Pedagogika studia II stopnia Bydgoszcz

Pedagogika studia II stopnia Bydgoszcz

Pedagogika studia II stopnia Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

pedagogika

Odkryj pedagogika w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia II stopnia Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia pedagogiczne w Bydgoszczy muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kandydaci powinni mieć tytuł licencjata/inżyniera/magistra. Uczelnie publiczne biorą pod uwagę przede wszystkim średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego bądź drugiego stopnia oraz ocenę na dyplomie z ukończonych studiów. Uczelnie prywatne oczekują złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Kierunek pedagogika w Bydgoszczy jest idealny dla osób, które czują powołanie dydaktyczne i wychowawcze. Studia drugiego stopnia rozwijają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu. Interdyscyplinarna propozycja kształcenia łączy nauki pedagogiczne, psychologiczne, społeczne. Studenci mają okazję zapoznać się również z procesami edukacyjnymi, systemami edukacyjnymi, prawidłowościami rozwoju jednostki.

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni wpierw ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia albo studia jednolite magisterskie. Kierunek umożliwia rozszerzenie zdobytej już wiedzy, a także pozwala zdobyć dodatkowe kompetencje. Od studentów oczekuje się komunikatywności, otwartości, chęci do pracy w zespole, ale także powołania do pracy z człowiekiem na każdym etapie jego życia.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne drugiego stopnia rozwijają zagadnienia poznane na studiach licencjackich. Uczelnie w Bydgoszczy bardzo chętnie oferują kształcenie w tym zakresie, a komplementarny program kształcenia ustalany jest przez wyspecjalizowane grono pedagogiczne. W siatce zajęć w zależności od wybranej placówki pedagogicznej znajdziesz:

 • współczesne koncepcje filozofii i etyki,
 • ogólna metodologia nauk z elementami logiki,
 • współczesne problemy psychologii,
 • zasady finansowania i pozyskiwania środków dla instytucji kultury,
 • pedagogika rodziny i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z metodyką,
 • diagnoza potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.

Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, specjalizacyjne. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Drugi stopień trwa dwa lata, czyli cztery semestry i kończy się tytułem magistra. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich bądź podyplomowych. Tytuł magistra zapewnia zdobycie dodatkowych kompetencji niezwykle istotnych w rozwoju zawodowym.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA?

Absolwenci pedagogiki zdobywają wszechstronną wiedzę i najważniejsze umiejętności analityczne, diagnostyczne i prognostyczne. Dzięki temu umiejętnie podchodzą do rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych.

Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy w:

 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • zespołach kuratorskich służby sądowej.

Absolwenci odnajdują się w roli nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych, animatora działań artystycznych, nauczyciela w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów imprez, pracowników centrów kultury oraz instytucji edukacyjnych, gdzie prowadzą warsztaty arteterapeutyczne.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)