Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Studia w Warszawie

psychologia kliniczna i psychoterapia

Odkryj studia psychologia kliniczna i psychoterapia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia kliniczna i psychoterapia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na psychologii klinicznej i psychoterapii są skierowane w szczególności do tych osób, które interesują się m.in.: tajnikami psychoterapii; problematyką psychoz; dysfunkcjami poznawczymi; psychosomatyką; zaburzeniami nerwicowymi; neurofizjologią i neuropsychologią; zastosowaniem psychologii w sądach i ośrodkach penitencjarnych; psychologią kliniczną; psychologią osób niepełnosprawnych czy szeroko pojętą psychopatologią.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty poświęcone np.: metodom diagnozy psychologicznej; podstawom pomocy psychologicznej; etyce zawodu psychologa; rozwojowi człowieka; emocjom i motywacji; psychologii osobowości; społecznym mechanizmom; zaburzeniom nerwicowym; psychologii różnic indywidualnych; podstawom komunikacji społecznej; teorii organizacji i zarządzania czy biologicznym podstawom zachowań.

Absolwenci psychologii klinicznej i psychoterapii są przygotowani do pracy na stanowiskach np. doradczych, terapeutycznych, diagnostycznych, kierowniczych czy związanych z komunikacją społeczną. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. szpitalach, klinikach, poradniach psychologicznych, instytucjach związanych z psychoterapią, ośrodkach wychowawczych lub ośrodkach pomocy społecznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kliniczna i psychoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii klinicznej i psychoterapii szkolą się w zakresie m.in.: diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych czy prowadzenia usług w sektorze publicznym, które związane są z różnymi formami pomocy psychologicznej. Ta ścieżka kształcenia może spodobać się szczególnie osobom, które interesują się np.: niesieniem pomocy innym w zakresie zdrowia psychicznego, szeroko pojętą psychopatologią czy zawodem psychologa klinicznego i psychoterapeuty.

Uczestnicy zajęć poznają charakterystykę zaburzeń psychicznych oraz uczą się pracy z ludźmi będącymi w różnym wieku i znajdującymi się w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci psychologii klinicznej i psychoterapii są gotowi m.in. do stawiania rzetelnej diagnozy, przeprowadzania wywiadów z pacjentami czy współpracowania z lekarzami specjalistami.

W programie studiów na psychologii klinicznej i psychoterapii znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychoterapia
 • Psychozy
 • Dysfunkcje poznawcze
 • Psychosomatyka
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Neurofizjologia i neuropsychologia
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Kierunki psychologii klinicznej
 • Psychologia rodziny i bliskich związków
 • Psychologia osób niepełnosprawnych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: dysfunkcji poznawczych; zastosowania psychologii klinicznej; technik współczesnej psychoterapii; podstaw diagnozy psychologicznej.

Psychologia kliniczna i psychoterapia przygotowuje studentów kompleksowo do pełnienia w przyszłości funkcji np. psychologia klinicznego lub psychoterapeuty. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą związać swoją karierę zawodową np. z poradnictwem psychologicznym lub prowadzeniem usług w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Ponadto uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom nabycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent psychologii klinicznej i psychoterapii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • szpitale, kliniki
 • ośrodki wychowawcze i terapeutyczne
 • gabinety psychologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kliniczna i psychoterapia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

W zależności od specjalności, którą wybiorą studenci psychologii, mogą oni szkolić się w zakresie m.in. diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, zapewniania bezpieczeństwa osadzonym czy leczenia uzależnień. Ponadto absolwenci psychologii rozumieją społeczne, kulturowe i przedsiębiorcze zastosowania tej dyscypliny. Kierunek ten ma interdyscyplinarny charakter, dzięki czemu studenci mogą poznać lepiej problematykę charakterystyczną np. dla socjologii, zarządzania, filozofii, antropologii czy etyki.

Absolwenci psychologii swoją karierę zawodową mogą związać nie tylko z psychologią kliniczną, ale również np.: społeczną, sportową, wychowawczą czy psychologią zwierząt lub kultury. Ponadto absolwenci psychologii mogą starać się o uprawnienia do prowadzenia poszczególnych rodzajów psychoterapii, a także wspierać pracę zespołów w różnych przedsiębiorstwach. Niektórzy psychologowie mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)