Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Odkryj kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią wzbudzają duże zainteresowanie. Kandydaci muszą jednak spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Listy rankingowe uwzględniają wyniki z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz z egzaminów dodatkowych, przede wszystkim z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego.

Wybrane egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Warto także wziąć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ponieważ laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i mogą być zwolnieni z wybranych egzaminów maturalnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

 

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to interdyscyplinarny kierunek studiów, który kształci młodych pedagogów i wychowawców. Za pomocą różnorodnych form i metod pracy absolwenci organizują procesy socjoterapeutyczne i diagnozują przy tym wszelkie zaburzenia pojawiające się na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Od kandydatów na studia pedagogiczne w Bydgoszczy oczekuje się odpowiedniego podejścia zwłaszcza do dziecka w wieku do piętnastu lat. Studenci powinni wykazywać się odpowiedzialnością i empatią. W trakcie całego procesu kształcenia uczą się, w jaki sposób radzić sobie z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży, niedostosowaniem społecznym lub trudnościami wychowawczymi. W pracy zawodowej będziesz udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego warto, aby zagadnienia związane z naukami psychologicznymi i społecznymi mieściły się w zakresie Twoich zainteresowań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Unikatowy kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy pozwala zdobyć niezbędne kompetencje do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych, a w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych wykorzystuje wiedzę zaczerpniętą ze środowiska wpływającego w znaczący sposób na kształtowanie człowieka. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają tego typu studia pedagogiczne w swojej ofercie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci kształceni są w zakresie pedagogiki, psychologii czy socjologii. Program zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • etyczne i prawne aspekty pracy pedagoga
 • psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • teoria i metodyka kierowania pracą grupy
 • kultura języka z emisją głosu
 • diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej

 

Studenci muszą odbyć wielogodzinne praktyki zawodowe w szkołach i poza placówkami oświatowymi.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Absolwenci kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią prowadzą działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne, a zatrudniani są w bardzo wielu placówkach i instytucjach. Przede wszystkim mogą liczyć na pracę w placówkach wsparcia dziennego, to znaczy w:

 • świetlicach
 • klubach
 • ogniskach wychowawczych
 • świetlicach środowiskowych
 • socjoterapeutycznych

 

Absolwenci zatrudniani są w charakterze nauczyciela-pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych, społecznego kuratora sądowego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenta rodziny w ośrodkach pomocy społecznej, wychowawcy-socjoterapeuty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, interwencyjnych, rodzinnych, hostelach, a także jako pełnomocnicy do spraw dziecka, rodziny, profilaktyki w jednostkach samorządu terytorialnego.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)