PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ studia-kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią rozpocznie się 10 czerwca 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią najczęściej przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

szczegółowe wymagania na uczelniach

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

Czego nauczysz się na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

W trakcie studiów zyskasz szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wielu aspektów składających się na dyscyplinę, jaka jest pedagogika. Jako student nauczysz się szeregu czynności pedagogiczno-dydaktycznych oraz zaznajomisz się z podstawami wiedzy psychologicznej.

Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich kompetencji i umiejętności z obszaru socjoterapii i prowadzenia terapii dzieci oraz młodzieży do lat piętnastu.

Dowiesz się więcej na temat odpowiedniej diagnostyki i profilaktyki, a kadra akademicka nauczy Cię także ciekawych i skutecznych metod i technik pracy, które będziesz mógł wykorzystać w swoim przyszłym życiu zawodowym. 

Oprócz zajęć teoretycznych, będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza psychologiczna
 • wiedza dydaktyczna
 • wiedza pedagogiczna
 • wiedza z zakresu diagnostyki i profilaktyki pedagogicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • umiejętność diagnozowania i leczenia zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

 

1. Typ i tryb studiów

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk pedagogicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, zdobędziesz wszechstronną wiedzę pedagogiczną, społeczną oraz psychologiczną. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Diagnozowanie i rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych
 • Kultura języka z emisją głosu
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli
 • Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach warsztatów realizowanych na powyższym kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się pracy z dziećmi i młodzieżą, a także prowadzenia zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

Studenci poznają także metody i techniki realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Integralną część studiów będą stanowić praktyki śródroczne oraz ciągłe, które zrealizujesz w szkołach podstawowych, a także w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Naukowcy już dawno udowodnili, że lata dzieciństwa często, nawet podświadomie warunkują dorosłe życie, wybory i pewne decyzje. Dlatego też niezwykle ważne jest to aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwojowe oraz wykształcić w nich zdrowe i pożądane nawyki oraz wzory zachowań.

Nauką, która zajmuje się tego typu kwestiami jest pedagogika i różne jej odłamy oraz pod dyscypliny. Studia pedagogiczne niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród studentów.

Rozwój tej interesującej i niezwykle ważnej dyscypliny zaowocował pojawieniem się wielu nowych, perspektywicznych kierunków. Jednym z nich jest pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Ich oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z pomaganiem dzieciom i młodzieży w niekiedy bardzo trudnych sytuacjach życiowych.

Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną o dużych zdolnościach komunikacyjnych i interpersonalnych, to kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią powinien być twoim wyborem.

 

5. Gdzie studiować Pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

 

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć ciekawą i perspektywiczną pracę.

Jako absolwent tych niezwykle perspektywicznych studiów znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czy ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w zawodzie pedagoga czy opiekuna w klubach dziecięcych lub żłobkach.

Równie ciekawym rozwiązaniem jest związanie swojej przyszłości zawodowej ze stanowiskiem kuratora sądowego lub asystenta rodziny. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje umożliwią Ci znalezienie zatrudnienia w ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i zdobywać dalsze wykształcenie.

 

Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 

 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
 • świetlice środowiskowe
 • opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kurator sądowy
 • asystent rodziny

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią studia I stopnia

Zobacz inne kierunki pedagogiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)