Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

wychowanie fizyczne

Odkryj kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Wychowanie fizyczne studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy rozpocznie się 8 czerwca 2023 r. i potrwa do 12 września 2023 r. | Wychowanie fizyczne Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy wychowanie fizyczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW).

czytaj dalej wszystko o Wychowanie fizyczne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wychowanie fizyczne +

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Jeśli myślisz o studiach sportowych w Bydgoszczy, musisz przejść wszystkie etapy kwalifikacyjne ustalone przez bydgoskie uczelnie. Na wychowaniu fizycznym obowiązuje konkurs świadectw, a więc musisz zdać obowiązkowe egzaminy maturalne, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Z pewnością warto pokusić się o dodatkowe punkty z egzaminów z biologii czy chemii zdawanych na poziomie rozszerzonym. 

Kandydaci muszą zaliczyć egzamin z pływania, a także przedstawić wymagane oświadczenia lekarski, które poświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE?

 

Polski lekkoatleta Henryk Grabowski stwierdził: „Miarą mistrzostwa pedagogicznego nauczyciela wychowania fizycznego jest umiejętność stwarzania takich sytuacji, w których każdy uczeń, niezależnie od uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej, ma okazję do przeżywania sukcesu”. Nie ulega wątpliwości, że wychowanie fizyczne to jeden z najmniej lubianych przedmiotów szkolnych, a jednak znajduje swoich pasjonatów, którzy pragną dbać o zdrowie i rozwijać sportowy zapał.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak wychowanie fizyczne poszukują kandydatów bez przeciwwskazań zdrowotnych, ponieważ pełna sprawność fizyczna umożliwi im zaangażowanie się w zajęcia sportowe. Studia tego typu stawiają na rozwój fizyczny i kształcenie obejmujące biologiczne aspekty człowieka. Jest to kierunek dla pasjonatów, którzy żyją sportem i pragną zajmować się nim zawodowo.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wychowanie fizyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku wcyhowanie fizyczne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Wychowanie fizyczne to kierunek idealny dla osób, które kultywują aktywność fizyczną i chcą zajmować się promowaniem zdrowego trybu życia. Uczelnie w Bydgoszczy, które mają w swojej ofercie studia sportowe, znajdziesz w dziale poniżej. Kadrę akademicką tworzą najlepsi trenerzy i specjaliści w dziedzinie zdrowia i sportu.

To oczywiste, że studenci znajdą w swoim rozkładzie zajęć bardzo wiele aktywności fizycznej. Będziesz mógł/mogła chodzić na podstawy tańca, wymyślać gry i zabawy ruchowe, ćwiczyć pływanie i uczęszczać na teorię i metodykę lekkoatletyki. Program kształcenia przewiduje także kształcenie obejmujące:

 • anatomię 
 • fizjologię człowieka
 • antropologię
 • dydaktykę
 • żywienie człowieka

 

Zajęcia realizowane są w sposób praktyczny i teoretyczny – w formie ćwiczeń, wykładów i laboratoriów.

Ile trwają studia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wychowanie fizyczne w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE?

Wielu z nas marzy o sportowej karierze, zwłaszcza jeśli całe lata poświęciliśmy na treningi i diety. Kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy umożliwia przede wszystkim pracę w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego bądź trenera. Dzięki pracy z ludźmi w różnym wieku nieustannie możesz prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Absolwenci zatrudniani są w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych.

Dalsze kształcenie i rozwijanie potrzebnych umiejętności umożliwia zajmowanie się odnową biologiczną, zarządzaniem w sporcie i rekreacji lub podjęcie pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie sportu. Absolwenci są tym samym zatrudniani w:

 • klubach sportowych i rekreacyjnych
 • stowarzyszeniach kultury fizycznej
 • fundacjach i jednostkach samorządowych
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • instytucjach kultury fizycznej
 • instytucjach, które zajmują się wiedzą z zakresu aktywności fizycznej

Gdzie studiować na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek wychowanie fizyczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek wychowanie fizyczne w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne Bydgoszcz studia i stopnia

Wychowanie fizyczne Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne Bydgoszcz studia stacjonarne

Wychowanie fizyczne Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w Bydgoszczy

Kierunki sport i turystyka w Bydgoszczy

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia