Uczelnie publiczne (państwowe) w Polsce

Uczelnie publiczne (państwowe) w Polsce

Publiczne

Filtrowanie
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Grupa kierunku
Czas trwania

Znaleziono: 139

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 113 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 61 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 68 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 60 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 135 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 74 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 37 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 160 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 97 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 65 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki studiów: 37 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

wsaib

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

 

Uczelnie publiczne (państwowe) w Polsce

Absolwenci szkół ponadpodstawowych po zdaniu matury mają możliwość rozpoczęcia nauki na studiach. Poza wyborem kierunku muszą wybrać również uczelnie – tutaj mają do wyboru albo uczelnię publiczną (państwową), albo prywatną (niepubliczną).

Czym uczelnie publiczne różnią się od tych niepublicznych? Przede wszystkim większość uczelni publicznych posiada wieloletnią tradycję funkcjonowania, kształciły wybitnych naukowców, zazwyczaj pracuje w nich najlepsza kadra naukowa.

Różnice między uczelniami państwowym a prywatnymi stanowią także koszty – uczelnie prywatne oferują studia w formie płatnej, natomiast studia stacjonarne na uczelni państwowej są bezpłatne (za studia niestacjonarne będziemy musieli już zapłacić).

Poniżej przedstawiamy uczelnie publiczne (państwowe), które działają w naszym kraju. Podpowiadamy także, gdzie najlepiej studiować na uczelni państwowej w Polsce.

 

Ile jest w Polsce uczelni publicznych?

Kandydaci na studia w Polsce mają do wyboru 106 uczelni publicznych.

 

POLECAMY

wyszukiwarka uczelni

uczelnie publiczne

uczelnie niepubliczne

 

Publiczne uczelnie akademickie w Polsce

 

Uniwersytety:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet w Białymstoku
 3. Uniwersytet Gdański
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 6. Uniwersytet Łódzki
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 9. Uniwersytet Opolski
 10. Uniwersytet Szczeciński
 11. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 12. Uniwersytet Rzeszowski
 13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 14. Uniwersytet Wrocławski
 15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 16. Uniwersytet Zielonogórski
 17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 18. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uczelnie medyczne:

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Uczelnie techniczne:

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. Politechnika Warszawska
 3. Politechnika Białostocka
 4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 5. Politechnika Częstochowska
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Śląska (Gliwice)
 8. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 9. Politechnika Koszalińska
 10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 11. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 12. Politechnika Lubelska
 13. Politechnika Łódzka
 14. Politechnika Opolska
 15. Politechnika Poznańska
 16. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 17. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 18. Politechnika Wrocławska

 

Uczelnie ekonomiczne:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 4. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Uczelnie pedagogiczne:

 1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
 2. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 3. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 4. Akademia Pomorska w Słupsku
 5. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Uczelnie rolnicze/przyrodnicze:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 3. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Uczelnie wychowania fizycznego:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 5. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 6. Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

 

Uczelnie wojskowe w Polsce:

 

Uczelnie teologiczne:

 1. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe:

 1. Akademia im. Jakuba z Paradyża
 2. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
 3. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 4. Akademia Mazowiecka w Płocku
 5. Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 6. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
 7. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 8. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 10. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 11. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 12. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 14. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 15. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 16. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 18. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
 19. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 20. Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 21. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 22. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 23. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 24. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 25. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 26. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 27. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
 28. Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 29. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 30. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 31. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 32. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 33. Akademia Zamojska

 

Gdzie najlepiej studiować na uczelni publicznej w Polsce?

Najlepszą polską uczelnią jest Uniwersytet Warszawski, a więc właśnie tam jest najlepiej studiować. Zajął on pierwsze miejsce w popularnym Rankingu Szkół Wyższych. Drugą taką uczelnią jest Uniwersytet Jagielloński (drugie miejsce w rankingu) oraz Politechnika Warszawska (trzecie miejsce w rankingu).

POLECAMY

jakie studia wybrać

jak wybrać uczelnię

rekrutacja na studia

uczelnie niepubliczne

 

Gdzie są uczelnie publiczne w Polsce?

Uczelnie publiczne w Polsce są niemal w każdym większym mieście (jeśli nie ma tam konkretnych uczelni, to są ich oddziały).

Najpopularniejsze miasta akademickie, gdzie znajdują się państwowe uczelnie, to:

 

Gdzie najłatwiej dostać się na uczelnię publiczną w Polsce?

Najłatwiej dostać się na te uczelnie, które nie są oblegane, a co za tym idzie – nie uchodzą za te najlepsze (czasami nawet za te dobre). Najłatwiej będzie dostać się na uczelnię publiczną w mniejszym mieście i uchodzącą za znacznie mniej prestiżową.

POLECAMY

najłatwiejsze studia

 

Jak dostać się na uczelnię publiczną bez matury?

Wiele osób zastanawia się, czy można dostać się na uczelnię publiczną bez matury, a jeśli tak – to jak to zrobić? Można dostać się na uczelnię publiczną bez matury jako "wolny słuchacz".

Obowiązki wolnego słuchacza praktycznie niczym nie różnią się od tych, jakie ma normalny student. Wolny słuchacz nie posiada jednak legitymacji studenckiej, która uprawnia do zniżek. Po ukończeniu "roku zerowego" taka osoba po raz kolejny zdaje maturę, a gdy uzyska odpowiedni wynik (czyli 30 procent z przedmiotów obowiązkowych), może kontynuować naukę w następnym roku już jako pełnoprawny student.

Nie wszystkie uczelnie dają jednak taką możliwość. Jak widać – teoretycznie istnieje taka możliwość, jednak nie jest to regułą. Dlaczego? Wynika to z prawa obowiązującego w Polsce. Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 20 lipca 2018 roku, na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta wyłącznie osoba, posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Dlatego właśnie osoba bez mmatury jest wolnym słuchaczem, a nie pełnoprawnym studentem.

 

Ile kosztują studia na uczelni publicznej?

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Studia na uczelni publicznej są płatne, gdy student zdecyduje się na zaoczną formę studiów (niestacjonarną). Cena ta zależy jednak od konkretnej uczelni i kierunku, zazwyczaj  wynosi od 2000 zł do 5000 zł za semestr.

 

Co lepsze: uczelnia publiczna czy niepubliczna?

To, czy uczelnia publiczna jest lepsza, czy niepubliczna jest kwestią bardzo indywidualną. Uczelnie publiczne cieszą się większą renomą oraz rozpoznawalnością, gwarantują także bezpłatną naukę i brak czesnego w ramach studiów dziennych. Uczelnie prywatne często zapewniają jednak lepsze warunki, mniejsze grupy ćwiczeniowe, a co za tym idzie – bardziej indywidualne podejście do każdego studenta.

Zobacz także

wszystko o maturze

studia

kierunki studiów

rekrutacja na studia

drzwi otwarte na uczelniach

uczelnie niepubliczne