Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Odkryj kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia Bydgoszcz | woj. pomorskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci młodych pedagogów i wychowawców. Za pomocą różnorodnych form i metod pracy absolwenci organizują procesy socjoterapeutyczne i diagnozują przy tym wszelkie zaburzenia pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Od kandydatów na studia pedagogiczne w Bydgoszczy oczekuje się odpowiedniego podejścia zwłaszcza do dziecka w wieku do piętnastu lat. Studenci powinni wykazywać się odpowiedzialnością i empatią. W trakcie całego procesu kształcenia uczą się, w jaki sposób radzić sobie z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, niedostosowaniem społecznym lub trudnościami wychowawczymi. W pracy zawodowej będziesz udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego warto, aby zagadnienia związane z naukami psychologicznymi i społecznymi mieściły się w zakresie Twoich zainteresowań.

 

Program studiów i gdzie studiować

Unikatowy kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych wykorzystuje wiedzę zaczerpniętą ze środowiska wpływającego w znaczący sposób na kształtowanie człowieka. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają tego typu studia pedagogiczne w swojej ofercie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci kształceni są w zakresie pedagogiki, psychologii czy socjologii. Program zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład: etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga, psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania, teoria i metodyka kierowania pracą grupy, kultura języka z emisją głosu, diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej. Studenci muszą odbyć wielogodzinne praktyki zawodowe w szkołach i poza placówkami oświatowymi.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią prowadzą działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne, a zatrudniani są w bardzo wielu placówkach i instytucjach. Przede wszystkim mogą liczyć na pracę w placówkach wsparcia dziennego, to znaczy w świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych.

Abiturienci zatrudniani są w charakterze nauczyciela-pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych, społecznego kuratora sądowego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawcy-socjoterapeuty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, interwencyjnych, rodzinnych, hostelach, a także jako pełnomocnicy do spraw dziecka, rodziny, profilaktyki w jednostkach samorządu terytorialnego.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią wzbudzają duże zainteresowanie. Kandydaci muszą jednak spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Listy rankingowe uwzględniają wyniki z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz z egzaminów dodatkowych, przede wszystkim z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego.

Wybrane egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Warto także wziąć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ponieważ laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BYDGOSZCZY

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)