Administracja studia zaoczne Rzeszów

Administracja studia zaoczne Rzeszów

Administracja studia zaoczne Rzeszów

Studia zaoczne w Rzeszowie

administracja

Odkryj administrację w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja - studia niestacjonarne (zaoczne) Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ile kosztują studia na kierunku Administracja w Rzeszowie

Niektóre uczelnie w Rzeszowie pozwalają studentom na dokonanie wyboru trybu przyszłego kształcenia. Coraz większy odsetek świeżo upieczonych maturzystów dąży do jak najszybszego usamodzielnienia, dlatego decyduje się na rozpoczęcie kształcenia w ramach trybu niestacjonarnego.

Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które z jakichś powodów wolałyby kształcić się na weekendowych zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa-trzy tygodnie, powinieneś przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, aby być w stanie opłacić każdy semestr lub rok nauki.

Informacje na temat kosztów podjęcia administracji znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Zgłębiając regulamin studiów dowiesz się również o aktualnie obowiązujących promocjach i możliwości rozłożenia opłat na kilka dogodnych rat.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Administracja w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku administracja (zaoczne) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (zaoczne) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Rzeszowie

Administrację można nazwać klasyczną propozycją edukacyjną dla świeżo upieczonych maturzystów, chcących zdobywać wyższe wykształcenie. Kierunek ten jest oferowany przez wiele polskich uczelni, a wiele z nich proponuje studentom możliwość kształcenia niestacjonarnego i pogodzenia w ten sposób innych czasochłonnych obowiązków ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności kierunkowych.

Powiedzieć, że dzięki administracji zdobywasz przyszłościowe kompetencje, które z pewnością będą docenione przez pracodawców na całym świecie, to jak nic nie powiedzieć. Znaczenie słowa „administracja” jest związane z szeroko rozumianym zarządzaniem i organizacją, czyli głównymi zadaniami każdego specjalisty obracającego się w tej branży.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku administracja nie bez powodu noszą zaszczytne miano interdyscyplinarnych – gwarantują bowiem szeroki zakres wiedzy i umiejętności, dzięki którym każdy z absolwentów będzie miał szansę na znalezienie najodpowiedniejszej dla siebie pracy na arenie międzynarodowej.

Jeżeli zdecydujesz się podjąć opisywany kierunek studiów, zagwarantujesz sobie uzyskanie szerokich i dobrze ugruntowanych kompetencji, dotyczących organizowania zaplecza prawnego i instytucjonalnego na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw, poznasz tajniki wykonywania analiz finansowych, a także wzbogacisz swoje umiejętności interpersonalne. Przedmiotami, z jakimi najpewniej spotkasz się podczas edukacji, będą między innymi:

 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • prawo administracyjne,
 • historia administracji,
 • postępowanie administracyjne,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo gospodarcze,
 • statystyka z demografią.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Dla kogo te studia

Chociaż studia na kierunku administracja wydają się wszechstronne przez swoją interdyscyplinarność, to jedynie część aplikantów posiada takie kompetencje, zainteresowania i predyspozycje, które są adekwatne do charakteru tego kierunku. Wybranie kształcenia zgodnie z samym sobą jest szczególnie ważne w dłuższej perspektywie, bowiem pozwala uniknąć przedwczesnego wypalenia zawodowego i zwiększa szanse na czerpanie satysfakcji z nauki na studiach. Zatem jak wygląda sylwetka idealnego kandydata na administrację w Rzeszowie?

Każdy z kandydatów powinien mieć wszechstronne zainteresowania, oscylujące wokół nauk prawniczych, społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz politycznych. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne okażą się cenne dla każdego, kto będzie wiązał swoją przyszłość z pracą na dowolnym stanowisku, związanym z administracją. Dodatkowym atutem z pewnością okaże się umiejętność efektywnego organizowania swoim czasem, obejmowanie stanowiska lidera oraz systematyczność i obowiązkowość. Jeśli posiadasz wszystkie te cechy, to prawdopodobnie administracja w Rzeszowie okaże się strzałem w dziesiątkę!

Administracja jest niewątpliwie jednym z chętniej wybieranych kierunków studiów. Wielu kandydatów wybiera niestacjonarny tryb kształcenia z różnych powodów – niektórzy posiadają takie zobowiązania życiowe, na których realizację potrzebują dużo czasu w tygodniu roboczym, inni chcieliby równolegle ze studiowaniem podjąć pełnoetatową pracę, jeszcze inni natomiast wolą przeznaczyć na kształcenie kilka weekendów. Tryb niestacjonarny zobowiązuje studentów do uczęszczania w wielogodzinnych, często całodziennych zjazdach co dwa lub trzy tygodnie, w zależności od harmonogramu ustalanego przez daną uczelnię oraz rozkładu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

3. Program studiów

Szczegółowy plan nauki na studiach administracyjnych różni się od wybranej uczelni, która umożliwia studentom podjęcie tego kierunku, jednak pewien zarys odnoszący się do organizacji zajęć i wykładów oraz siatki edukacyjnej jest niezależny od miejsca podjęcia studiów. Jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie nauki na rzeszowskiej administracji, uzyskasz pewność, że twoje kompetencje będą szerokie i dobrze ugruntowane, a odnosić się będą między innymi do nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, a nawet gospodarczych.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Rzeszowie

