Logopedia - Bydgoszcz

Logopedia - Bydgoszcz

Logopedia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

logopedia

Odkryj logopedię w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Logopedia studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek logopedia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Logopedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logopedia

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia?

Jeśli chcesz studiować logopedię, warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która ma na celu zweryfikowanie zwłaszcza poprawność wymowy. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku logopedia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logopedia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

LOGOPEDIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logopedia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logopedia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku logopedia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek logopedia w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki humanistyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Logopedia to bardzo ważny kierunek kształcenia humanistycznego, który podkreśla znaczenie poprawnej wymowy oraz pomaga radzić sobie z różnego rodzaju wadami. Celem tej nauki jest praca nad poprawną komunikacją werbalną.

Na studiach logopedycznych odnajdą się zwłaszcza Ci, który lubią pracować z ludźmi, zarówno z dziećmi, jak i dorosłym. Przedmioty, na które będziesz uczęszczał/a umożliwią Ci zdobycie lub rozwinięcie umiejętności sprowadzających się do diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, jej usprawniania, a także przeciwdziałania wszelkim trudnościom odnoszącym się do czytania i pisania. Logopeda to osoba, która pomoże Ci bezproblemowo się komunikować.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek logopedia w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Logopedia to fascynująca propozycja kształcenia, która skupia się na komunikacji werbalnej, a także umożliwia jej poprawę. Studenci mają okazję zdobyć rzetelne wykształcenie i praktyczne umiejętności sprowadzające się do diagnozowania i terapii zaburzeń mowy oraz jej usprawniania. Zapoznają się także z metodami, które w znaczący sposób wpływają na zwalczanie trudności odnoszących się do czytania i pisania.

Studenci mogą wybrać specjalizację, która z pewnością wpłynie na dalszy rozwój kariery zawodowej. Dowiesz się, czym jest neurologopedia, a wykształcenie w tym zakresie umożliwi Ci zajmowanie się pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Z drugiej strony możesz rozwijać się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej. Edukacja w tym zakresie umożliwi Ci specjalizowanie się we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci. Studenci wyspecjalizowani w tej dziedzinie będą mogli w przyszłości udzielać pomocy logopedycznej dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci logopedii z pewnością odnajdą się w pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych o charakterze ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, jak również w poradniach logopedycznych służby zdrowia. Mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • ośrodki szkolno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • placówki służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki)
 • domy pomocy społecznej i sanatoria
 • żłobki,
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-rehabilitacyjne
 • placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe i terapeutyczne

Możesz prowadzić także własną działalność gospodarczą, chociażby gabinet logopedyczny. Absolwenci pracują w charakterze wykładowców i edukatorów, a zajmują się podnoszeniem kompetencji dzieci, młodzieży, rodziców.

Komentarze (0)