Turystyka i rekreacja - Bydgoszcz

Turystyka i rekreacja - Bydgoszcz

Turystyka i rekreacja - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

turystyka i rekreacja

Odkryj kierunek turystyka i rekreacja w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Turystyka i rekreacja studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Turystyka i rekreacja - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek turystyka i rekreacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja w Bydgoszczy?

Kierunki studiów w Bydgoszczy w ramach turystyki i rekreacji wymagają od kandydatów spełnienia określonych wymagań rekrutacyjnych. Oczywiście musisz zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny.

Bardzo ważne są także wyniki z historii, wiedzy o społeczeństwie lub geografii. Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu średniej ocen. Uczelnie w Bydgoszczy biorą pod uwagę również wyniki uzyskane w ramach konkursów i olimpiad przedmiotowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku turystyka i rekreacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I REKREACJA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

TURYSTYKA I REKREACJA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I REKREACJA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

TURYSTYKA I REKREACJA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku turystyka i rekreacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek turystyka i rekreacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku turystyka i rekreacja w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek turystyka i rekreacja w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki sport i turystyka w Bydgoszczy

Kierunki sport i turystyka w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

 

Ludzie są coraz bardziej świadomi i ciekawi świata, a rozwijająca się branża logistyczna zdecydowanie wpływa na korzyść, jeśli mówimy o chęci i potrzebie podróżowania. Turystyka i rekreacja w znaczący sposób wpływają na gospodarkę i politykę zagraniczną, co oznacza, że działy te są korzystne nie tylko dla rozwoju człowieka, ale i całego kraju i jego kultury.

Kierunek turystyka i rekreacja w Bydgoszczy kształci młodych specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, przyrodniczych, a także w odniesieniu do nauk o zdrowiu i kultury fizycznej. Wszyscy zainteresowani studiami geograficznymi muszą liczyć się z zajęciami terenowymi, które wymagają od kandydatów braku przeciwwskazań zdrowotnych. Jeśli chcesz poznawać świat, turystka i rekreacja pozwoli Ci spełnić aspiracje poszukiwacza przygód.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka i rekreacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarny kierunek turystyka i rekreacja w Bydgoszczy łączy wiedzę o człowieku i świecie, a zdobyte umiejętności pozwala wykorzystać w branży turystycznej i sektorze usług sportowo-rekreacyjnych. Wykaz bydgoskich uczelni, które mają w swojej ofercie tego typu studia geograficzne, znajdziesz w dziale poniżej.

W programie kształcenia znajdziesz przedmioty, dla których podłożę stanowią nauki biologiczne, geograficzne bądź pedagogiczne. Studenci uczęszczają na przykład na:

 • podstawy meteorologii i biometeorologii
 • geoturystykę
 • geografię regionalną świata
 • psychologię w turystyce i rekreacji
 • elementy prawa i ubezpieczeń w turystyce i rekreacji
 • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki i rekreacji

 

Studenci wyjeżdżają na obozy turystyczno-rekreacyjne i uczestniczą w zajęciach terenowych. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych i ćwiczeń praktycznych.

Ile trwają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

Absolwenci turystyki i rekreacji mogą liczyć na wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Studia w Bydgoszczy są idealne dla pasjonatów przyrody i przygód. Studenci są przygotowywani do pracy w:

 • obiektach noclegowych 
 • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych
 • biurach podróży
 • centrach informacji i promocji turystycznej regionów
 • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych
 • turystycznych biurach przewozowych
 • mediach
 • siedzibach parków narodowych i krajobrazowych

 

Absolwenci zajmują się przygotowywaniem strategii promocyjnych turystycznych regionu. Zdobyte kompetencje umożliwiają zarządzanie usługami w hotelach i restauracjach. Celem ich pracy jest również promowanie zdrowia i odnowy biologicznej. Zatrudniani są w centrach odnowy biologicznej, siłowniach czy klubach fitness, firmach organizujących szkolenia i eventy, w domach kultury, ośrodkach, także w obiektach i instytucjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w kraju i za granicą.

Komentarze (0)