Animacja kultury - Szczecin

Animacja kultury - Szczecin

Studia na kierunku animacja kultury w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Animacja kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

08.02.2024

Animacja kultury studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku animacja kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Animacja kultury - Szczecin
Studia na kierunku animacja kultury w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku animacja kultury w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Animacja kultury Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku animacja kultury możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk Społecznych USZ).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek animacja kultury?

Animacja kultury to popularny kierunek kształcenia. Ponieważ chętnych jest dużo, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie poszczególne ustalają indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Animacja kultury to propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Kompleksowo opracowany kierunek pozwoli Ci zdobyć wiedzę i opanować umiejętności odnoszące się do organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.

W trakcie realizowanych zajęć studenci uczą się stosować metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach.

Nauczysz się także planować i realizować projekty kulturalne oraz organizować i promować imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym. Zajęcia odbywają się nie tylko w zaciszach uniwersyteckich sal wykładowych, ale również w ternie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Animacja kultury możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w zakresie animacji kultury możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie poszczególnych wydziałów. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.  

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie studiów kierunku animacja kultury znajdziesz takie przedmioty jak: plener artystyczno-metodyczny, trening kreatywności, metodyka działalności kulturalnej, przemysły kreatywne, ekopedagogika, metodyka pracy animatora wolnoczasowego. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, praktyczne i zawodowe. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się promować wydarzenia kulturalne z wykorzystaniem elementów public relations i marketingu. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje umożliwiające planowanie i realizację projektów kulturalnych różnego rodzaju. Wykształcisz umiejętności diagnostyczne, które ułatwią weryfikowanie potrzeb społeczności lokalnych oraz wpłyną na opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Studenci rozwijają kompetencje kierownicze, które umożliwią zarządzanie instytucjami kultury. Nauczysz się także wykorzystywać metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek animacja kultury:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Animacja kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Animacja kultury w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANIMACJA KULTURY W SZCZECINIE?

Animacja kultury to popularny kierunek studiów, który odpowiada na zapotrzebowania współczesnych pracodawców. Absolwenci mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia, ale zdobywają także odpowiednią wiedzę i kompetencje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie działalności kulturowej i dydaktycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury:

  • instytucje i placówki, które prowadzą działalność kulturalną (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe)
  • państwowe instytucje kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury)
  • samorządowe placówki kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe)
  • urzędy administracji państwowej i samorządowej

Możesz pracować także w organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych oraz w prywatnych agencjach, galeriach, biurach, które zajmują się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą.

Gdzie studiować na kierunku animacja kultury w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek animacja kultury w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Animacja kultury w Szczecinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Szczecin studia i stopnia

Animacja kultury Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Szczecin studia stacjonarne

Animacja kultury w Szczecinie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Animacja kultury w miastach

Nadchodzące wydarzenia