Studia na kierunku administracja w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszystkie istniejące kierunki studiów można w łatwy sposób podzielić na dwie grupy – jednolite magisterskie oraz takie, których przebieg podzielony jest na dwa komplementarne etapy, a ukończenie pierwszego z nich gwarantuje uzyskanie wystarczających kompetencji do zdobycia wyższego wykształcenia oraz możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Administracja należy do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy. Studia pierwszego stopnia potrwają trzy lata, a zwieńczy je uzyskanie tytułu licencjata, natomiast kształcenie na drugim stopniu studiów będzie trwało dwa lata i zaowocuje uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra, dzięki któremu prawdopodobnie będą mieli jeszcze bardziej przyszłościowe szanse na ukształtowanie swojej drogi zawodowej.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Administracja w Rzeszowie

Nic nie świadczy o pragmatyczności danego kierunku w tak dużym stopniu, jak gwarantowane przez jego ukończenie możliwości zawodowe. Administracja generuje ich wiele, co pozwala na dopasowanie najlepszej opcji do własnych upodobań. Chciałbyś wiedzieć więcej na temat szans zawodowych, jakie stworzy ukończenie administracji w Rzeszowie?

Jako absolwent tego ciekawego kierunku bez trudu zdobędziesz pracę w sądownictwie, urzędach skarbowych, kancelariach prawniczych, międzynarodowych placówkach związanych z administracją rządową i samorządową, instytucjach gospodarki budżetowej.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś pomyślał o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, która pozwoli ci na realizacje własnych celów w sposób niezależny od szefostwa. Jak sam widzisz, wachlarz możliwości zawodowych, jakie możesz rozważyć po ukończeniu administracji w Rzeszowie, jest niezwykle szeroki, dlatego każdy z absolwentów z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Rzeszowie

Wymagania na administrację w trybie niestacjonarnym są z reguły nieco niższe, niż w przypadku aplikacji na stacjonarny tryb kształcenia. Niektóre uczelnie decydują się na przyjmowanie kandydatów zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, inne natomiast przeprowadzają tradycyjny konkurs świadectw, w którym wyłaniani są najlepsi.

 

W procesie rekrutacji na kierunek informatyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Pamiętaj, że warunkiem koniecznym, uprawniającym cię do wzięcia udziału w internetowej rejestracji kandydatów, jest posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej.

Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie na kierunku Administracja wymagają od kandydatów solidnego przygotowania do procesu aplikacji ze względu na dużą liczbę chętnych do podjęcia zarówno studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Poza przygotowaniem merytorycznym, ważne jest osiągnięcie pełnej pewności, że administracja jest właśnie tym kierunkiem, który chcielibyśmy studiować. Jeśli jesteś przed aplikacją na te studia, odpowiedz sobie na kilka poniższych pytań.

 • Lubisz nauki ekonomiczne, a w kręgu twoich zainteresowań znajduje się światowa gospodarka?
 • Nauki społeczne i humanistyczne to dla ciebie bułka z masłem, a ponadto nie masz problemu z matematyką?
 • Chcesz połączyć swoją przyszłość z ciekawym kierunkiem, który gwarantuje dobre zatrudnienie?

Jeżeli w twoich myślach pojawiło się trzykrotne „tak”, to administracja w Rzeszowie najprawdopodobniej okaże się strzałem w dziesiątkę!

 

Zapisy na studia

Aby zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia dowolnego kierunku studiów, należy wziąć udział w internetowej rejestracji. W tym celu odwiedź stronę wybranej uczelni i podążaj za zamieszczonymi tam wskazówkami, które w intuicyjny sposób umożliwią ci aplikowanie na wymarzony kierunek studiów. Jeżeli twoje nazwisko znajdzie się na liście przyjętych na studia, zadbaj o terminowe dostarczenie następujących dokumentów, gdyż prawdopodobnie właśnie one odegrają pierwsze skrzypce podczas finalizacji całej procedury kwalifikacyjnej. Będziesz potrzebował:

 • fotografii do legitymacji,
 • kserokopii świadectwa maturalnego wraz z oryginałem,
 • dowodu osobistego,
 • formularza pobranego ze strony internetowej wybranej uczelni.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Administracja w Rzeszowie

Niewątpliwie administracyjne kierunki studiów w Rzeszowie cieszą się niezachwianą opinią opinią znacznej większości studentów, co dodatkowo motywuje kandydatów do rozpoczęcia wybranego kierunku. Zastanawiasz się, jakie opinie ma rzeszowska administracja?

Milena, studentka pierwszego roku administracji w Rzeszowie, mówi:

„Odkąd pamiętam interesowała mnie ekonomia, prawo, gospodarka i polityka. Jako że nie chciałam zrezygnować z nauki żadnej z wymienionych dziedzin, zdecydowałam się na tak wszechstronny i uniwersalny kierunek, jakim jest administracja. Każdego dnia doskonale swoje kompetencję i zyskuję pewność, że w przyszłości będę dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy”.

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Kierunki prawnicze i administracja w Rzeszowie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)