Studia podyplomowe Radom

Studia podyplomowe Radom

Studia podyplomowe Radom

Największy wybór studiów

podyplomowych w Radomiu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Radomiu 2024

Studia podyplomowe w Radomiu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RADOMIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Akademia biznesu uth podyplomowe zjazdy
Akademia trenera podyplomowe zjazdy, online
Akupunktura podyplomowe zjazdy
Animator i menedżer kultury podyplomowe zjazdy, online
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Asystent osoby starszezj podyplomowe zjazdy, online
Behawiorysta zwierząt podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo portów lotniczych podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn podyplomowe zjazdy, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe zjazdy, online
Bioetyka podyplomowe zjazdy, online
Biznes i zarządzanie - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy, online
Budownictwo - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Budownictwo ogólne podyplomowe zjazdy, online
Business english podyplomowe zjazdy
Business german podyplomowe zjazdy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynku podyplomowe zjazdy, online
Chiropraktyka podyplomowe zjazdy
Coaching podyplomowe zjazdy, online
Coaching medyczny podyplomowe zjazdy, online
Cyberuzależnienia podyplomowe zjazdy, online
Diagnoza i terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Dziennikarstwo podyplomowe zjazdy, online
E-administracja podyplomowe zjazdy, online
E-medycyna podyplomowe zjazdy, online
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja seksualna podyplomowe zjazdy, online
Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy, online
Ekologia żywności podyplomowe zjazdy, online
Europeistyka podyplomowe zjazdy, online
Europejskie studia wschodnie podyplomowe zjazdy, online
Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w pediatrii podyplomowe zjazdy, online
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Historia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Holistyczna opieka okołoporodowa podyplomowe zjazdy, online
Innowacje w energetyce podyplomowe zjazdy, online
Innowacyjne zarządzanie biznesem podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna - terapia i diagnoza si podyplomowe zjazdy, online
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace podyplomowe zjazdy, online
Kadry i prawo pracy podyplomowe zjazdy, online
Klimat i ekologia podyplomowe zjazdy, online
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna (ii poziom) podyplomowe zjazdy
Kosmetologia ogólna (i poziom) podyplomowe zjazdy
Kosmetologia w medycynie estetycznej - techniki łączone, poziom masterclass (iii poziom) podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka daktyloskopijna podyplomowe zjazdy
Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe podyplomowe zjazdy, online
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe z programem płatnik podyplomowe zjazdy, online
Księgowość, rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy, online
Logistyka podyplomowe zjazdy, online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Logistyka w transporcie i spedycji podyplomowe zjazdy, online
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy
Marketing i promocja podyplomowe zjazdy, online
Masaż z elementami fizykoterapii podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy, online
Mediacje rodzinne i sądowe podyplomowe zjazdy, online
Mediator sądowy podyplomowe zjazdy, online
Menadżer - lider utrzymania ruchu podyplomowe zjazdy, online
Menadżer energii podyplomowe zjazdy, online
Menadżer środowiska podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii - przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i przyrody podyplomowe zjazdy
Nauczanie chemii podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii podyplomowe zjazdy
Nauczanie fizyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie geografii podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i teraźniejszości podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i wos-u podyplomowe zjazdy
Nauczanie informatyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki podyplomowe zjazdy
Neuropsychologia podyplomowe zjazdy, online
Obsługa logistyczna przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami / oligofrenopedagogika podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową w tym ze spektrum autyzmu (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - logopedia podyplomowe zjazdy
Poradnictwo dietetyczne - studia podylomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo medyczne w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy, online
Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji podyplomowe zjazdy
Profilaktyka terapia uzależnień podyplomowe zjazdy, online
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przywodztwo publiczne podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy, online
Psychoestetyka podyplomowe zjazdy, online
Psycholog transportu podyplomowe zjazdy, online
Psychologia biznesu podyplomowe zjazdy
Psychologia dochodzeniowo śledcza podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sądowa podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sprzedaży i marketingu podyplomowe zjazdy, online
Psychologia stresu pourazowego podyplomowe zjazdy, online
Psychotraumatologia podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - pedagog szkolny podyplomowe zjazdy
Rolnictwo podyplomowe zjazdy, online
Social media podyplomowe zjazdy, online
Social media z podstawami fotografii i filmu podyplomowe zjazdy, online
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Statystyka i informatyka medyczna podyplomowe zjazdy, online
Terapia pedagogiczna i rewalidacja podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju w tym ze spectrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie instytucją kultury podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie podmiotami leczniczymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie pracą zdalną podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy, online
Zdrowie i środowisko podyplomowe zjazdy
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień podyplomowe zjazdy, online
Zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy, online
Zdrowie środowiskowe podyplomowe zjazdy, online
Żywienie racjonalne podyplomowe zjazdy, online

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 141 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Kierunki studiów: 43 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Jak wyglądają studia podyplomowe w Radomiu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, studia podyplomowe mogą wybrać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki ekonomicznej na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Radomiu

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku.

Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

 

Oferta studiów podyplomowych w Radomiu

Radom jest jednym z mniejszych miast akademickich w Polsce, co nie oznacza, że nie można tu podjąć nauki na studiach podyplomowych. Poniżej przedstawiamy wybrane uczelnie i kierunki:

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiada dwa porozumienia o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych pod roboczym tytułem „Nowoczesne Usługi Biznesowe”.

Pierwsze porozumienie zawarte zostało ze Spółką Poland Business Park XI Sp. z o.o., drugie natomiast z czterema Spółkami miejskimi: Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o., Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „RADPEC” Sp. Akcyjna, Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowo- Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia różnych kierunków studiów, zainteresowanych specjalizowaniem się w branży usług outsourcingowych. Roczne studia podyplomowe mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. obejmujących m.in. Rachunkowość i Finanse, Business English, Analizę Danych i Podejmowanie Decyzji, Negocjacje, Planowanie i Wyznaczanie Celów, Efektywną Pracę w Zespole oraz tzw. umiejętności miękkie. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi studia podyplomowe na następujących Wydziałach:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Rachunkowość, Finanse, Bankowość oraz Organizacja i zarządzanie.

Wydział Mechaniczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Rekonstrukcja wypadków drogowych i likwidacja szkód powypadkowych oraz Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym.

Wydział Informatyki i Matematyki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Informatyka dla nauczycieli oraz Matematyka.

Wydział Transportu i Elektrotechniki: organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Elektronika i diagnostyka pojazdów,Walidacja - systemy i laboratoria pomiarowe, Bezpieczeństwo i jakość energii w elektroenergetyce, Komputerowo wspomagane energooszczędne systemy przekształcania energii elektrycznej oraz Nowe technologie w transporcie kolejowym.

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu również organizuje zajęcia na studiach podyplomowych.

Na wydziale Zarządzanie, otwarte są na kierunkach: Organizacja i zarządzanie w administracji, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością, Studia menedżerskie, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Menedżer sprzedaży i relacji z klientem, Elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD) oraz Menedżer zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym wydziałem jest wydział Finansów i Rachunkowości, z kierunkami: Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne), Audyt i kontrola wewnętrzna, Rachunkowość i podatki, Doradca podatkowy, Doradca finansowy oraz Bankowość.

Studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji to: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Kadry i płace, Zamówienia publiczne, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie, Prawo egzekucyjne i windykacja należności, Menedżer ds. bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie projektami unijnymi oraz Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Wydział Transportu i Logistyki organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Logistyka łańcucha dostaw, Menedżer logistyki, Logistyka międzynarodowa w transporcie, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem drogowym oraz Logistyka i spedycja dla nauczycieli.

Wydział IT organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza, Grafika komputerowa i multimedialna, Menedżer sieci komputerowych, Nowoczesne aplikacje biznesowe, Technologie mobilne w biznesie oraz Informatyka dla nauczycieli.

Wydział Edukacji i Wspomagania rozwoju organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne), Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne), Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne), Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyne), Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową oraz Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wydział Psychologii i Rozwoju osobistego organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: Coaching, Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne), Socjoterapia (studia kwalifikacyjne), Psychologia w biznesie, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy oraz Psychologia sądowa i mediacje.

Dostępne studia podyplomowe w języku angielksim to Business English, natomiast studia dla służb mundurrowych obejmują takie kierunki, jak: Zarządzanie w służbach mundurowych, Logistyka w służbach mundurowych oraz Cyberprzestępczość.

  • Centrum kształcenia Dorosłych CKD Edukacja prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

Biblioterapia, Drama, Profilaktyka uzależnień, Pierwsza pomoc, Kierownik wycieczek szkolnych, Technologia informacyjna, Profilaktyka i rozpoznanie przemocy w rodzinie, Asystent rodziny, Arteterapia i terapia zajęciowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bibliotekoznawstwo, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy, Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Fizyka z astronomią, Geografia, Gerontologia z elementami opieki paliatywnej, Historia. Historia i społeczeństwo, Informatyka i technologia informacyjna, Język polski, Matematyka, Muzyka. Historia muzyki, Oligofrenopedagogika, Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna i logopedia szkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza / Pedagog szkolny, Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja, Przygotowanie pedagogiczne, Plastyka. Historia sztuki, Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce, Przyroda, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Socjoterapia dzieci i młodzieży, Technika. Zajęcia techniczne, Terapia pedagogiczna i rewalidacja, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne, Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty oraz Biologia.

  • SDKO Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - 3 semestry, Coaching, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, Etyka z filozofią, Informatyka dla nauczycieli, Język polski z historią, Logopedia, Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym, Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Neurologopedia, Oligofrenopedagogika, Organizacja i zarządzanie oświatą, Pedagogika ogólna - przygotowanie do zawodu nauczyciela, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Przyroda, Socjoterapia, Socjoterapia z resocjalizacją, Surdopedagogika, Terapia i diagnoza pedagogiczna, Tyflopedagogika, Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja, Wiedza o kulturze, Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

  • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu realizuje studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych – studia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy na kierunku inżynieria środowiska oraz Eksploatacja i utrzymanie dróg. Studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu, Przygotowanie pedagogiczne, Organizacja i zarządzanie oświatą, Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na wychowawcę i kierownika wypoczynku.

 

Praca po studiach podyplomowych w Radomiu

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

komentarze (0)