Reżyseria - Katowice

Reżyseria - Katowice

Studia na kierunku reżyseria w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Reżyseria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

14.09.2023

Reżyseria - studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku reżyseria to studia licencjackie magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia licencjackie) lub 3 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Reżyseria - Katowice
Studia na kierunku reżyseria w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

Studia na kierunku reżyseria obejmują zajęcia z przedmiotów podstawowych, które są związane z wiedzą o kulturze, filozofii czy socjologii. W trakcie kształcenia realizowane są też przedmioty kierunkowe, które wyposażają słuchaczy w niezbędne kompetencje zawodowe.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w charakterze reżysera filmów fabularnych oraz dokumentalnych. Odnajdą się także przy reżyserowaniu widowisk, spektakli telewizyjnych czy krótkich form telewizyjnych oraz filmowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Katowicach, do których należy reżyseria w przypadku rekrutacji na I stopnień kształcenia, wymagają, aby kandydaci uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego. Pierwszy etap to złożenie teczki z pracami własnymi.

Kandydat ma do wyboru przygotowanie treatment filmu fabularnego o długości nieprzekraczającej 3 strony, a także dodatkowo jednej sceny dialogowej. Projekt powinien być oryginalny z akcją osadzoną w czasach współczesnych. Drugą możliwością jest przygotowanie scenariusza filmu fabularnego.

W ramach pierwszego etapu kandydat przygotowuje też treatment filmu dokumentalnego, którego temat jest wskazany w kryteriach rekrutacyjnych na dany rok. Wymagane jest też wykonanie filmu, jaki prezentuje sylwetkę kandydata i uzasadnia, dlaczego chciałby studiować reżyserię. Autoprezentacja podlega ocenie w każdym aspekcie (formie, treści itd.).

Teczka powinna zawierać także serię 10 fotografii opisujących, w jaki sposób kandydat widzi otaczający go świat. Wymagana jest też seria od 5 do 10 zdjęć na dany tytuł (wskazany w kryteriach rekrutacji na dany rok).

Pierwszy etap to też egzamin ustny, który polega na obronie teczki i rozmowie związanej z kontekstem czy świadomością sztuki filmowej.

Drugim etapem egzaminu jest część praktyczna (związana z ciągiem montażowym zdjęć fotograficznych), zadanie plastyczne – inscenizacyjne oraz zadanie analityczno-scenariopisarskie. Do tego etapu przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 38 punktów z części pierwszej.

Etap trzeci polega na wykonaniu przez kandydata zadania dokumentalnego (fotoreportażu w plenerze), zadania inscenizacyjnego w studio filmowym. W ramach tego etapu przeprowadzana jest też rozmowa kwalifikacyjna polegająca na obronie zadania dokumentalnego i inscenizacji. Do tego etapu zakwalifikowanych jest 18 osób z największą punktacją uzyskaną w etapie drugim.

Na studia przyjmowanych jest osiem kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz pozytywny wyniki egzaminu dojrzałości.

Studia w Katowicach na II stopień na kierunku reżyseria, przeznaczona jest z kolei dla absolwentów studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria. Od kandydatów wymaga się kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia kształcenia na studiach II stopnia tego kierunku.

W szczególności kandydaci powinni potrafić samodzielnie tworzyć oraz prezentować swoje założenia estetyczne, zmontować i udźwiękowić film fabularny czy dokumentalny.

Przeprowadzany jest także sprawdzian uzdolnień artystycznych i rozmowa kwalifikacyjna. Od kandydatów wymaga się przedstawienia własnych prac audiowizualnych – filmu fabularnego i dokumentalnego zrealizowanego w trakcie studiów licencjackich.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Reżyseria w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria, obejmują realizację przedmiotów podstawowych dotyczących wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii czy teorii dziedzin twórczości artystycznej. W siatce zajęć znajdują się także przedmioty kierunkowe, które wyposażają słuchaczy w umiejętności zawodowe.

Podczas kształcenia słuchacze uczestniczą nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale też w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych. Poza tym w ramach zajęć odbywają się liczne spotkania z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za realizację filmów krótko, średnio i pełnometrażowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku reżyseria możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie;
  • studia magisterskie;

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku reżyseria, umożliwiają słuchaczom zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu filozofii, historii czy teorii filmu, teatru oraz muzyki. Absolwenci mają kompetencje w zakresie reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorami. Znają też różne techniki filmowo-telewizyjne.

Absolwenci wyróżniają się także pogłębioną wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w zakresie reżyserii i scenariopisarstwa. Ma obszerną wiedzę o sztukach operatorskich, muzyce filmowej czy dźwięku.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU REŻYSERIA?

Studia na kierunku reżyseria 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Reżyseria w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU REŻYSERIA

Studia na kierunku reżyseria, przygotowują absolwentów do pracy w roli producenta filmów i widowisk artystycznych. Mogą też pełnić funkcje w jednostkach kinematograficznych oraz telewizyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku reżyseria

  • reżyser;
  • jednostki kinematografii i telewizji.

Studia na kierunku reżyseria, umożliwiają słuchaczom zdobycie obszernej wiedzy oraz niezbędnych kompetencji i umiejętności do realizacji późniejszych zadań zawodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia i stopnia

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Reżyseria Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Reżyseria w miastach

Nadchodzące wydarzenia