Geologia - Szczecin

Geologia - Szczecin

Studia na kierunku geologia w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia

Uczelnie, gdzie geologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Oceanografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku oceanografia

12.02.2024

Geologia - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku geologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Geologia - Szczecin
Studia na kierunku geologia w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geologia w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Geologia Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku geologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych USZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku geologia umożliwią Ci poznanie różnorodnych procesów, które kształtują zarówno wnętrze, jak i powierzchnię Ziemi. Zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu innych nauk przyrodniczych, takich jak m.in. chemia, fizyka, matematyka, oceanografia czy kartografia.

 

Praca po studiach

Jako absolwent geologii będziesz mógł podjąć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach, które zajmują się poszukiwaniem oraz eksploatacją zasobów naturalnych. Możesz też znaleźć pracę w jednostkach projektowych lub laboratoriach badawczych.

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geologia w Szczecinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku geologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych, a kryterium kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie. Osoby, które posiadają dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, obowiązywać będzie dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geologia w Szczecinie?

W czasie kształcenia zgłębisz zagadnienia związane z geologią, ochroną środowiska czy pokrewnymi naukami geograficznymi i technicznymi. Bogata oferta zajęć teoretycznych i praktycznych pozwoli Ci na dokładne zrozumienie zasad funkcjonowania geosystemu, a w szczególności procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi. Jeśli więc ciekawi Cię dokładna budowa naszej planety, a także chcesz zgłębić historię jej powstawania i poznać procesy, jakie zachodzą w jej wnętrzu oraz na powierzchni, to studia na kierunku geologia mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku geologia pozwolą Ci na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz na rozwinięcie szeregu cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Pod okiem doświadczonych wykładowców nauczysz się gromadzić, przetwarzać i archiwizować różnorodne informacje geologiczne, a także wykorzystywać do badań specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Poznasz zasady identyfikowania struktur geologicznych oraz konstruowania map, przekrojów i profili.

W Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak m.in. mineralogia, podstawy tektoniki i geologii strukturalnej, geomorfologia, geologia fizyczna z elementami planisekcji, paleontologia, ćwiczenia z geologii fizycznej w regionie karpackim, podstawy geochronologii i stratygrafii, geologia dna mórz i oceanów czy kartografia geologiczna. Co więcej, poznasz zasady analizy warunków hydrogeologicznych oraz nauczysz się, jak wykorzystywać wiedzę geologiczną w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek geologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geologia w Szczecinie?

Studia na kierunku geologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geologia w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku geologia w Szczecinie?

Ukończenie studiów na kierunku geologia otworzy Ci naprawdę wiele drzwi do zawodowego rozwoju. Przede wszystkim, będziesz mógł związać swoją karierę z pracą w urzędach administracji rządowej i samorządowej, m.in. w wydziałach ochrony środowiska czy planowania przestrzennego. Z łatwością zatrudnią Cię również różnego rodzaju laboratoria badawcze i ośrodki naukowe, a także biura planistyczne i projektowe.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geologia:

 • firmy geodezyjne,
 • instytucje wykonujące badania geologiczne,
 • urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostki projektowe,
 • szkoły wyższe,
 • placówki badawcze,
 • urzędy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geologia Szczecin studia i stopnia

Geologia Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geologia Szczecin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geologia w Szczecinie

Studia II stopnia

Geologia w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu