie studia geograficzne, to zarówno uniwersytety, politechnika, jak i szkoła wojskowa. Oznacza to w praktyce, że nawet studenci o skrajnie różnych aspiracjach zawodowych będą mogli znaleźć taki kierunek studiów, który przyniesie im intelektualną satysfakcję.

Pamiętaj, aby dobrze przeanalizować każdą ofertę przygotowaną przez uczelnie w Warszawie i wybrać propozycję, która najpełniej odzwierciedlać będzie twoje intelektualne oczekiwania. Warszawa to jedno z najpotężniejszych miast akademickich. Każdy przyszły student znajdzie swoje miejsce na dowolnie wybranej uczelni!

Uczelnie, na których można studiować kierunki geograficzne w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski;
 • Politechnika Warszawska;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia geograficzne w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Maturzyście, który wybiera kierunek studiów, trudno jest przewidzieć, czy będzie mieć dzięki temu dobrą i satysfakcjonującą pracę. Czy jest jakaś recepta, by profil, na który się zdecydujemy, przyniósł nam satysfakcjonującą pracę? Oczywiście jednej sprawdzonej metody nie ma, na szczęście można podjąć pewne kroki, które sprawią, że dość szybko zostaniemy docenieni jako pracownicy!

Na początku należy zacząć od wyboru odpowiedniego kierunku! Z gąszczu studiów geograficznych wybierz te propozycje dydaktyczne, które zagwarantują ci przede wszystkim unikalne kompetencje zawodowe. Jak się tego dowiedzieć? Możesz przeanalizować programy dydaktyczne uczelni i wybrać taką ofertę, która obfituje przede wszystkim w zajęcia praktyczne.

Już w trakcie studiów zadbaj o doświadczenie. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne! Znaczna część ośrodków oferuje bowiem dostęp do praktyk i staży, dzięki którym można znacząco wzbogacić swoje CV. Dziś pracodawcom zależy najbardziej na tym, by ich potencjalni pracownicy dysponowali przede wszystkim szerokimi kompetencjami zawodowymi. Oczywiście najważniejsze jest to, by umiejętności były oparte na stabilnych podstawach teoretycznych!

Jeżeli chcesz znaleźć dobrą pracę, zastanów się nad tym, jak wyglądają twoje indywidualne predyspozycje zawodowe. Co to oznacza w praktyce? Zastanów się, w jakiej roli widzisz się za pięć lat. Czy bardziej odpowiada ci kariera dydaktyczna? Może chciałbyś pracować w jednej z odmian przemysłu, a może po ukończeniu studiów geograficznych chciałbyś poświęcić się karierze naukowej?

Pamiętaj, że dobra praca oznacza taki typ zatrudnienia, który oprócz pieniędzy, przynosi również satysfakcję, daje radość oraz pozwala na dalszy zawodowy rozwój.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • nauczyciel geografii;
 • geodeta;
 • kartograf;
 • architekt krajobrazu;
 • planista;
 • meteorolog;
 • naukowiec itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Warszawie?

Bogactwo propozycji przygotowanych przez stołeczne ośrodki akademickie może być przytłaczające. Jak zatem wybrać uczelnię wyższą w Warszawie, aby czerpać radość z nauki? Zacznij od poszukiwania idealnego kierunku studiów i odpowiedz sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcesz się uczyć. Bliżej ci do kierunku takiego jak geografia czy może bardziej fascynują cię treści związane z inżynierią i gospodarką wodną? Im szybciej poznasz odpowiedź na to pytanie, tym łatwiej będzie podjąć ci odpowiednią decyzję!

 

Jeśli wybierasz jedną z warszawskich uczelni, sprawdź, czy kierunek, na który się zdecydowałeś, znajduje się w jej ofercie. Tak? W takim razie czas, by bliżej przyjrzeć się tej konkretnej szkole wyższej. Co możesz zrobić?

 • szczegółowo przenalizuj ofertę dydaktyczną uczelni;
 • sprawdź, jakie przedmioty znajdują się w programie kształcenia;
 • szukaj informacji i opinii w Internecie;
 • zaczerpnij porad znajomych.

 

Pamiętaj o tym, że jeśli wybierasz uczelnię wyższą, podejmujesz decyzję na co najmniej trzy kolejne lata kształcenia. Postaraj się zatem odłożyć emocje na bok i opieraj się na chłodnej analizie plusów i minusów. Uczelnie idealne nie istnieją – możesz jednak wybrać jednak taką szkołę, która pozwoli ci na realizację marzeń!

 

 

Czy warto iść na studia geograficzne w Warszawie?

