Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Warszawski (UW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UW ogłoszone zostaną 22 lipca 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego powiększyła się o 16 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: applied multilingual and multicultural studies, biofizyka, cyberbezpieczeństwo, eu energy and climate law, fennistyka, geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, history of ancient mediterranean civilizations, międzykulturowe studia filologiczne, polityka publiczna, polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, quantum physics and chemistry – individual research studies, resocjalizacja, social and public policy, orientalistyka – egiptologia, business and management oraz rachunkowość i controlling.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca zostanie opublikowany w lipcu 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uw.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UW ubiegało się ponad 30 000 kandydatów, którzy złożyli 58 000 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Warszawski przygotował miejsca na ponad 135 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazał się Kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 30 osób. Do popularnych kierunków należały także: orientalistyka – koreanistyka (ponad 24 osoby na jedno miejsce), filologia angielska – językoznawstwo (ponad 16 osób na miejsce), filologia angielska – literatura i kultura (ponad 16 osób na miejsce), psychologia (ponad 15 osób na miejsce) oraz orientalistyka – japonistyka (ponad 14 osób na miejsce). 

 

Uniwersytet Warszawski kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Warszawski w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 135 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (101 kierunków) i drugiego (113 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UW mogą aplikować na 145 kierunków studiów stacjonarnych oraz 41 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UW
 • African studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Applied multilingual and multicultural studies - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Archaeology - Wydział Archeologii UW
 • Archeologia - Wydział Archeologii UW
 • Architektura przestrzeni informacyjnych - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Artes liberales - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Astronomia - Wydział Fizyki UW
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Bioetyka - Wydział Filozofii UW
 • Biofizyka - Wydział Fizyki UW
 • Bioinformatyka i biologia systemów - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Biologia - Wydział Biologii UW
 • Biotechnologia - Wydział Biologii UW
 • Business and management - Wydział Zarządzania UW
 • Chemia - Wydział Chemii UW
 • Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki - Wydział Chemii UW
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UW
 • Chemiczna analiza instrumentalna - Wydział Chemii UW
 • Cognitive science - Wydział Psychologii UW
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Data science and business analytics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Energetyka jądrowa - Wydział Fizyki UW
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Eu energy and climate law - Wydział Prawa i Administracji UW
 • European politics and economics - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europeistyka - integracja europejska - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Europejskie studia optyki okularowej i optometrii - Wydział Fizyki UW
 • Fennistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia angielska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia bałtycka - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia białoruska z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia iberyjska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia nowogrecka - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Filologia polska - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia polskiego języka migowego - Wydział Polonistyki UW
 • Filologia romańska - Wydział Neofilologii UW
 • Filologia rosyjska - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Filologia włoska - Wydział Neofilologii UW
 • Filozofia - Wydział Filozofii UW
 • Finance, international investments and accounting - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Finanse biznesu i rachunkowość - Wydział Zarządzania UW
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Fizyka - Wydział Fizyki UW
 • Geografia - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii - Wydział Geologii UW
 • Geologia poszukiwawcza - Wydział Geologii UW
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii UW
 • Germanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Graduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Graduate programme in teaching english to young learners - Wydział Pedagogiczny UW
 • Helwetologia - studia szwajcarskie - Wydział Neofilologii UW
 • Hispanistyka stosowana - Wydział Neofilologii UW
 • Historia - Wydział Historii UW
 • Historia i kultura żydów - Wydział Historii UW
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Historia sztuki - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • History of ancient mediterranean civilizations - Wydział Historii UW
 • Hungarystyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: hispanistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Iberystyka: portugalistyka - Wydział Neofilologii UW
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - Wydział „Artes Liberales” UW
 • International business program - Wydział Zarządzania UW
 • International economics - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • International legal communication - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • International management & intercultural communication - global mba - Wydział Zarządzania UW
 • International studies in philosophy - Wydział Filozofii UW
 • Język i społeczeństwo - Wydział Socjologii UW
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny UW
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii UW
 • Komunikacja międzykulturowa -Azja i Afryka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Kryminologia - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska - Wydział „Artes Liberales” UW
 • Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - Wydział Polonistyki UW
 • Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Logistyka i administrowanie w mediach - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Logopedia ogólna i kliniczna - Wydział Polonistyki UW
 • Machine learning - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • Międzykulturowe studia filologiczne - Wydział Neofilologii UW
 • Muzykologia - Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Nanoinżynieria - Wydział Fizyki UW
 • Nauczanie fizyki - Wydział Fizyki UW
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii UW
 • Optometria - Wydział Fizyki UW
 • Organizowanie rynku pracy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - afrykanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - arabistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - egiptologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - hebraistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - indologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - iranistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - japonistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - koreanistyka - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - sinologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Orientalistyka - turkologia - Wydział Orientalistyczny UW
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiczny UW
 • Physics (studies in english) - Wydział Fizyki UW
 • Politologia - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka publiczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Polityka społeczna - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Prawo finansowe i skarbowość - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Psychologia - Wydział Psychologii UW
 • Publikowanie współczesne - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Quantitative finance - Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Quantum physics and chemistry – individual research studies - Wydział Fizyki UW
 • Rachunkowość i controlling - Wydział Zarządzania UW
 • Radiogenomika - Wydział Chemii UW
 • Religions of asia and africa: buddhism, islam and others - Wydział Orientalistyczny UW
 • Resocjalizacja - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Samorząd terytorialny i polityka regionalna - Wydział Prawa i Administracji UW
 • Slawistyka - Wydział Polonistyki UW
 • Social and public policy - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Socjologia - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia cyfrowa - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia interwencji społecznych - Wydział Socjologii UW
 • Socjologia stosowana i antropologia społeczna - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 • Stosowana psychologia zwierząt - Wydział Psychologii UW
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia euroazjatyckie - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Studia miejskie - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Studia wschodnie - Wydział Orientalistyczny UW
 • Sztuka pisania - Wydział Polonistyki UW
 • Sztuki społeczne - Wydział Polonistyki UW
 • Ukrainistyka z językiem angielskim - Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
 • Undergraduate programme in international relations - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Undergraduate programme in political science - Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UW
 • Zarządzanie big datą - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - Wydział Fizyki UW

