Kryminologia prawnicza - Wrocław

Kryminologia prawnicza - Wrocław

Studia na kierunku kryminologia prawnicza w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kryminologia prawnicza stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

31.01.2024

Kryminologia prawnicza studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku kryminologia prawnicza to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Kryminologia prawnicza - Wrocław
Studia na kierunku kryminologia prawnicza w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Kryminologia prawnicza to kierunek studiów, który skupia się na zagadnieniach poświęconych prawu karnemu i materialnemu, czy zwalczaniu przestępczości i patologii. Studenci w trakcie nauki zapoznają się z metodami identyfikacji zwłok, strategiami zarządzania antykryzysowego oraz zagłębiają się w registratury policyjne i rejestry sądowe. Studia stawiają także na rozwój umiejętności komunikacji, niezbędny do pracy z policją, prokuraturą, czy lekarzami medycyny sądowej. 

Absolwenci tego kierunku odnajdą się w pracy w organach ścigania takich jak: Policja, CBŚ, CBA. Osoby po kryminologii prawniczej mogą pracować także w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, czy prowadzić usługi detyktywistyczne.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku kryminologia prawnicza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kryminologia prawnicza?

Wymogami rekrutacyjnymi na wybrany kierunek warto zainteresować się wcześniej, ponieważ wszelkie ustalenia są zmienne i indywidualnie opracowywane przez poszczególne uczelnie. Kierunek kryminologia prawnicza we Wrocławiu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zainteresowanych drugim stopniem kształcenia na studiach prawniczych.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

Kryminologia prawnicza w mieście Wrocławiu

 • Kryminologia prawnicza w mieście Wrocławiu - studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia II stopnia na kierunku kryminologia prawnicza

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Wrocławski

  Kryminologia prawnicza stopień: (II), czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA WE WROCŁAWIU?

Kryminologia prawnicza to kompleksowo opracowany kierunek prawniczy, który umożliwi Ci zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i wszelkich innych przejawów patologii, które pojawiają się w życiu społecznym i gospodarczym.

W trakcie realizowanego kształcenia studenci mają okazję szczegółowo zapoznać się z prawem karnym i materialnym oraz z prawem policyjnym. Zapoznają się z metodami identyfikacji zwłok, a także z przestępczością seksualną i jej rodzajami.

Studenci mają okazję poznać strategie bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego w Unii Europejskiej, dowiedzą się, czym są registratury policyjne i rejestry sądowe, a także będą mogli wziąć udział w symulacji rozpraw sądowych. 

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kryminologia prawnicza możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia we Wrocławiu na kierunku kryminologia prawnicza realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kryminologia prawnicza to interdyscyplinarny kierunek, który powstał w celu zwiększenia efektów w trakcie zwalczania przestępczości i przejawów patologii, które pojawiają się w życiu społecznym i gospodarczym.

Studenci zdobywają wiedzę, która ułatwi płynne posługiwanie się przepisami prawa. Właśnie dlatego będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak: prawo policyjne, registratury policyjne i rejestry sądowe, strategia bezpieczeństwa i zarządzania antykryzysowego w UE.

W trakcie realizowanych zajęć praktycznych poznasz metody identyfikacji zwłok, dowiesz się, jak wygląda miejsce zbrodni dzięki wirtualnej sali zbrodni, a także zapoznasz się z kryminalistyczną problematyką osobowych środków dowodowych.

Absolwenci mają wiedzę obejmującą zagadnienia prawne w postępowaniu dowodowym. Uczą się także współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Kryminologia prawnicza trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kryminologia prawnicza w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA PRAWNICZA WE WROCŁAWIU?

Na absolwentów kryminologii prawniczej czeka wiele perspektyw zawodowych. Są to na tyle potrzebne i rozwojowe studia, że miejsc pracy znajdzie się naprawdę wiele. Przede wszystkim specjaliści kryminologii prawniczej zajmują się udzielaniem wsparcia osobom wykluczonym społecznie, ochroną mienia, wywiadem gospodarczy, a także świadczą usługi detektywistyczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kryminologii prawniczej:

 • organy ścigania
 • organy wymiaru sprawiedliwości
 • organy administracji publicznej i samorządowej
 • powiatowe centrum pomocy rodzinie

Z pewnością znajdziesz się dla Ciebie miejsce w Policji, CBŚ, CBA. Zajmują się utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego bardzo często zatrudniani są w strażach gminnych oraz komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kryminologia prawnicza we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia prawnicza Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia prawnicza Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie