Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędą się w terminie głównym od 6 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.umk.pl/kandydaci

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

do 15 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.umk.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Toruniu

kierunki studiów w Toruniu

uczelnie i studia w Toruniu

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (74 kierunki) i drugiego (61 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (13 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w UMK mogą aplikować na 100 kierunków studiów stacjonarnych oraz 14 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunki studiów rekrtuacja 2022/2023

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UMK
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy UMK
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych UMK
 • Architektura informacji - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Architektura wnętrz - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych UMK
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • Audiofonologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Automatyka i robotyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • Biologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Biotechnologia medyczna - Wydział Lekarski w Bydgoszczy UMK
 • Chemia - Wydział Chemii UMK
 • Chemia i technologia żywności - Wydział Chemii UMK
 • Chemia kosmetyczna - Wydział Chemii UMK
 • Chemia kryminalistyczna - Wydział Chemii UMK
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UMK
 • Cognitive science - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Diagnostyka molekularna - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Doradztwo podatkowe - Wydział Prawa i Administracji UMK
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Ekonomia - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Humanistyczny UMK
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy UMK
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia bałkańska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia polska jako obca - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia romańska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filologia włoska - Wydział Humanistyczny UMK
 • Filozofia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • Geoinformacja środowiskowa - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • Global change biology - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • Grafika - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych UMK
 • Historia sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • International politics and diplomacy - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • Japonistyka - Wydział Humanistyczny UMK
 • Kierunek lekarski - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Komunikacja i psychologia w biznesie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 • Krytyka artystyczna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny UMK
 • Lingwistyka praktyczna i copywriting - Wydział Humanistyczny UMK
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Humanistyczny UMK
 • Logistyka - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Malarstwo - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Matematyka i ekonomia - Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Matematyka stosowana - Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Medioznawstwo - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Nauki o rodzinie - Wydział Teologiczny UMK
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Optometria - Wydział Lekarski w Bydgoszczy UMK
 • Optyka okularowa z elementami optometrii - Wydział Lekarski w Bydgoszczy
 • Pedagogika - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Physics and astronomy - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Politologia - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 • Praca socjalna - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UMK
 • Psychologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Socjologia - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Sport i wellness - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
 • Studia nad nauką i technologią - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Studia skandynawsko-bałtyckie - Wydział Nauk Historycznych UMK
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna - Wydział Sztuk Pięknych UMK
 • Teologia - Wydział Teologiczny UMK
 • Terapia zajęciowa - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
 • Weterynaria - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
 • Wojskoznawstwo - Wydział Nauk Historycznych UMK
 • Wychowanie fizyczne i sport - Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK
 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu sięga 1945 roku. Misją uczelni jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie innych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także prowadzenie badań naukowych.

UMK jest uczelnią o międzynarodowym charakterze, a potwierdzeniem tego są zagraniczni studenci pochodzący z ponad pięćdziesięciu krajów, między innymi: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indonezji, czy Irlandii.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnych programach mobilności, na czele których stoi MOST oraz Erasmus+. Oprócz nich, studenci mogą skorzystać ze Środkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej CEEPUS, czy też programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest uczelnią, która charakteryzuje się bogatym życiem studenckim. Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania między innymi w kołach naukowych, które prowadzą działalność na wszystkich wydziałach.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to bogata przestrzeń kierunków od A do Z. Prowadzone kierunki reprezentują różne dziedziny, między innymi nauki społeczne, nauki medyczne, nauki ścisłe, czy nauki o zarządzaniu. Część kierunków realizowana jest w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 11.07.2022 od 06.06.2022 do 20.09.2022
Studia II stopnia od 06.06.2022 do 24.07.2022 od 06.06.2022 do 20.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 24.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 20.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 20.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono 101

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audiofonologia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia sądowa
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i technologia żywności
Wydział Chemii

I stopnia

stacjonarne

Chemia kosmetyczna
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia kryminalistyczna
Wydział Chemii

II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive science
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Diagnostyka molekularna
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia bałkańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska jako obca
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja środowiskowa
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II stopnia

stacjonarne

Global change biology
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International politics and diplomacy
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

II stopnia

stacjonarne

Japonistyka
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja i psychologia w biznesie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Krytyka artystyczna
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka praktyczna i copywriting
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo
Wydział Sztuk Pięknych UMK

jednolite

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i ekonomia
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Matematyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Medioznawstwo
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Modern materials for chemistry and medicinal applications
Wydział Chemii

II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii
Wydział Lekarski w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Physics and astronomy
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sport i wellness
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad nauką i technologią
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Studia skandynawsko-bałtyckie
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów i edukacja wizualna
Wydział Sztuk Pięknych UMK

I stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Terapia zajęciowa
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

jednolite

stacjonarne

Wojskoznawstwo
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i sport
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)