Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogąli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 25 maja 2023 do 10 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na UEW zostały ogłoszone 17 lipca 2023 r.

 

Kolejne tury rekrutacji

17 lipca 2023 została uruchomiona druga tura rekrutacji dla studiów, gdzie pozostały wolne miejsca.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ue.wroc.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w UE we Wrocławiu ubiegało się 7934 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przygotował ponad 3 tys. miejsc na 19 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się E-biznes, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 8 osób. Do popularnych kierunków należały także: Informatyka w biznesie (ponad 7 osób na jedno miejsce), Ekonomia (ponad 6,5 osób na miejsce), Logistyka (ponad 6 osób na miejsce) oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ponad 6 osób na miejsce).   

 

Progi punktowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – I TURA 17.07.2023 r.

 


Kierunek studiów

Progi punktowe

Analityka gospodarcza

200

Business Management

200

Business Informatics

190

E-biznes

190

Ekobiznes

110

Ekonomia

180

Finance

160

Finanse i rachunkowość

165

Informatyka w biznesie

200

International Business

170

Komunikacja społeczna

165

Logistyka

180

Management Accounting

150

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

180

Rachunkowość i podatki

150

Zarządzanie

165

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100

Zarządzanie projektami

180

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Ekonomicznego powiększyła się o 9 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: e-biznes, ekobiznes, informatyka, komunikacja społeczna, logistyka i marketing, nieruchomości i gospodarka przestrzenna, prawo gospodarcze rachunkowość i podatki oraz zarządzanie projektami.

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 25 maja do 10 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I lista rankingowa

17 lipca 2023

Składanie dokumentów - I lista rankigowa

18–22 lipca  2023

Ogłoszenie wyników - II lista rankigowa

24 lipca 2023

Składanie dokumentów - II lista rankingowa

25-28 lipca 2023
Ogłoszenie wyników - III lista rankigowa 29 lipca 2023
Składanie dokumentów - III lista rankingowa od 31 lipca do 1 sierpnia 2023
Ogłoszenie wyników i zakończenie rekrutacji 2 sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 25 maja do 3 lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 7 lipca 2023
Składanie dokumentów 8-28 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 25 maja do 27 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30 września 2023
Składanie dokumentów od 1 lipca do 30 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 25 maja do 27 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30 września 2023
Składanie dokumentów od 1 lipca do 30 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ue.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (17 kierunków) i drugiego (14 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UE mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 18 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Analityka gospodarcza - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • E-biznes - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Ekobiznes - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Ekonomia biznesu i finanse - Filia UE w Jeleniej Górze
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Informatyka w biznesie - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Komunikacja społeczna - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Konsulting prawny i gospodarczy - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Logistyka - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Logistyka i marketing - Filia UE w Jeleniej Górze
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Nieruchomości i gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław
 • Prawo gospodarcze - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Rachunkowość i podatki - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji UE Wrocław
 • Zarządzanie projektami - Wydział Zarządzania UE Wrocław
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce - Filia UE w Jeleniej Górze

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ue.wroc.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. finanse i rachunkowość (1122), zarządzanie (1022), ekonomia (891), logistyka (591), zarządzanie i inżynieria produkcji (529), rachunkowość i controlling (527).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 • finanse i rachunkowość: 1122 kandydatów
 • zarządzanie: 1022 kandydatów
 • ekonomia: 891 kandydatów 
 • logistyka: 591 kandydatów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: 529 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 527 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 2021/2022:
 • finanse i rachunkowość: 1408 kandydatów
 • zarządzanie: 1133 kandydatów
 • ekonomia: 1003 kandydatów 
 • logistyka: 624 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 612 kandydatów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: 595 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021/2022:

 • ekonomia 10 osób na jedno miejsce,
 • informatyka w biznesie 10 osób na jedno miejsce,
 • zarządzanie 10 osób na jedno miejsce,
 • logistyka 8 osób na jedno miejsce,
 • rachunkowość i controlling 6 osób na jedno miejsce,
 • finanse i rachunkowość 5 osób na jedno miejsce,

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko uczelnią i ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju, która odgrywa istotną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki.

Co warto podkreślić, mając na uwadze przyszłość absolwentów uczelnia przywiązuje dużą wagę do jakości proponowanego kształcenia i w związku z tym poddaje się procedurom akredytacyjnym przeprowadzanym przez prestiżowe, międzynarodowe organizacje branżowe.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej. Ponadto, realizuje menedżerskie studia Executive Master of Business Administration, będące zaocznymi studiami drugiego stopnia w zakresie zarządzania, których absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikaty EMBA.

Wrocławska uczelnia jest jednym z partnerów programu Erasmus+. Dzięki temu studenci otrzymują możliwość kształcenia zagranicznego i wyjazdu na uczelnie znajdujące się między innymi w Holandii, Danii, Francji, Estonii, czy Niemczech.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to kierunki realizowane w podziale na stopnie. Wśród nich odnaleźć można między innymi: Analitykę gospodarczą, Ekonomię, Ekonomię biznesu i finanse, Finanse i rachunkowość, Informatykę w biznesie, Logistykę. Część kierunków realizuje filia w Jeleniej Górze.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.05.2023 do 10.07.2023 od 25.05.2023 do 27.09.2023
Studia II stopnia od 25.05.2023 do 03.07.2023 od 25.05.2023 do 27.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.05.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.05.2023 do 03.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.05.2023 do 27.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.05.2023 do 27.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: znaleziono 19

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-biznes
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekobiznes
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia biznesu i finanse
Filia UE w Jeleniej Górze

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja społeczna
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konsulting prawny i gospodarczy
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

II stopnia

niestacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka i marketing
Filia UE w Jeleniej Górze

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nieruchomości i gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Prawo gospodarcze
Wydział Zarządzania UE Wrocław

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i podatki
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji UE Wrocław

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Wydział Zarządzania UE Wrocław

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
Filia UE w Jeleniej Górze

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)