Geoinformatyka - Szczecin

Geoinformatyka - Szczecin

Geoinformatyka - Szczecin

Studia w Szczecin 

geoinformatyka

Odkryj geoinformatyka w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Geoinformatyka studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku geoinformatyka to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Geoinformatyka - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek geoinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Geoinformatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformatyka

Uczelnie, gdzie geoinformatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geoinformatyka?

Jeśli chcesz studiować geoinformatykę, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez szczecińskie uczelnie. Ponieważ zainteresowanych jest wielu, warto postarać się o wysoką pozycję w rankingu przyjętych.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Proces rekrutacyjny uzależniony jest od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geoinformatyka w Szczecinie

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

GEOINFORMATYKA SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku geoinformatyka w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek geoinformatyka w Szczecinie

  • Akademia Morska w Szczecinie

 

Kierunki geograficzne w Szczecinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA W SZCZECINIE?

Geoinformatyka to propozycja kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają niepowtarzalną okazję zdobyć wiedzę z zakresu geodezji, geografii, geoinformacji oraz nauk jej pokrewnych.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się programować, a także zdobędziesz umiejętności odnoszące się do modelowania 3D/CAD, modelowania informacji o budynku (BIM), jak również do urbanistyki i planowania przestrzennego, na przykład w przypadku inteligentnych miast (Smart City).

Studenci mają okazję zapoznać się z nowoczesnymi technikami pomiarowymi, to znaczy ze współczesną fotogrametrią cyfrową i teledetekcją. Uczą się także języków skryptowych oraz zdobywają kompetencje w zakresie programowania aplikacji internetowych i stosowania dedykowanych narzędzi w środowisku GIS.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geoinformatyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w zakresie geoinformatyki możesz realizować w trakcie trzech semestrów (półtora roku). Są to studia magisterskie, które kończą się tytułem magistra inżyniera.

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w tym trybie prowadzone są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być realizowane zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień. 

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować logistykę niestacjonarnie. Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w zakresie geoinformatyki opracowywane są w interdyscyplinarny sposób. Studenci zdobywają kluczową dla tej dziedziny wiedzę i umiejętności sprowadzające się do nauk takich jak geografia, geodezja, geoinformacja. Zapoznasz się ze współczesną fotogrametrią cyfrową oraz teledetekcją oraz z regułami kartografii multimedialnej, fuzji geodanych, zastosowaniem technologii VR.

Nauczysz się przeprowadzać analizę przestrzenną w zaawansowanym zakresie. Rozwiniesz umiejętności programowania w odniesieniu do aplikacji internetowych i stosowania dedykowanych narzędzi w środowisku GIS.

Zajęcia realizowane są w przystosowanych do tego salach wykładowych oraz w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, które mają do dyspozycji popularne oprogramowania, wykorzystywane w geodezji, geoinformacji i tym podobne. Poznasz nowe trendy pomiarowe, które stosowane są w branży.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Geoinformatyka trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA W SZCZECINIE?

Absolwenci geoinformatyki mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego na polskim i światowym rynku pracy. Zatrudniani są przede wszystkim w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych, informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoinformatyka:

  • firmy z sektora geoinformatycznego, geodezyjnego, informatycznego
  • firmy z sektora budowlanego, architektonicznego i projektowego,
  • firmy z sektora leśniczego, biznesowego
  • urzędy
  • pracownie projektowe
  • instytucje naukowo-badawcze

Absolwenci szczycą się wiedzą, która odnosi się do programowania aplikacji mobilnych i internetowych. Potrafią zaplanować nalot dronem i wykonać ortofotomapę czy też model 3D w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Wykonują także zaawansowane analizy geoprzestrzenne i geowizualizacji.

Komentarze (0)