PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ studia-kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią musisz zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u, geografii lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

Czego nauczysz się na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

W trakcie studiów zyskasz szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wielu aspektów składających się na dyscyplinę, jaka jest pedagogika. Jako student nauczysz się szeregu czynności pedagogiczno-dydaktycznych oraz zaznajomisz się z podstawami wiedzy psychologicznej.

Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich kompetencji i umiejętności z obszaru socjoterapii i prowadzenia terapii dzieci oraz młodzieży do lat piętnastu.

Dowiesz się więcej na temat odpowiedniej diagnostyki i profilaktyki, a kadra akademicka nauczy Cię także ciekawych i skutecznych metod i technik pracy, które będziesz mógł wykorzystać w swoim przyszłym życiu zawodowym. 

Oprócz zajęć teoretycznych, będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza dydaktyczna
 • wiedza pedagogiczna
 • wiedza psychologiczna
 • wiedza z zakresu diagnostyki i profilaktyki pedagogicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • umiejętność diagnozowania i leczenia zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

 

1. Typ i tryb studiów

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk pedagogicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, zdobędziesz wszechstronną wiedzę pedagogiczną, społeczną oraz psychologiczną. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Diagnozowanie i rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych
 • Kultura języka z emisją głosu
 • Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach warsztatów realizowanych na powyższym kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się pracy z dziećmi i młodzieżą, a także prowadzenia zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

Studenci poznają także metody i techniki realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Integralną część studiów będą stanowić praktyki śródroczne oraz ciągłe, które zrealizujesz w szkołach podstawowych, a także w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Naukowcy już dawno udowodnili, że lata dzieciństwa często, nawet podświadomie warunkują dorosłe życie, wybory i pewne decyzje. Dlatego też niezwykle ważne jest to aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwojowe oraz wykształcić w nich zdrowe i pożądane nawyki oraz wzory zachowań.

Nauką, która zajmuje się tego typu kwestiami jest pedagogika i różne jej odłamy oraz pod dyscypliny. Studia pedagogiczne niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród studentów.

Rozwój tej interesującej i niezwykle ważnej dyscypliny zaowocował pojawieniem się wielu nowych, perspektywicznych kierunków. Jednym z nich jest pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Ich oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z pomaganiem dzieciom i młodzieży w niekiedy bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną o dużych zdolnościach komunikacyjnych i interpersonalnych, to kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią powinien być twoim wyborem.

 

5. Gdzie studiować Pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

 

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć ciekawą i perspektywiczną pracę.

Jako absolwent tych niezwykle perspektywicznych studiów znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czy ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w zawodzie pedagoga czy opiekuna w klubach dziecięcych lub żłobkach.

Równie ciekawym rozwiązaniem jest związanie swojej przyszłości zawodowej ze stanowiskiem kuratora sądowego lub asystenta rodziny. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje umożliwią Ci znalezienie zatrudnienia w ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i zdobywać dalsze wykształcenie.

 

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 

 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
 • świetlice środowiskowe
 • opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kurator sądowy
 • asystent rodziny

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Komentarze (0)