PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Naukowcy już dawno udowodnili, że lata dzieciństwa często, nawet podświadomie warunkują dorosłe życie, wybory i pewne decyzje. Dlatego też niezwykle ważne jest to aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki rozwojowe oraz wykształcić w nich zdrowe i pożądane nawyki oraz wzory zachowań. Nauką, która zajmuje się tego typu kwestiami jest pedagogika i różne jej odłamy oraz pod dyscypliny. Studia pedagogiczne niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród studentów.

Rozwój tej interesującej i niezwykle ważnej dyscypliny zaowocował pojawieniem się wielu nowych, perspektywicznych kierunków. Jednym z nich jest pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Ich oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z pomaganiem dzieciom i młodzieży w niekiedy bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną o dużych zdolnościach komunikacyjnych i interpersonalnych, to kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią powinien być twoim wyborem.


Czego nauczysz się na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?


W trakcie studiów zyskasz szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wielu aspektów składających się na dyscyplinę, jaka jest pedagogika. Jako student nauczysz się szeregu czynności pedagogiczno-dydaktycznych oraz zaznajomisz się z podstawami wiedzy psychologicznej.

Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich kompetencji i umiejętności z obszaru socjoterapii i prowadzenia terapii dzieci oraz młodzieży do lat piętnastu. Dowiesz się więcej na temat odpowiedniej diagnostyki i profilaktyki, a kadra akademicka nauczy Cię także ciekawych i skutecznych metod i technik pracy, które będziesz mógł wykorzystać w swoim przyszłym życiu zawodowym. Oprócz zajęć teoretycznych, będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje

.
Jaka praca po tym kierunku?


Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć ciekawą i perspektywiczną pracę. Jako absolwent tych niezwykle perspektywicznych studiów znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czy ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w zawodzie pedagoga czy opiekuna w klubach dziecięcych lub żłobkach.

Równie ciekawym rozwiązaniem jest związanie swojej przyszłości zawodowej ze stanowiskiem kuratora sądowego lub asystenta rodziny. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje umożliwią Ci znalezienie zatrudnienia w ośrodkach socjoterapii, świetlicach środowiskowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i zdobywać dalsze wykształcenie.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią musisz zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u, geografii lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

 • wiedza dydaktyczna
 • wiedza pedagogiczna
 • wiedza psychologiczna
 • wiedza z zakresu diagnostyki i profilaktyki pedagogicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej
 • umiejętność diagnozowania i leczenia zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
 • świetlice środowiskowe
 • opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kurator sądowy
 • asystent rodziny

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

Komentarze (0)