Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

wsaib

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3