Studia geograficzne w Warszawie charakteryzują się wysokim poziomem nauczania. Każdy student, który je wybiera, musi mieć jednak świadomość, że czeka go wiele wyrzeczeń oraz trudnych intelektualnych chwil. Przed ostatecznym wyborem profilu kształcenia odpowiedz sobie zatem szczerze na pytanie, czy jesteś gotowy, by podjąć się wyzwań, jakie niosą ze sobą studia geograficzne.

Warszawa to miasto, które jest bardzo przyjazne studentom. W praktyce oznacza to, że każdy z ośrodków akademickich dba, by poziom nauczania był na jak najwyższym poziomie. W przypadku studiów geograficznych nie jest to takie proste! Studenci muszą mieć bowiem dostęp do najlepszych laboratoriów, nowoczesnego sprzętu i sal ćwiczeniowych.

Wysokie standardy nauczania w przypadku studiów geograficznych to jedno. Studenci muszą rozwijać swoje kompetencje przy użyciu nowoczesnych sprzętów – tylko dzięki temu będą mogli rozwinąć swoje kompetencje nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Studia geograficzne warto wybrać również dlatego, że studenci dzięki kształceniu w stolicy mają dostęp do praktyk i staży w nowoczesnych laboratoriach czy ośrodkach diagnostycznych. Warszawa to miasto, które tętni życiem i stanowi wyzwanie – zwłaszcza dla przyjezdnych studentów. Po odpowiednim zaklimatyzowaniu będą oni mieć jednak pewność, że wybrali bardzo dobrze, ponieważ praca dla najzdolniejszych abiturientów szkół wyższych jest na wyciągnięcie ręki!

Studia w Warszawie to oczywiście nie tylko żmudne godziny spędzone na nauce, lecz także możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego! Stolica ma bowiem bogatą ofertę kulturalną i rozrywkową. Na studentów czekają muzea, kina, teatry, dyskoteki, bary i kawiarnie. To będzie dobrze spędzony czas na nauce i zabawie!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach geograficznych

Jako wykształceni geografowie będziecie musieli podjąć decyzję, co tak właściwie chcecie na naszej planecie Ziemi robić. Mając tak szeroką wiedzę i liczne umiejętności praktyczne, badawcze, obserwacyjne i dokumentalistyczne, ciężko jest wykorzystać je wszystkie w jednej pracy. Poznacie liczne techniki geoinformatyczne, dzięki którym gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku przyrodniczym, jak i społecznym będzie dla Was przysłowiową pestką, a jak wiecie, dziś, najcenniejsze są dane! To na nich najwięcej można zarobić.

Czeka na Was praca w instytucjach samorządowych, jak i państwowych, które zajmują się analizą stanu środowiska, zmianami, jak i zagrożeniami oraz podstawami planowania przestrzennego. To, gdzie powstanie nowa inwestycja, w dużej mierze zależy właśnie od geografa, który ocenia możliwości, warunki, niebezpieczeństwa płynące z postawienia w danym miejscu ogromnego budynku.

Holistyczne podejście do świata przyda się geografom w pracy w prywatnych przedsiębiorstwach zajmujących się podobnego rodzaju analizami. Jako geograf znajdziesz pracę w pracowniach geodezji i kartografii, w redakcjach zajmujących się problematyką przyrodniczą oraz w turystyce. Oprócz tego, oczywiście jeśli tylko poczujesz powołanie i określisz, że jesteś w stanie podjąć się tak trudnego zadania – możesz zostać nauczycielem geografii i przyrody. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA GEOGRAFICZNE

Na studia geograficzne zaprasza oczywiście Uniwersytet Warszawski i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. To jedyna państwowa uczelnia, która oferuje kształcenie w tym kierunku, geografia jest elitarną dziedziną. Kierunki, jakie możecie wybrać to:

 • Geografia – studia I stopnia, stacjonarne: geografia fizyczna stosowana, geografia społeczno-ekonomiczna stosowana, geoinformatyka
 • Geografia – studia I i II stopnia, niestacjonarne
 • Gospodarka przestrzenna – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Geografia – studia II stopnia, stacjonarne: geoekologia i kształtowanie krajobrazu, hydrologia i klimatologia, geografia miast i turystyki, geografia globalizacji, geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
 • Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia, stacjonarne, planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, urbanistyka i regionalistyka
 • Studia miejskie – studia II stopnia, stacjonarne 

dowiedz się więcej

 

Studia geograficzne możecie również podjąć na uczelni prywatnej o profilu ściśle katolickim, czyli w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, gdzie kierunek jest realizowany w ramach studiów I stopnia.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)