Reżyseria - Katowice

Reżyseria - Katowice

Studia na kierunku reżyseria w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reżyseria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

14.09.2023

Reżyseria - studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku reżyseria to studia licencjackie magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia licencjackie) lub 3 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Reżyseria - Katowice
Studia na kierunku reżyseria w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

Studia na kierunku reżyseria obejmują zajęcia z przedmiotów podstawowych, które są związane z wiedzą o kulturze, filozofii czy socjologii. W trakcie kształcenia realizowane są też przedmioty kierunkowe, które wyposażają słuchaczy w niezbędne kompetencje zawodowe.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w charakterze reżysera filmów fabularnych oraz dokumentalnych. Odnajdą się także przy reżyserowaniu widowisk, spektakli telewizyjnych czy krótkich form telewizyjnych oraz filmowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Katowicach, do których należy reżyseria w przypadku rekrutacji na I stopnień kształcenia, wymagają, aby kandydaci uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego. Pierwszy etap to złożenie teczki z pracami własnymi.

Kandydat ma do wyboru przygotowanie treatment filmu fabularnego o długości nieprzekraczającej 3 strony, a także dodatkowo jednej sceny dialogowej. Projekt powinien być oryginalny z akcją osadzoną w czasach współczesnych. Drugą możliwością jest przygotowanie scenariusza filmu fabularnego.

W ramach pierwszego etapu kandydat przygotowuje też treatment filmu dokumentalnego, którego temat jest wskazany w kryteriach rekrutacyjnych na dany rok. Wymagane jest też wykonanie filmu, jaki prezentuje sylwetkę kandydata i uzasadnia, dlaczego chciałby studiować reżyserię. Autoprezentacja podlega ocenie w każdym aspekcie (formie, treści itd.).

Teczka powinna zawierać także serię 10 fotografii opisujących, w jaki sposób kandydat widzi otaczający go świat. Wymagana jest też seria od 5 do 10 zdjęć na dany tytuł (wskazany w kryteriach rekrutacji na dany rok).

Pierwszy etap to też egzamin ustny, który polega na obronie teczki i rozmowie związanej z kontekstem czy świadomością sztuki filmowej.

Drugim etapem egzaminu jest część praktyczna (związana z ciągiem montażowym zdjęć fotograficznych), zadanie plastyczne – inscenizacyjne oraz zadanie analityczno-scenariopisarskie. Do tego etapu przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 38 punktów z części pierwszej.

Etap trzeci polega na wykonaniu przez kandydata zadania dokumentalnego (fotoreportażu w plenerze), zadania inscenizacyjnego w studio filmowym. W ramach tego etapu przeprowadzana jest też rozmowa kwalifikacyjna polegająca na obronie zadania dokumentalnego i inscenizacji. Do tego etapu zakwalifikowanych jest 18 osób z największą punktacją uzyskaną w etapie drugim.

Na studia przyjmowanych jest osiem kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz pozytywny wyniki egzaminu dojrzałości.

Studia w Katowicach na II stopień na kierunku reżyseria, przeznaczona jest z kolei dla absolwentów studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria. Od kandydatów wymaga się kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kształcenia na studiach II stopnia tego kierunku.

W szczególności kandydaci powinni potrafić samodzielnie tworzyć oraz prezentować swoje założenia estetyczne, zmontować i udźwiękowić film fabularny czy dokumentalny.

Przeprowadzany jest także sprawdzian uzdolnień artystycznych i rozmowa kwalifikacyjna. Od kandydatów wymaga się przedstawienia własnych prac audiowizualnych – filmu fabularnego i dokumentalnego zrealizowanego w trakcie studiów licencjackich.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Reżyseria w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria, obejmują realizację przedmiotów podstawowych dotyczących wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii czy teorii dziedzin twórczości artystycznej. W siatce zajęć znajdują się także przedmioty kierunkowe, które wyposażają słuchaczy w umiejętności zawodowe.

Podczas kształcenia słuchacze uczestniczą nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale też w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych. Poza tym w ramach zajęć odbywają się liczne spotkania z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za realizację filmów krótko, średnio i pełnometrażowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku reżyseria możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie;
  • studia magisterskie;

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku reżyseria, umożliwiają słuchaczom zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu filozofii, historii czy teorii filmu, teatru oraz muzyki. Absolwenci mają kompetencje w zakresie reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorami. Znają też różne techniki filmowo-telewizyjne.

Absolwenci wyróżniają się także pogłębioną wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w zakresie reżyserii i scenariopisarstwa. Ma obszerną wiedzę o sztukach operatorskich, muzyce filmowej czy dźwięku.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Reżyseria w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REŻYSERIA

Studia na kierunku reżyseria, przygotowują absolwentów do pracy w roli producenta filmów i widowisk artystycznych. Mogą też pełnić funkcje w jednostkach kinematograficznych oraz telewizyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku reżyseria

  • reżyser;
  • jednostki kinematografii i telewizji.

Studia na kierunku reżyseria, umożliwiają słuchaczom zdobycie obszernej wiedzy oraz niezbędnych kompetencji i umiejętności do realizacji późniejszych zadań zawodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia i stopnia

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Reżyseria w miastach

Nadchodzące wydarzenia