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2024 do 10.07.2024 od 06.06.2024
Studia II stopnia od 06.06.2024 od 06.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2024 do 10.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski - studia 2024

Specjalności - Uniwersytet Warszawski: znaleziono 134

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Administracja porządku publicznego
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka biznesowa
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analiza i doradztwo polityczne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Andragogika - doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Andragogika-organizacja i edukacja dorosłych
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i ubezpieczenia
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo energetyczne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i studia strategiczne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biofizyka molekularna
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia komórki i organizmu
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biologia molekularna
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia molekularna
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Bohemistyka (język i kultura czech)
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bułgarystyka (język i kultura bułgarii)
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Business psychology
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Clinical psychology — path neuropsychology and neuroscience
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Clinical psychology — path psychotherapy
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Computer modeling of physical phenomena
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Controlling
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design thinking in law
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Dokumentalistyka, reportaż i film tv
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe i finanse publiczne
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dyplomacja współczesna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna i medialna
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edytorstwo naukowe i redakcja tekstów
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ekologia i ewolucja
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia międzynarodowa
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia przedsiębiorstwa
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Epistemology of lawyering
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Filologia dla mediów iglottodydaktyczna
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Finanse przedsiębiorstwa
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse publiczne i podatki
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka reaktorów jądrowych
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Foresight terytorialny
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fotografia i nowe media
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fotonika
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Fundusze ue i przedsiębiorczość
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Geodynamika i kartowanie geologiczne
Wydział Geologii UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Geoekologia i geomorfologia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geografia społeczno-ekonomiczna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geografia świata
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria
Wydział Geologii UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Geophysics
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Historyczno-politologiczna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrologia i klimatologia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Infobrokering polityczny
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria surowców mineralnych
Wydział Geologii UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kroatystyka (język i kultura chorwacji)
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Literaturoznawczo-językoznawczą
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Logistyka i marketing w mediach
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing polityczny
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka ogólna
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Metody jądrowe fizyki ciała stałego
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Międzynarodowa polityka handlowa
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe zarządzanie finansami
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia ogólna
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia stosowana
Wydział Biologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Nauczanie i popularyzacja fizyki
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Nauczycielska
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Neuroinformatyka
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Neuropsychologia kliniczna
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Optics
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Państwo i administracja
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Particle physics
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Physics of condensed matter and semiconductor nanostructures
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Podatki i finanse publiczne
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka oświatowa – menedżer oświaty
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca w instytucjach ue
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przekład i technologie tłumaczeniowe
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Przywództwo i rozwój organizacji
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia biznesu
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia organizacji i pracy
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia sądowa
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia wychowawcza stosowana
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychoterapia
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Public relations i marketing medialny
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i rewizja finansowa
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i rewizja finansowa
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość w organizacjach gospodarczych
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Słowacystyka (język i kultura słowacji)
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Social research specialization
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalizacja nauczycielska
Wydział Polonistyki UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalność brazylijska
Wydział Neofilologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Specjalność hiszpańska
Wydział Neofilologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Specjalność latynoamerykańska
Wydział Neofilologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Specjalność portugalska
Wydział Neofilologii UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Studia nad dzieckiem i rodziną
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia regionalne i globalne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza
Wydział „Artes Liberales” UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ścieżka humanistyczno-społeczna
Wydział „Artes Liberales” UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ścieżka indywidualna
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Ścieżka społeczno-przyrodnicza
Wydział „Artes Liberales” UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ścieżka standardowa
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

I stopnia

niestacjonarne

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Theoretical physics
Wydział Fizyki UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Tłumaczenia ustne
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Transference of legal knowledge
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Trener kompetencji miękkich
Wydział Pedagogiczny UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Urbanistyka i rewitalizacja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ustrojowa
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wspieranie rozwoju osobowości
Wydział Psychologii UW

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie globalne
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i technologie mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie innowacjami i technologiami
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie instytucjami finansowymi
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ludźmi
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie marketingowe
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w e-gospodarce
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w korporacji
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w sektorze publicznym
Wydział Zarządzania UW

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)