Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 7 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UKSW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów (np. kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia) terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uksw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: biotechnologia.

 

UKSW najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UKSW ubiegało się 17000 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotował ponad 5,1 tys. miejsc na 46 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 27 osób. Do popularnych kierunków należały także: psychologia (21 osób na jedno miejsce), komunikacja medialno-kulturowa (10 osób na jedno miejsce), stosunki i prawo międzynarodowe (prawie 8 osób na jedno miejsce), dziennikarstwo ogólne (prawie 8 osób na jedno miejsce), zarządzanie publiczne (prawie 6 osób na jedno miejsce) oraz pielęgniarstwo (prawie 6 osób na jedno miejsce).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (36 kierunków) i drugiego (28 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKSW mogą aplikować na 46 kierunków studiów stacjonarnych oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych
 • Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - Wydział Prawa i Administracji
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Biologia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Chemia - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Chrześcijańska turystyka religijna - Wydział Teologiczny
 • Człowiek w cyberprzestrzeni - Wydział Prawa i Administracji
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Teologiczny
 • Ekonomia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Ekonomia menedżerska - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Europeistyka - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Filologia klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia włoska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filozofia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Fizyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych
 • Historia sztuki - Wydział Nauk Historycznych
 • Informatyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Inżynieria środowiska - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny
 • Kulturoznawstwo - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Matematyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Muzeologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nauki o rodzinie - Wydział Studiów nad Rodziną
 • Nursing - Wydział Medyczny
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska - Wydział Nauk Historycznych
 • Ochrona środowiska - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Pedagogika - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika specjalna  Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Medyczny
 • Politologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Praca socjalna - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo kanoniczne - Wydział Prawa Kanonicznego
 • Psychologia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Socjologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Specjalistyczne studia teologiczne - Wydział Teologiczny
 • Stosunki i prawo międzynarodowe - Wydział Prawa i Administracji
 • Sustainability studies - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - Wydział Nauk Historycznych
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie - na które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników

22 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

23-25 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia niestacjonarne II stopnia - pozostałe kierunki

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 czerwca do 22 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w UKSW znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

UKSW - liczba osób na miejsce oraz liczba chętnych w rekrutacji 2022/2023

Kierunek Liczba osób/miejsce
Psychologia 15,0545 (1656/110)
Kierunek lekarski 11,8667 (1424/120)
Ekonomia 6,9100 (691/100)
Stosunki i prawo międzynarodowe 5,7200 (572/100)
Zarządzanie publiczne 5,7200 (286/50)
Informatyka 4,6174 (531/115)
Prawo 4,1724 (1210/290)
Socjologia 4,2286 (296/70)
Administracja 3,7833 (454/120)
Człowiek w cyberprzestrzeni 3,3429 (234/70)
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza 3,4000 (102/30)
Inżynieria środowiska 3,2667 (98/30)
Europeistyka 3,2000 (112/35)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3.0600 (153/50)
Pielęgniarstwo 3,2833 (197/60)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2,7500 (220/80)
Politologia 2,5400 (127/50)
Biologia 2,3714 (166/70)
Historia 2,2500 (135/60)
Archeologia 2,1750 (87/40)
Ochrona dóbr kultury i środowiska 2,1000 (84/40)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2,1600 (54/25)
Filologia klasyczna 2,1250 (85/40)
Kulturoznawstwo 2,0800 (156/75)
Ochrona środowiska 2,0200 (101/50)
Filologia włoska 1,9700 (197/100)
Chemia 1,9250 (77/40)
Dziennikarstwo ogólne 2,3222 (209/90)
Komunikacja medialno-kulturowa 2,1333 (64/30)
Filologia polska 1,9375 (155/80)
Matematyka 1,7778 (160/90)
Pedagogika - doradztwo edukacyjno-zawodowe 1,8667 (56/30)
Prawo kanoniczne spec. adm.-sądowa 1,8000 (18/10)
Historia sztuki 1,6400 (82/50)
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,4857 (52/35)
Filozofia 1,5143 (106/70)
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną 1,5000 (45/30)
Fizyka 1,1667 (35/30)
Pedagogika specjalna - pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową 1,1667 (35/30)

 

UKSW - Progi punktowe w rekrutacji 2022/2023

Progi punktowe w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Kierunek

Próg punktowy

Psychologia

77,20

Kierunek lekarski

79,90

Ekonomia

69,85

Stosunki i prawo międzynarodowe

71,25

Zarządzanie publiczne

68,40

Informatyka

69,20

Prawo

73,60

Socjologia

76,00

Administracja

62,60

Człowiek w cyberprzestrzeni

59,30

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

55,80

Inżynieria środowiska

73,80

Europeistyka

63,90

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

57,30

Pielęgniarstwo

56,60

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

55,35

Politologia

59,80

Biologia

62,20

Historia

60,60

Archeologia

57,80

Ochrona dóbr kultury i środowiska

54,40

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

53,10

Filologia klasyczna

57,60

Kulturoznawstwo

59,70

Ochrona środowiska

54,60

Filologia włoska

62,00

Chemia

48,80

Dziennikarstwo ogólne

65,77

Komunikacja medialno-kulturowa

69,78

Filologia polska

63,20

Matematyka

60,40

Pedagogika - doradztwo edukacyjno-zawodowe

45,00

Prawo kanoniczne spec. adm.-sądowa

46,95

Historia sztuki

59,20

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

49,70

Filozofia

51,90

Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

46,50

Fizyka

47,60

Pedagogika specjalna - pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

35,70

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - 2022

1. Filozofia I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
2. Ochrona środowiska I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
3. Nursing
4. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (II stopień)
5. Historia sztuki I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
6. Ochrona dóbr i kultury środowiska (II stopień)
7. Człowiek w cyberprzestrzeni studia I stopień niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzją właściwych organów uczelni
8. migrantologia - * rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony
9. europeistyka studia niestacjonarne II stopień - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
10.  europejski rynek pracy - rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony
11. politologia studia niestacjonarne - * uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
12. praca socjalna studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
13. socjologia studia niestacjonarne -  uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
14. zarządzanie publiczne
15. gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym- rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2024 do 11.07.2024 od 07.06.2024 do 11.07.2024
Studia II stopnia od 07.06.2024 do 11.07.2024 od 07.06.2024 do 22.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2024 do 22.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 41

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Asystentura rodziny i wsparcie
Wydział Studiów nad Rodziną

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Biologia środowiskowa i molekularna
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Coaching rodzinny
Wydział Studiów nad Rodziną

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dyplomacja publiczna i analityka polityczna
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo ogólne
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Europa środkowo-wschodnia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Homiletyka
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Katechetyka
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Komunikacja medialno-kulturowa
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Korporacje transnarodowe
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Liturgika
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Mediacje i negocjacje
Wydział Studiów nad Rodziną

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Misjologia
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Monitoring środowiskowy
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Patrologia
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Wydział Nauk Pedagogicznych

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka
Wydział Nauk Pedagogicznych

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka międzynarodowa i integracja europejska
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Polityka społeczna i gospodarcza
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Psychologia kliniczna i psychoterapia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia pracy i organizacji
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia sądowa i penitencjarna
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Psychologia wspomagania rozwoju
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Specjalność administracyjno-sądowa
Wydział Prawa Kanonicznego

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalność kanoniczno-cywilna
Wydział Prawa Kanonicznego

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia biblijna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia dogmatyczna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia duchowości
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia fundamentalna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia kultury
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia moralna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia ogólna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia pastoralna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia religii i ekumeniczna
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Teologia środków społecznego przekazu
Wydział Teologiczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną
Wydział Studiów nad Rodziną

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)