Ekonomia studia II stopnia - Bydgoszcz

Ekonomia studia II stopnia - Bydgoszcz

Ekonomia studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

ekonomia

Odkryj ekonomię w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Bydgoszczy?

Jeśli chcesz studiować kierunek ekonomia w Bydgoszczy, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie prywatne oczekują przede wszystkim złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Musisz złożyć elektroniczny formularz oraz zdjęcia i oświadczenia. Kroki rekrutacyjne szczegółowo rozpisano na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Ekonomia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów o interdyscyplinarnym wydźwięku. Studia w Bydgoszczy w tym zakresie pozwolą Ci poszerzyć wiedzę odnoszącą się do gospodarki polskiej i światowej, finansów, rachunkowości, podatków oraz innych obszarów wiedzy, na przykład prawa.

Studia magisterskie są przeznaczone dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Jest to idealna propozycja dla tych, którzy chcą założyć własny biznes lub interesują się gospodarką w skali makro i mikro. Studenci powinni odznaczać się analitycznym, logicznym myśleniem, a także komunikatywnością i umiejętnością pracy w zespole. Wykształcenie ekonomiczne nie traci na swojej wartości i otwiera drzwi do wielu stanowisk pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia ekonomiczne w ramach drugiego stopnia rozwijają zagadnienia poznawane w trakcie kształcenia na studiach licencjackich. Uczelnie w Bydgoszczy dbają o wysoki poziom kształcenia i umożliwiają kontynuowanie kierunku, a także zdobywanie wiedzy od podstaw, dzięki czemu drugi stopień będzie okazją do uzupełnienia wiedzy zdobywanej w innym zakresie tematycznym. W siatce zajęć znajdziesz, chociażby:

 • prawo gospodarcze,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zarządzanie zintegrowane,
 • finanse publiczne i rynki finansowe,
 • analizę ekonomiczną.

Studenci poszerzają wiedzę odnoszącą się do ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zajęcia umożliwią im korzystanie z zaawansowanych narzędzi matematyczno-statystycznych oraz zapoznanie się z modelowaniem przebiegu procesów ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ekonomia możesz realizować dwuetapowo. Studia drugiego stopnia (magisterskie) uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia (licencjackich). Dwuletnia edukacja umożliwia zdobycie tytułu magistra, a także gwarantuje uzyskanie dodatkowych kompetencji, potrzebnych do wykonywania czynności zawodowych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA?

Absolwenci ekonomii analizują zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, przeprowadzają analizę funkcjonowania rynku międzynarodowego i gospodarki światowej, a także prowadzą działania badawcze. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich, mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia w Bydgoszczy na drugim stopniu umożliwią Ci podjęcie pracy w:

 • sektorach i segmentach rynku europejskiego,
 • działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych,
 • instytucjach krajowej administracji skarbowej,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych, 
 • firmach ubezpieczeniowych.

Absolwenci zatrudniani są także w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych w kraju i za granicą. Zajmują się doradztwem podatkowym, finansami i rachunkowością, prawem biznesowym.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

 

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)