Produkcja medialna - Lublin

Produkcja medialna - Lublin

Produkcja medialna - Lublin

Studia w Lublinie

produkcja medialna

Odkryj kierunek produkcja medialna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Produkcja medialna studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku produkcja medialna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku produkcja medialna w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie produkcję medialną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS).

czytaj dalej wszystko o Produkcja medialna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek PRODUKCJA MEDIALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Produkcja medialna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek produkcja medialna w Lublinie?

Wymagania rekrutacyjne, które należy spełnić, aby dostać się na kierunek produkcja medialna w Lublinie zależą między innymi od stopnia nauki. Jeżeli chcesz wkrótce rozpocząć naukę na studiach licencjackich pierwszego stopnia, powinieneś zadbać o możliwie wysokie wyniki maturalne, dlatego jak najwcześniej przygotuj się do czekającego cię egzaminu.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu z tytułem licencjata, zdobytego najlepiej na studiach o pokrewnym charakterze. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni w Lublinie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Produkcja medialna w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku produkcja medialna w Lublinie?

Dziś coraz częściej doceniamy wysoką jakość publikacji zamieszczanych na portalach internetowych, uważnie przyglądamy się treściom reklam telewizyjnych i internetowych, a wysokiej jakości artykuły i teksty zapleczowe są zdecydowanie chętniej czytane przez odbiorców.

Dlatego zainteresowanie studiami na kierunku produkcja medialna nie powinno nikogo dziwić. Jest to kierunek, dzięki któremu zdobędziesz praktyczne wykształcenie humanistyczne, które z powodzeniem wykorzystasz podczas organizacji i kierowania rozmaitymi projektami z obszaru nowych mediów interaktywnych, kreowania świata gier komputerowych i nowego wymiaru rozrywki elektronicznej.

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu kształcenia na tych studiach, powinieneś upewnić się, że posiadasz adekwatne predyspozycje. Nieoceniona może okazać się kreatywność, zainteresowanie dziedzinami humanistycznymi i społecznymi, a także ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku produkcja medialna możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Produkcja medialna w Lublinie to kierunek o dwustopniowym charakterze przebiegu. Studia pierwszego stopnia trwają najczęściej trzy lata i umożliwiają absolwentom zdobycie dyplomu z tytułem licencjata. Chcąc dalej doskonalić swoje kompetencje, warto rozważyć aplikację na studia magisterskie drugiego stopnia, które wyróżniają się dwuletnim czasem trwania.

Niektóre kierunki można realizować jedynie w ramach konkretnego trybu. Doskonałym przypadkiem jest lubelska produkcja medialna, która realizowana jest w trybie stacjonarnym. Studenci uczęszczają na wykłady i ćwiczenia od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez daną uczelnię. Taki tryb kształcenia pozwoli ci uniknąć opłat za czesne (w uczelni publicznej).

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci podczas nauki na kierunku produkcja medialna w Lublinie zdobywają wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania produkcjami medialnymi, zgłębiają tajniki efektywnego marketingu, uczą się tworzenia wysokiej jakości publikacji, a ponadto istotnie poszerzają posiadane kompetencje miękkie, co pozwala im na nawiązywanie kontaktów ze specjalistami z pokrewnych branż.

Ile trwają studia na kierunku produkcja medialna w Lublinie?

Studia na kierunku produkcja medialna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Produkcja medialna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku produkcja medialna w Lublinie?

Praktyczny charakter kształcenia na kierunku produkcja medialna w Lublinie pozwala studentom na uzyskanie wszechstronnych kompetencji, które zostaną docenione przed pracodawców w wielu różnorodnych obszarach zawodowych. Niezależnie od obranej ścieżki rozwoju zawodowego, możesz mieć pewność, że wykonywane przez ciebie obowiązki będą miały wpływ na kształtowanie współczesnych mediów.

Absolwenci produkcji medialnej zatrudniają się na planach produkcji reklam, gdzie czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu realizacyjnego. Domy mediowe stają przed nimi otworem, ponieważ zapotrzebowanie na doskonale wykształconych mediowców nie maleje.

Jeżeli podczas studiów odkryjesz w sobie pasje do tworzenia wysokiej jakości tekstów reklamowych, będziesz mógł pomyśleć o pracy w redakcjach rozmaitych mediów internetowych. Agencje public relations to kolejna alternatywa zawodowa. Bardzo atrakcyjną może okazać się prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Sam widzisz, że lista możliwości zawodowych po ukończeniu tego popularnego kierunku humanistycznego jest długa. Tylko od ciebie zależy, jak wykorzystasz dane ci szanse.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku produkcja medialna:

  • Plany produkcji reklam,

  • Domy mediowe,

  • Redakcje mediów internetowych,

  • Agencje public relations,

  • Działy komunikacji w firmach komunikacyjnych,

  • Własna działalność gospodarcza.

Gdzie studiować na kierunku produkcja medialna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek produkcja medialna:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek produkcja medialna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek produkcja medialna w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Produkcja medialna Lublin studia i stopnia

Produkcja medialna Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Produkcja medialna Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku produkcja medialna w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki artystyczne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia